Загальна біологія. Збірник задач

Задачі на фотосинтез і хемосинтез

111. У процесі фотосинтезу одна рослина поглинає 280 г СО2 за світловий день. Яка маса глюкози (теоретично) утвориться в листках і яка маса кисню виділиться за 5 днів? Процесом дихання знехтувати.

Розв’язання

112. За добу людина споживає в середньому 430 г О2. Одне дерево середніх розмірів за вегетаційний період поглинає близько 42 кг СО2. На скільки діб вистачить людині кисню, продукованого одним деревом за вегетаційний період?

Розв’язання

113. Вважають, що шкідливо залишати на ніч кімнатні рослини в кімнаті, бо вони поглинають кисень, необхідний для дихання людини. Щоб перевірити чи правильна ця думка, обчисліть, наскільки знизиться вміст кисню у кімнаті об’ємом 45 м3 за 10 год внаслідок дихання рослин загальною масою 4 кг, якщо середня інтенсивність дихання їх становить 12 мл О2 на 1 г маси за добу (н. у.). Початковий вміст кисню у повітрі — 21%.

Розв’язання

114. У процесі фотосинтезу рослина поглинула 2 м3 СО2. Визначте, який об’єм О2 виділився при цьому і яка маса глюкози синтезувалась (умови нормальні).

Розв’язання

115. За 20 хвилин пагін з площею листкової поверхні 240 см2 поглинає 16 мг СО2. Визначте інтенсивність фотосинтезу (масу СО2, яка поглинається 1 м2 листкової поверхні за 1 год).

Розв’язання

116. Земна поверхня одержує 2 Дж/см2 сонячної енергії за хвилину. Яка маса глюкози синтезується в 1000 листках однієї рослини, якщо середня площа листка становить 10 см2, тривалість світлового дня становить 16 год, а коефіцієнт переходу сонячної енергії в енергію хімічних зв’язків — 10%?

Розв’язання

117. На частку СО2 припадає 0,3% повітря за об’ємом. Який об’єм повітря потрібний для утворення 120 г глюкози (за умови повного поглинання вуглекислого газу рослиною під час фотосинтезу), якщо маса 1 л повітря становить 1,2 г?

Розв’язання

118. За добу доросла людина споживає 430 г кисню. Одна 25-річна тополя за 5 місяців вегетації поглинає 42 кг СО2. Скільки таких дерев необхідно для забезпечення киснем однієї людини протягом року?

Розв’язання

119. У процесі фотосинтезу одна рослина вбирає 528 г СО2 за один світловий день (12 год).

  • 1. Яку масу (теоретично) глюкози і кисню може утворити ця рослина за 10 днів, якщо площа її листкової поверхні становить 5 м2?
  • 2. Яка продуктивність фотосинтезу в цієї рослини?

Розв’язання

120. У нітрифікуючих бактеріях відбуваються процеси, які можна виразити наступними рівняннями реакцій:

2ΝΗ3 + 3О2 → 2ΗΝΟ2 + 2Н2О + 663 кДж;

2ΗΝΟ2 + О2 → 2ΗΝΟ3 + 192 кДж.

Визначте, яку кількість речовини амоніаку повинні окиснити нітрифікуючі бактерії для вивільнення 5768 кДж енергії.

Розв’язання

121. Яку кількість речовини амоніаку потрібно окиснити нітрифікуючим бактеріям для синтезу певної кількості глюкози, якщо для цього процесу використано 10 260 кДж енергії?

Розв’язання