Повний курс історії України в тестах

Культура України в другій половині XIX — на початку XX ст.

Поняття й терміни

• Жанри мистецтва — види творів, які характеризуються певними сюжетними та стилістичними ознаками.

• Меценат — покровитель наук і мистецтв, а також їх представників.

• Модернізм — загальна назва напрямів і течій у літературі та мистецтві XX ст., які поривали з реалістичною традицією.

• Нація — велика, стала група людей, об’єднаних спільним походженням та історією, мовою, культурою, самосвідомістю та певними інтересами.

• Передвижники — у Російській імперії другої половини XIX ст. художники-реалісти з демократичними поглядами, учасники популярних пересувних виставок.

• Професійний театр — театр, у якому грали актори, для яких гра була професійним заняттям.

• Реалізм — напрямок мистецтва та літератури, представники якого прагнули правдивого об’єктивного відображення дійсності у формах, що їй відповідають. У вужчому розумінні — течія в мистецтві, що протистояла модернізму та авангардизму.

Основні події

Дата

Подія

• 1860—1862 рр.

Існування недільних шкіл у Наддніпрянщині

• 1862 р.

Створення С. Гулаком-Артемовським першої української опери «Запорожець за Дунаєм»

• 1864 р.

Заснування в Галичині першого українського професійного театру

• 1865 р.

Відкриття Новоросійського університету

• 1875 р.

Відкриття Чернівецького університету

• 1882 р.

Створення в Єлисаветграді першої професійної трупи під керівництвом М. Кропивницького

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. У якому місті в 1865 р. було відкрито Новоросійський університет?

А Одесі

Б Сімферополі

В Катеринославі

Г Юзівці

2. До якого наслідку привела реформа 1863—1864 рр. у розвитку освіти Наддніпрянської України?

А було започатковано середню та вищу освіту для жінок

Б було скасовано автономні права університетів

В з’явилися нові типи навчальних закладів — гімназії

Г у ВНЗ було запроваджено належні умови для навчання українською мовою

3. У якому університеті наприкінці XIX ст. було створено кафедру української історії (кафедру історії Східної Європи) на чолі з М. Грушевським?

А Харківському

Б Київському

В Львівському

Г Новоросійському

4. Хто є автором першої національної опери «Запорожець за Дунаєм»?

А Г. Квітка-Основ’яненко

Б М. Лисенко

В С. Гулак-Артемовський

Г М. Вербицький

5. Архітектурний стиль, який сформувався в Україні на початку XX ст., отримав назву:

А українське бароко

Б українське рококо

В український класицизм

Г український модерн

6. Якою діяльністю уславилися наприкінці XIX — на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків?

А меценатською

Б правозахисною

В педагогічною

Г революційною

7. Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині XIX ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:

А реалізм

Б класицизм

В романтизм

Г модернізм

8. Хто з українських істориків присвятив все своє життя вивченню історії запорозького козацтва?

А Д. Багалій

Б М. Грушевський

В Д. Яворницький

Г А. Кримський

9. «Запорожье в остатках старины и преданьях народа», «История запорожских казаков», «По следам запорожцев» — це наукові праці:

А Д. Багалія

Б М. Грушевського

В Д. Яворницького

Г А. Кримського

10. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Походив зі старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Петербурга, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербурга і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глінки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери “Запорожець за Дунаєм”».

А С. Гулака-Артемовського

Б М. Лисенка

В М. Леонтовича

Г М. Вербицького

11. Про кого говорив К. Станіславський такі слова?

«Я палко люблю українську музику. Якщо Чайковського ми називаємо чарівником російської музики, то ... — цього чудового і захоплюючого красою своєї музики композитора — ми сміливо можемо назвати сонцем української музики».

А С. Гулака-Артемовського

Б М. Лисенка

В Д. Січинського

Г М. Вербицького

12. У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?

А «Значення його мистецтва для української музики таке саме, як Глінки для росіян, Шопена для поляків, Сметани для чехів чи Гріга для норвежців, бо крім “Запорожця за Дунаєм” Гулака-Артемовського, справді мистецької музики не було»

Б «Перлина народного мелосу (“Щедрик”, “Дударик”) у його хорових композиціях набули нового звучання. Вирізняючись природністю руху голосів, ювелірною шліфовкою деталей, вони донині є неперевершеними інтерпретаціями українських пісень...»

В «Будучи одним із основоположників модернізму в українській музиці, не залишав поза увагою і народну тематику, створюючи як і обробки українських пісень для голосу з фортепіано, так і вишукані романси на слова давніх китайських поетів»

Г «Втілюючи в своїй творчості риси італійської (“Алкід”) та французької (“Свято сеньйора”) опер, органічно поєднуючи діалоги, пісенні форми, балетні та водевільні сцени, йому вдалося перетворити оперу на мистецтво широкого діапазону почуттів»

13. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела: «Коли й залишилися хвилини для відпочинку, то треба було їх віддати якій-небудь громадській справі... Треба дивуватися, звідки він відривав якісь миті для творчості. А вона не припинялась. За цей час... закінчив “Тараса Бульбу” і майже зовсім оркестрував його, написав для дітей три опери»?

А М. Лисенка

Б М. Леонтовича

В С. Гулака-Артемовського

Г І. Карпенка-Карого

14. Укажіть назву пам’ятки архітектури України, зображеної на ілюстрації.

А Володимирський собор у Києві

Б Покровський собор у Харкові

В Успенська соборна церква Почаївської лаври

Г Троїцька соборна церква у Новомосковську

15. На якій ілюстрації зображено будівлю театру в Одесі?

16. Укажіть пам’ятку архітектури України зі списку світової спадщини ЮНЕСКО, зображену на ілюстрації.

А Ханський палац у Бахчисараї

Б ансамбль історичного центру Львова

В Стара фортеця Кам’янець-Подільського замку

Г резиденція Буковинських митрополитів у Чернівцях

17. З іменем якого архітектора пов’язано спорудження пам’ятки мистецтва, зображеної на листівці початку XX ст.?

А М. Мікешина

Б О. Беретті

В В. Городецького

Г О. Бекетова

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

18. Установіть відповідність між іменами діячів культури та фактами їх біографії.

1 М. Лисенко

2 М. Пимоненко

3 С. Гулак-Артемовський

4 М. Леонтович

А Художник, член товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»

Б Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»

В Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Іеремією Вишневецьким»

Г Композитор, співак, драматург, соліст опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»

Д Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

19. Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їх діяльності.

1 І. Мечников

2 Д. Яворницький

3 А. Кримський

4 М. Леонтович

А Мовознавство

Б Музика

В Історична наука

Г Образотворче мистецтво

Д Біологія, медицина

20. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 Альманах

2 Парафія

3 Меценат

4 Аматор

А Різножанровий, періодичний збірник літературних творів

Б Покровитель мистецтва і літератури

В Любитель, непрофесіонал

Г Структурна одиниця вищого навчального закладу

Д Нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує віруючих, яких обслуговують церковнослужителі одного храму

21. Установіть відповідність між характеристиками митців та їхніми іменами.

1 Поет, автор сатиричних байок («Пан і Собака», «Тюхтій і Чванько», «Батько і син»), зачинатель романтичної балади в українській літературі («Рибалка», «Твардовський»)

2 Прозаїк, драматург («Конотопська відьма», «Сердешна Оксана»), майстер комедійного жанру («Шельменко-денщик», «Сватання на Гончарівці»)

3 Письменник, майстер морально-психологічної драми («Чорна Пантера і Білий Ведмідь»), автор першого українського фантастичного роману («Сонячна машина»)

4 Драматург-новатор, майстер соціально-побутової («Бурлака»), соціально-психологічної («Безталанна») драми, соціальної комедії («Хазяїн»), історичної трагедії («Сава Чалий»)

А І. Карпенко-Карий

Б В. Винниченко

В П. Гулак-Артемовський

Г Г. Квітка-Основ’яненко

Д Марко Вовчок

22. Установіть відповідність між картинами XVIII—XIX ст. та іменами художників, які їх створили.

А В. Тропінін

Б М. Пимоненко

В Т. Шевченко

Г С. Васильківський

Д І. Рєпін

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

23. Установіть послідовність подій.

А Відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Б Створення у Львові товариства «Просвіта»

В Створення у Львові Наукового товариства ім. Т. Шевченка

Г Відкриття в Києві університету св. Володимира

24. Установіть послідовність суспільних подій XIX ст.

А Відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Б Відкриття в Одесі Новоросійського університету

В Заснування у Львові товариства «Просвіта»

Г Реорганізація Літературного товариства ім. Т. Шевченка в наукове товариство

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

25. У переліку імен видатних діячів української культури другої половини XIX ст. виберіть представників музичного мистецтва.

1 С. Васильківський

2 А. Кримський

3 М. Лисенко

4 М. Леонтович

5 М. Пимоненко

6 С. Крушельницька

7 І. Мечников

26. Укажіть основні риси української культури другої половини XIX ст.

1 домінування реалізму в образотворчому мистецтві та літературі

2 стрімкий розвиток українського театрального мистецтва

3 негативний вплив на розвиток культури адміністративних заборон на функціонування української мови

4 початок національного відродження на Слобожанщині

5 домінування романтизму в музичному мистецтві

6 поява вищих навчальних закладів у Харкові та Києві

7 створення Української художньої академії в Києві