Географія. Опорні конспекти. 7 клас

Географія. Опорні конспекти. 7 клас

У навчальному посібнику представлені опорні конспекти за матеріалом, передбаченим чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Опорні конспекти сприятимуть кращому вивченню теоретичних відомостей і практичному закріпленню знань з курсу географії в 7 класі, допоможуть підготуватися як до уроків, так і до зовнішнього незалежного оцінювання.

Посібник призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також вчителів географії.

Вступ

Конспект № 1. Материки і океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків і океанів. Материки і частини світу

Конспект № 2. Джерела географічної інформації про материки і океани. Карти материків і океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

Розділ I. Закономірності формування природи материків і океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

Конспект № 3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки

Конспект № 4. Рухи Землі, їх наслідки

Тема 2. Материки і океани – великі природні комплекси географічної оболонки

Конспект № 5. Утворення материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення

Конспект № 6. Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах

Конспект № 7. Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів

Конспект № 8. Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів. Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій

Конспект № 9. Кліматичні пояси і типи клімату Землі

Конспект № 10. Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

Розділ II. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

Конспект № 11. Африка. Географічне положення та дослідження материка Африка

Конспект № 12. Африка. Тектонічна будова, рельеф, корисні копалини

Конспект № 13. Африка. Загальні риси клімату Африки. Кліматичні пояси і типи клімату

Конспект № 14. Африка. Води суходолу. Використання водних ресурсів

Конспект № 15. Африка. Природні зони Африки, закономірності їх розміщення

Конспект № 16. Африка. Пустелі, напівпустелі, зона твердолистих вічнозелених лісів і чагарників

Конспект № 17. Африка. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Конспект № 18. Африка. Населення Африки. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту

Тема 2. Південна Америка

Конспект № 19. Південна Америка. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка

Конспект № 20. Південна Америка. Тектонічна будова та рельєф материка. Корисні копалини материка

Конспект № 21. Південна Америка. Загальні риси клімату Південної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату

Конспект № 22. Південна Америка. Води суходолу Південної Америки

Конспект № 23. Південна Америка. Природні зони. Вертикальна поясність Анд

Конспект № 24. Південна Америка. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Конспект № 25. Південна Америка. Населення. Держави Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Чилі. Зв’язки України з державами

Тема 3. Австралія

Конспект № 26. Австралія. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

Конспект № 27. Австралія. Клімат і води суходолу Австралії

Конспект № 28. Австралія. Унікальність рослинного і тваринного світу. Природні зони

Конспект № 29. Австралія. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Конспект № 30. Австралія. Населення, його склад і розміщення. Австралія — країна-материк. Україна й Австралія

Розділ III. Полярний материк планети Антарктида

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

Конспект № 31. Антарктида. Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

Тема 2. Природа материка

Конспект № 32. Антарктида. Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка

Розділ IV. Материки північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

Конспект № 33. Північна Америка. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння

Конспект № 34. Північна Америка. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

Конспект № 35. Північна Америка. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу

Конспект № 36. Північна Америка. Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність у горах

Конспект № 37. Північна Америка. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Конспект № 38. Північна Америка. Населення Північної Америки. Держави. Україна і держави Північної Америки

Тема 2. Євразія

Конспект № 39. Євразія. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка

Конспект № 40. Євразія. Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини

Конспект № 41. Євразія. Загальні риси клімату

Конспект № 42. Євразія. Кліматичні пояси і типи клімату

Конспект № 43. Євразія. Води суходолу

Конспект № 44. Євразія. Природні зони. Вертикальна поясність

Конспект № 45. Євразія. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Конспект № 46. Євразія. Населення Євразії. Найбільші держави Євразії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії

Розділ V. Океани

Тема 1. Тихий океан

Конспект № 47. Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості

Конспект № 48. Тихий океан. Клімат і води. Органічний світ океану. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Тема 2. Атлантичний океан

Конспект № 49. Атлантичний океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Тема 3. Індійський океан

Конспект № 50. Індійський океан. Географічне положення. Рельеф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

Тема 4. Північний Льодовитий океан

Конспект № 51. Північний Льодовитий океан. Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Розділ VI. Вплив людини на природу материків і океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів

Конспект № 52. Природні багатства материків і океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти

Тема 2. Екологічні проблеми материків і океанів

Конспект № 53. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження

Конспект № 54. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи

ДодаткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.