Повний курс історії України в тестах

Повний курс історії України в тестах

Видання являє собою збірник завдань з історії України, зміст яких охоплює матеріал чинної навчальної програми з історії України для 5—11 класів та Програми зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання згруповані за темами шкільного курсу в порядку їх вивчення. До кожної теми посібника також подано перелік історичних подій та визначення основних понять.

Посібник містить відповіді до всіх тестів.

Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та вчителів історії.

Стародавня історія України

Виникнення та розквіт Київської Русі

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX—XIV ст.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — на початку XVI ст.)

Українські землі в XVI ст.

Українські землі в першій половині XVII ст.

Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. XVII ст.

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Культура України в другій половині XIX — на початку XX ст.

Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Україна в Першій світовій війні

Українська революція

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)

Радянська модернізація України (1929—1938 рр.)

Західноукраїнські землі (1921—1939 рр.)

Україна під час Другої світової війни (1939—1945 рр.)

Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 — на початку 1950-х рр.

Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)

Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Україна в умовах незалежності

ВідповідіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.