Повний курс історії України в тестах

Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Поняття й терміни

• Багатопартійна система — політична система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу багато партій, які виражають інтереси різних прошарків суспільства.

• Гласність — політичний курс керівництва КПРС у роки перебудови, спрямований на введення обмеженої, контрольованої свободи слова в країні в інтересах проведення політики М. Горбачова.

• Державний суверенітет — верховенство, самостійність, повнота й неподільність влади держави в межах її території та незалежність і рівноправність у міжнародних відносинах.

• Емісія — друк (видання) додаткових грошей (акцій та інших цінних паперів).

• Інфляція — знецінення грошей, пов’язане з їх надлишковим друком державою або скороченням загального обсягу виробництва і закупівель товарів. Інфляція незмінно супроводжується зростанням цін й падінням життєвого рівня населення.

• Купони — замінник грошей.

• «Нове мислення» — система поглядів, концепція політичної діяльності, яка сприяє об’єктивному усвідомленню соціальних реалій сучасної доби, масштабів глобальних проблем. Серцевиною нового мислення є положення про пріоритет загальнолюдських цінностей та визнання того, що в сучасних умовах війна як знаряддя політики повинна бути виключена з життя суспільства. Концепція «нового мислення» активно впроваджувалася в життя Генеральним секретарем ЦК КПРС М. Горбачовим. «Нове мислення» сприяло закінченню «холодної війни».

• Перебудова — спроба Генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова надати новий імпульс розвитку радянської економіки, що перебувала в кризі. Перебудовою стали також називати його спроби оновити Радянський Союз шляхом запровадження елементів ринкової економіки, децентралізації управління промисловістю й демократизацією партійного й державного апарату. Найбільші успіхи перебудова мала в зовнішній політиці. Перші кроки проведення політики перебудови являли собою поступове передання повноважень місцевим органам управління й партійного апарату, проведення відкритих виборів і обіцянки запровадження багатопартійності в майбутньому. Але вже на початок 1990 р. став очевидним провал політики перебудови. Ситуація вийшла з-під контролю: почалося падіння економічних показників, загострилися міжнаціональні проблеми. Зрештою перебудова завершилася переворотом ДКНС (рос. ГКЧП) і розпадом СРСР.

• Плюралізм — багатоманітність, розмаїття рівноправних конкуруючих течій, сил у політиці, ідеології, релігії тощо.

• Політичний плюралізм — політична система, за якої відсутній диктат однієї ідеології, можливість дотримуватися, висловлювати та відстоювати різні політичні погляди.

• Прискорення — гасло періоду перебудови, яке передбачало стимулювання економіки СРСР шляхом запровадження новітніх технологій. Передбачалося на початок XXI ст. подвоїти економічний потенціал СРСР.

• Референдум — спосіб прийняття законів або важливих рішень загальнодержавного чи місцевого значення шляхом голосування населення.

• Спекуляція — скуповування (як правило незаконне) та перепродаж товарів, цінних паперів тощо для подальшого їх перепродажу за завищеними цінами.

• Страйк — форма боротьби, яка полягає в колективній відмові робітників і службовців від праці з пред’явленням роботодавцю або урядові економічних або політичних вимог.

Основні події

Дата

Подія

• 1985—1991 рр.

Період перебудови і розпаду СРСР

• Квітень 1985 р.

Початок перебудови

• 26 квітня 1986 р.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС

• Липень 1989 р.

Загальноукраїнський страйк шахтарів

• Вересень 1989 р.

Виникнення Народного руху України

• Жовтень 1989 р.

Прийняття Верховною Радою України закону УРСР «Про мови в Українській РСР»

• Березень 1990 р.

Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР

• 17 березня 1990 р.

Референдум про долю СРСР

• 16 липня 1990 р.

Прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України

• 3 серпня 1990 р.

Прийняття закону «Про економічну самостійність УРСР»

• 1989—1991 рр.

Формування багатопартійної системи в Україні

• 24 серпня 1991 р.

Прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України

• 1 грудня 1991 р.

Референдум та вибори Президента України

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Яка подія дала поштовх міжнародному визнанню України?

А прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР

Б схвалення Акта проголошення незалежності України

В проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України

Г утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД)

2. Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985 р.?

А визнання приватної власності

Б перехід до ринкової економіки

В відмова від директивного планування

Г збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

3. Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР/Верховній Раді України (1990—1994 рр.)?

А «Група 239»

Б Народна Рада

В Українська Гельсінська група

Г Народний рух України

4. Яка подія відбулась у другій половині 1980-х рр.?

А запровадження системи виборів на альтернативній основі

Б скасування статті 6 Конституції СРСР, розпуск КПРС

В схвалення нової Конституції розвинутого соціалізму

Г утворення Української Гельсінської групи

5. Поняття і терміни «перебудова», «гласність», «плюралізм» набули значного поширення в радянській Україні в період:

А 1945—1953 рр.

Б 1953—1964 рр.

В 1964—1985 рр.

Г 1985—1991 рр.

6. Що стало однією з причин економічних перетворень, розпочатих у середині 1980-х рр.?

А уповільнення темпів економічного зростання

Б масові акції протесту — «мітингова демократія»

В зростання світових цін на нафту і газ

Г розпад світової соціалістичної системи

7. Що з названого належить до причин переходу радянського керівництва до політики перебудови?

А розпад світової соціалістичної системи

Б «застій», кризові явища в усіх сферах життя суспільства

В вимоги міжнародних організацій

Г масові виступи населення проти режиму

8. Політика гласності в роки перебудови сприяла:

А зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

Б запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

В зміцненню позицій КПРС як «керівної і спрямовуючої» сили радянського суспільства

Г загостренню соціально-економічної кризи, стрімкого зростання цін

9. У якому році православна церква святкувала тисячоліття хрещення Русі, що поклало початок релігійному відродженню в УРСР та СРСР?

А 1980 р.

Б 1985 р.

В 1988 р.

Г 1990 р.

10. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки:

А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві

Б установчому з’їзду Народного руху України за перебудову

В першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР

Г відновленню діяльності Української Гельсінської спілки

11. Які наслідки для України мав заколот ДКНС (рос. ГКЧП) у Москві?

А усунення В. Щербицького від влади в УРСР

Б негайний вихід КПУ зі складу КПРС

В підписання УРСР нового союзного договору

Г проголошення незалежності України

12. Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?

А поразка СРСР у «холодній війні»

Б інтеграційні процеси в Європі

В «Оксамитові» революції у Східній Європі

Г започаткування процесу ракетно-ядерного роззброєння

13. На Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. було винесено питання:

А Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?

Б Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?

В Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС і націоналізацією її власності?

Г Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?

14. Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економіки УРСР у період перебудови?

А хронічний дефіцит, ажіотажний попит

Б стрімке зростання сільськогосподарського виробництва

В гіперінфляція, грошова реформа

Г широка приватизація державних підприємств

15. На перших альтернативних виборах до Верховної Ради УРСР у березні 1990 р. більшість місць здобули кандидати:

А Комуністичної партії України

Б Народного руху України за перебудову

В Української республіканської партії

Г блоку безпартійних

16. Коли відбулась подія, про яку йдеться в уривку з джерела: «Вибори до ВР УРСР вперше за радянських часів були альтернативними (на 450 мандатів ВР УРСР претендувало майже 3 тис. кандидатів»?

А квітні 1985 р.

Б вересні 1989 р.

В березні 1990 р.

Г грудні 1991 р.

17. У якому році сталася трагедія, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«У ніч з 25 на 26 квітня відбувся вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, який зруйнував його. На момент аварії в реакторі було 200 тонн радіоактивного урану і плутонію. Радіоактивна хмара накрила велику територію. Вибух викликав велику пожежу, яка була погашена лише завдяки самовідданості пожежних, які своїм життям врятували світ від більшої трагедії. Налякана влада спочатку намагалася приховати цю жахливу трагедію».

А 1985 р.

Б 1986 р.

В 1991 р.

Г 1996 р.

18. Який період історії характеризує уривок із джерела?

«...Багато зараз незвичного в нашій країні: скажімо, багатомандатні округи з виборів до Рад; спільні з іноземними фірмами підприємства; самофінансування заводів і фабрик, радгоспів, колгоспів; зняття обмежень з підсобних господарств, ...розширення кооперативної діяльності; заохочення індивідуальної трудової діяльності у дрібному виробництві і торгівлі...»

А період відбудови

Б період «відлиги»

В період застою

Г період перебудови

19. Який документ так формулював право України на незалежність?

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами...»

А Декларація про державний суверенітет УРСР

Б Закон про економічну самостійність УРСР

В Акт проголошення незалежності України

Г Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії України»

20. У якому році з’явилась така заява Ради у справі релігії при Раді міністрів УРСР: «...при умові беззастережного дотримання Конституції... греко-католики можуть користуватися усіма правами, встановленими для релігійних об’єднань...»?

А 1985 р.

Б 1987 р.

В 1989 р.

Г 1991 р.

21. У якому уривку з історичного джерела охарактеризовані окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в період перебудови?

А «В Україні понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів»

Б «Продукція соціалістичної індустрії України зросла удвічі. Почали діяти нові підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)...»

В «Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану заготівель зерна, підвищення у 1,5—2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство...»

Г «За оцінками експертів у вітчизняному виробництві частка тіньового сектору фактично зрівнялась із часткою офіційною. Це явище супроводжувалося зростанням обсягу нелегального вивозу капіталу...»

22. Про якого керівника СРСР йдеться в уривку з джерела?

«Навіть найкрутіші його реформи — створення раднаргоспів, ліквідація багатьох міністерств і відомств — мали верхівковий характер. Вони виходили з того, щоб зробити управління більш раціональним, наблизити його до об’єктів — підприємств, колгоспів, радгоспів, наукових установ. Але вони, ці реформи, не зачіпали суті виробничих відносин, не претендували на те, щоб поставити самого виробника — робітника, селянина, інтелігента — у нові умови праці: надати йому ініціативу, самостійність, вибір, можливість прямого зв’язку зі споживачем. І тим самим розкріпачити економіку, послабити... задушливий її прес державної опіки».

А Й. Сталіна

Б М. Хрущова

В Л. Брежнєва

Г М. Горбачова

23. Укажіть, який період характеризує наведений уривок із джерела.

«... Майже всі вимоги, видані “на-гора” страйкуючими, що стосуються, здавалося б, найповсякденніших умов праці й побуту шахтарів, вимоги, які за традицією іменуються економічними, насправді прямо виходять на політику. Всі вони сконцентровані на одному: проголошену економічну реформу треба проводити в життя, нехай, нарешті, стануть реальністю самостійність підприємств, самоврядування трудових колективів, самофінансування і госпрозрахунок».

А відбудови

Б «відлиги»

В застою

Г перебудови

24. Прочитайте уривок із документа і виконайте завдання.

«Кримський обком партії просить Вас вийти з клопотанням до ЦК КПРС про заборону всім адміністративно висланим... повертатися і проживати на територія Кримської області.

У зв’язку з тим, що звільненим зі спецпоселень особам дозволяється проживати в будь-якій області СРСР без обмежень, деякі з них приїжджають у Крим і вимагають повернення відібраних у них під час виселення з Криму будівель і відшкодування вартості вилученого майна...»

У джерелі йдеться про:

А наслідки реабілітації

Б причини депортації

В масштаби депортації

Г передумови реабілітації

25. Яке судження про економічний розвиток УРСР у другій половині 1980-х рр. підтверджує наведена діаграма?

Частка УРСР у загальносоюзному промисловому виробництві (у %, станом на 1989 р.)

А упродовж 1980-х рр. в економіці УРСР зберігалася тенденція щодо переважання виробництва товарів групи «А»

Б у другій половині 1980-х рр. економіка УРСР була найменш матеріало- та енергозатратною, ніж економіка СРСР у цілому

В у середині 1980-х рр. в економічній сфері партійно-державне керівництво УРСР обрало стратегію прискорення

Г якість товарів вітчизняної легкої промисловості в 1980-х рр. була низькою, тому великим попитом у населення користувалися імпортні товари

26. Які події суспільно-політичного життя стали причиною реакції партійно-державного керівництва СРСР часів перебудови, яку зображено на карикатурі?

А страйки робітників

Б національні рухи

В економічні проблеми

Г зовнішньополітичні виклики

27. Який напрямок внутрішньої політики радянської України доби перебудови ілюструє плакат?

А запровадження госпрозрахунку на підприємствах

Б приватизація засобів виробництва

В завершення грошової реформи

Г уведення зрівняльної заробітної плати

28. Яке явище суспільного життя України 1980—1990-х рр. відображає карикатура?

А розчарування в старих ідеологічних догмах та повернення до традиційних цінностей

Б погіршення матеріального добробуту та спроби покращити його за рахунок церкви

В залучення владою церкви до вирішення гострих соціальних проблем суспільства

Г намагання церкви зупинити зубожіння населення та соціальну диференціацію

29. У якому році розповсюджувалися зображені агітаційні листівки?

А 1985 р.

Б 1989 р.

В 1990 р.

Г 1991 р.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

30. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та висловлюваннями, що були характерними для них.

1 Післявоєнна відбудова

2 «Відлига»

3 Застій

4 Перебудова

А «Прискорення, гласність та “очищення” соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої альтернативи для нас немає»

Б «Зворотний бік буржуазного націоналізму — безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземцями...»

В «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя...»

Г «Основою партійного підходу до розв’язання економічних проблем розвинутого соціалізму є незмінна вимога — все в ім’я людини, все для блага людини»

Д «Той, хто оволодіє кукурудзою, той зможе добитися піднесення у тваринництві. Той, хто займатиме щодо цієї культури консервативну позицію, буде викинутий життям з сідла...»

31. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 16 липня 1990 р.

2 3 серпня 1990 р.

3 24 серпня 1991 р.

4 1 грудня 1991 р.

А Закон про мови в УРСР

Б Закон про економічну самостійність УРСР

В Акт проголошення незалежності України

Г Всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України. Вибори Президента України

Д Декларація про державний суверенітет УРСР

32. Установіть відповідність між плакатами та історичними періодами, які вони характеризують.

А Радянська модернізація України (1928—1938 рр.)

Б Повоєнна відбудова та розвиток (1946 — початок 1950-х рр.)

В Політична та економічна лібералізація суспільства (1953—1964 рр.)

Г Загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Д Розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985—1991 рр.)

33. Установіть відповідність між періодами та радянськими пропагандистськими плакатами, що їх характеризують.

1 Повоєнна відбудова та розвиток (1946 — 1950-ті рр.)

2 Політичної та економічної лібералізації суспільства (1953—1964 рр.)

3 Загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

4 Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності (1985—1991 рр.)

34. Установіть відповідність між наведеними уривками з історичних джерел та історичними періодами, які вони відображають.

1 «Хто оволодіє кукурудзою, той доб’ється піднесення у тваринництві. Той, хто займатиме щодо цієї культури консервативну позицію, буде викинутий життям із сідла...»

2 «Зворотний бік буржуазного націоналізму — безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною...»

3 «Прискорення, гласність, “очищення” соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої альтернативи для нас немає...»

4 «Основою партійного підходу до розв’язання економічних проблем розвинутого соціалізму є незмінна вимога — все в ім’я людини, все для блага людини...»

А Радянська модернізація України (1928—1938 рр.)

Б Повоєнна відбудова та розвиток (1946 — початок 1950-х рр.)

В Політична та економічна лібералізація суспільства (1953—1964 рр.)

Г Загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Д Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985—1991 рр.)

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

35. Установіть послідовність подій.

А Створення Народного руху України за перебудову

Б Вибух на Чорнобильській АЕС

В Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР

Г Ухвалення Декларації про державний суверенітет України

36. Установіть послідовність епох, відображених на радянських пропагандистських плакатах.

37. Установіть послідовність подій.

А «Живий ланцюг» від Львова до Києва на відзнаку річниці Акта злуки між УНР і ЗУНР

Б Прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мови

В Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР

Г Початок багатопартійності в Україні

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

38. Які з названих понять характеризують період перебудови в СРСР?

1 «парад суверенітетів»

2 «шокова терапія»

3 гласність

4 масова приватизація

5 політичний плюралізм

6 розвинутий соціалізм

7 самвидав

39. Які події відбулися в 1985—1991 рр.?

1 прийняття Продовольчої програми

2 усунення В. Щербицького від влади

3 відновлення діяльності Української Гельсінської групи (спілки)

4 прийняття Закону про мови в УРСР

5 схвалення нової Конституції УРСР

6 реформи О. Косигіна

7 розгром дисидентського руху