Загальна біологія. Збірник задач

Задачі для самостійного розв’язування

991. На пустельний острів випадково потрапила одна зернина пшениці, гетерозиготна за деяким геном А. Вона зійшла і дала початок серії поколінь, що розмножувались шляхом самозапилення. Яку частину складатимуть гетерозиготні рослини у другому, третьому та четвертому поколіннях, якщо ознака, яка контролюється цим геном, у даних умовах ніяк не впливає на виживання рослин і їх здатність розмножуватись.

992. Визначте частоту алелі в наступному поколінні за різних значень коефіцієнта добору (0,3; 0,5) і різної вихідної частоти алелі (0,6; 0,9).

993. Скільки необхідно поколінь, щоб частота генотипу аа (0,04) зменшилась учетверо, якщо популяція знаходиться в стані рівноваги і коефіцієнт добору дорівнює 1?

994. У вихідній групі рослин пшениці 100% рослин — гетерозиготні за геном, що детермінує забарвлення лусок. Який відсоток гетерозигот буде в шостому поколінні цієї популяції в разі самозапилення?

995. Посівний матеріал гороху складається на 50% з насінин зеленого кольору і на 50% — із жовтих гетерозиготних. Скільки жовтих горошин (у %) теоретично буде в четвертому поколінні цієї популяції? (Горох — самозапильна рослина).

996. Висіяли насіння пшениці червонозерної та білозерної з генотипами АА, Аа і аа у співвідношенні 1 : 2 : 1. Пшениця — самозапильна рослина. Скільки червонозерних рослин (у %) буде в цій популяції через 3 покоління? Виживання і плодючість рослин вважати однаковими.

997. Припустимо, що частота мутації А → а дорівнює 10-6, до того ж зворотні мутації відсутні. Якою буде частота алелі А через 10, 1000, 100 000 поколінь?

998. Як зміниться частота алелі А в популяції через 5 поколінь, якщо вихідна частота її становить 0,6, а швидкість мутаційного процесу (А → а) — 0,00002 (мутація нейтральна)?

999. Як зміниться частота алелі А в популяції через 5 поколінь, якщо вихідна частота становить 0,82, швидкість прямої мутації (А → а) — 0,00002, а зворотної (а → А) — 0,000002 (обидві мутації нейтральні)?

1000. Через скільки поколінь частота генотипу аа, що дорівнює 0,04, зменшиться учетверо, якщо коефіцієнт добору становить 1?