Повний курс історії України в тестах

Україна під час Другої світової війни (1939—1945 рр.)

Поняття й терміни

• Бліцкриг — теорія досягнення швидкої перемоги у війні, побудована на тому, що противник буде захоплений зненацька й не встигне розгорнути свої сили. Був використаний Німеччиною в Першій та Другій світових війнах.

• Велика Вітчизняна війна — події Другої світової війни, що мали місце на радянсько-німецькому фронті з 22 червня 1941 до 9 травня 1945 р.

• Голокост — планомірне та організоване знищення єврейського населення в роки Другої світової війни. Жертвами Голокосту стали 6 млн євреїв (в Україні — 1,4 млн). Це становило близько 63 % європейського і 36 % світового єврейства. Не існує єдиної точки зору щодо періодизації Голокосту. Одні дослідники вказують на період 1933—1945 рр., інші — на 1941—1945 рр., тобто період систематичного масового знищення.

• День Перемоги — державне свято на честь перемоги у Великій Вітчизняній війні, що відзначається 9 травня.

• Депортація — примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їх постійного проживання.

• Евакуація — вивезення населення, поранених, полонених, а також матеріальних засобів із місцевостей, що перебувають під загрозою нападу або загарбання ворогом, стихійного лиха.

• Колабораціонізм — явище, яке притаманне періоду Другої світової війни; співпраця урядів, окремих осіб із окупантами.

• Мобілізація — 1) призив військовозобов’язаних на службу в діючу армію у зв’язку із запровадженням воєнного стану; 2) переведення всіх галузей промисловості у воєнний стан; 3) залучення кого-небудь для виконання якогось важливого завдання, масового заходу.

• «Новий порядок» — назва окупаційного режиму, установленого гітлерівцями на загарбаних територіях. Відзначався особливою жорстокістю й масовим знищенням мирних громадян.

• Окупаційні зони (в Україні) — адміністративно-територіальні зони, створені нацистами після окупації України. Передбачали розчленування території України, знищення її як єдиного цілого. На території України були створені Рейхскомісаріат Україна, дистрикт Галичина, Трансністрія й зона військової адміністрації, яка включала східні райони України до Азовського моря і Крим.

• Остарбайтер — німецький термін для позначення осіб, які були вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій під час Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини.

• Партизани — добровільні іррегулярні збройні формування, які ведуть збройну боротьбу з існуючим режимом. Термін «партизани» стосовно подій Другої світової війни на теренах України застосовується переважно щодо радянської течії в русі Опору. У партизанському русі (радянському) в Україні брали участь понад 3 тис. євреїв. Невелика кількість євреїв була і в українському (Українська повстанська армія) та польському (Армія Крайова) націоналістичних партизанських загонах.

• План «Ост» — план колонізації «життєвого простору» на Сході (планувалося виселення 31 млн осіб неарійського походження й заселення 10 млн німецькими колоністами). Передбачалось утілити в життя після завоювання СРСР. Після провалу «блискавичної війни» проти СРСР були реалізовані лише окремі положення плану, особливо ті, що торкалися економічного пограбування й масового знищення «неарійців». У «Зауваженнях і пропозиціях до генерального плану «Ост» від 27 квітня 1942 р. Гіммлер запропонував перед колонізацією «ліквідувати 5—6 млн євреїв, що проживають на цій території». На Нюрнберзькому процесі був визнаний злочинним.

• Плацдарм — місцевість, район, де готується та розгортається військова операція. Територія, країна, яку використовує будь-яка держава для підготовки нападу на іншу державу.

• «Рейкова війна» — назва операції радянських партизанів.

• Рух Опору — національно-визвольний рух народів, окупованих Німеччиною та її союзниками в роки Другої світової війни. Боротьба набувала різних форм — від духовного опору до збройної боротьби.

• Український визвольний рух — цілеспрямована, організована боротьба українського народу за національне визволення і створення незалежної держави.

Основні події

Дата

Подія

• 23 серпня 1939 р.

Пакт про ненапад між Німеччиною та СРСР і таємний протокол до нього (Пакт Молотова—Ріббентропа)

• 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945 р.

Друга світова війна

• 17 вересня 1939 р.

Напад Червоної армії на Польщу. Початок так званого «визвольного походу»

• 28 вересня 1939 р.

Договір про дружбу та кордони між Німеччиною та СРСР та таємні протоколи до нього

• 15 листопада 1939 р.

Включення Західної України до складу УРСР

• 2 серпня 1940 р.

Включення Південної Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР

• 22 червня 1941 р.

Напад Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни

• 30 червня 1941 р.

Проголошення Акта про відновлення Української Держави

• 22 липня 1942 р.

Завершення окупації України загарбниками

• 14 жовтня 1942 р.

Створення УПА

• 6 листопада 1943 р.

Визволення Києва від загарбників

• 28 жовтня 1944 р.

Завершення визволення України від німецько-фашистських окупантів

• 9 травня 1945 р.

День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Народні Збори Західної України в жовтні 1939 р. декларували входження цих земель до складу...

А Другої Речі Посполитої

Б Радянської України

В Чехословаччини

Г Української Народної Республіки

2. Які терміни й поняття слід використовувати для характеристики процесу радянізації на західноукраїнських землях у 1939—1941 рр.?

А націоналізація, депортація, українізація, репресії

Б індустріалізація, суцільна колективізація, «червоний терор»

В «культурна революція», кооперація, евакуація, депопуляція

Г відбудова, інкорпорація, мілітаризація, мобілізація

3. Унаслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР:

А Північна Буковина та Бессарабія увійшли до складу Української РСР

Б Північна Буковина та Бессарабія утворили союзну республіку — Молдавську РСР

В Північна Буковина увійшла до складу УРСР, а Бессарабія — до складу Молдавської Автономної РСР

Г Північна Буковина увійшла до складу УРСР, а Бессарабію було поділено між УРСР та новоутвореною Молдавською РСР

4. Збройний опір Червоній армії під час їх вступу на територію західноукраїнських земель у 1939—1940 рр. чинили:

А підрозділи польської армії

Б підрозділи румунської армії

В загони ОУН та УПА

Г місцеве населення

5. Політика радянізації західних областей України в 1939—1941 рр. характеризувалася:

А налагодженням співробітництва влади з політичними партіями

Б націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників

В лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви

Г залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації

6. Північна Буковина увійшла до складу УРСР:

А 1938 р.

Б 1939 р.

В 1940 р.

Г 1941 р.

7. До складу якого адміністративного утворення входили окуповані гітлерівцями та їхніми союзниками Одещина, південні райони Вінницької та західні райони Миколаївської областей?

А Дистрикт «Галичина»

Б Рейхскомісаріат «Україна»

В губернаторство «Трансністрія»

Г прифронтова область, підпорядкована безпосередньо військовому командуванню

8. Яка подія відбулась на початку Великої Вітчизняної війни?

А «Битва за Дніпро»

Б Корсунь-Шевченківська наступальна операція

В Карпато-Ужгородська наступальна операція

Г Танкова битва в районі міст Рівне—Луцьк—Дубно—Броди

9. Під час нацистської окупації України на Волині тривав збройний етнічний конфлікт між:

А українцями і поляками

Б німцями і поляками

В білорусами і українцями

Г росіянами і поляками

10. Якими були наслідки анексії Радянським Союзом у 1939—1940 рр. частини земель, що входили в міжвоєнний період до складу Польщі та Румунії?

А більшість українських територій увійшла до складу Радянського Союзу, лише Закарпаття залишилося у складі Угорщини

Б уперше в новітній історії всі українські землі були об’єднані в одній державі — УРСР

В більшість українських територій увійшла до складу Радянського Союзу, лише Північна Буковина залишилася у складі Румунії

Г поряд з УРСР було створено ще дві нові радянські республіки — Закарпатська Україна та Галицька Соціалістична Радянська Республіка

11. Проголошення Акта відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 р. стало можливим:

А у результаті цілеспрямованих дій німецької окупаційної адміністрації

Б у результаті цілеспрямованих дій ОУН(Б)

В через бажання радянського керівництва зберегти контроль над Україною

Г через підтримку Угорщиною та Румунією ідеї створення буферної Української держави

12. Воєнна операція з оборони Києва влітку—восени 1941 р. завершилась:

А катастрофою Південно-Західного фронту

Б переходом Червоної армії у контрнаступ

В стабілізацією фронту і переходом до позиційної війни

Г перемогою Червоної армії у битві за Дніпро

13. Улітку—восени 1941 р. Червона армія на території УРСР вела:

А оборонні бої, відступаючи на Схід

Б широкомасштабні наступальні операції

В «позиційну війну», стримуючи наступ ворога

Г успішні наступальні дії на окремих ділянках фронту

14. Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацистського плану «Ост».

А включення України до складу III рейху на правах автономії

Б перетворення України на «життєвий простір арійської раси»

В розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

Г перетворення України на промислову базу III рейху і джерело дешевої робочої сили

15. Який чинник, на думку вчених, сприяв «...переходу радянського партизанського руху на якісно вищий щабель і перетворенню його на важливий фактор війни, на справжній другий фронт у тилу ворога...»?

А створення координаційного центру, підтримка партизанських загонів боєприпасами, зброєю, медикаментами з «Великої землі»

Б розконсервування створеної напередодні війни розгалуженої мережі схованок і баз для ведення партизанської боротьби

В встановлення тісної взаємодії радянських партизанів із загонами УПА та польською Армією Крайовою в боротьбі проти окупантів

Г наказ Верховного Головнокомандувача частинам Червоної армії, що опинилися в оточенні, переходити до партизанської боротьби

16. Згідно з планом «Барбаросса» головний удар німецьких військ завдавала група армій:

А «Південь» в Україні в напрямку на Київ

Б «Центр» у Білорусії в напрямку на Москву

В «Північ» у Прибалтиці в напрямку на Ленінград

Г «Південна Україна» в Молдавії в напрямку на Одесу

17. Із якого плацдарму почався наступ радянських військ, що завершився визволенням столиці УРСР Києва від нацистських загарбників?

А Миколаївського

Б Лютізького

В Букринського

Г Кременчуцького

18. Що в роки Великої Вітчизняної війни називалося «Східним валом»?

А радянські укріплення вздовж нового кордону

Б німецькі укріплення вздовж правого берега Дніпра

В лінія радянсько-польського кордону, що існував у 1921—1939 рр.

Г східний кордон III рейху

19. Яку назву мав координаційний орган партизанського руху в Україні, який було створено в 1942 р. під керівництвом генерала Т. Строкача?

А Український партизанський центр

Б Український штаб партизанського руху

В Український відділ партизанського руху

Г Партизанський штаб України

20. Національно-визвольна боротьба українського народу в роки Другої світової війни відбувалася у формі:

А підпільної та партизанської боротьби проти загарбників

Б дій регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції

В загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання

Г серії терористичних актів проти вищих посадовців, поєднаних з акціями громадянської непокори

21. Діяльність на території УРСР польових військкоматів у 1943—1944 р. привела:

А до невиправдано великих жертв під час визволення території республіки

Б до швидкого відновлення економічного потенціалу республіки

В до широкомасштабного розгортання в тилу ворога партизанського руху

Г до кількісного перевищення Червоної армії над вермахтом

22. Частина військ Південного фронту Червоної армії в 1941 р. була оточена і розгромлена в районі:

А Умані

Б на схід від Києва

В Луцьк—Рівне—Дубно—Броди

Г Харкова

23. Протягом 250 днів радянські армійські частини і загони моряків у 1941—1942 рр. відстоювали головну базу Чорноморського флоту місто:

А Одесу

Б Херсон

В Севастополь

Г Новоросійськ

24. Яким терміном можна охарактеризувати участь українців у створеній нацистами дивізії СС «Галичина»?

А колабораціонізм

Б Голокост

В остарбайтер

Г космополітизм

25. Яке твердження відповідає змісту нацистського плану «Ост»?

А включення України до складу III рейху на правах автономії

Б перетворення України на «життєвий простір арійської раси»

В розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

Г перетворення України на промислову базу III рейху і джерело дешевої робочої сили

26. Яка подія призвела до повної окупації УРСР військами нацистської Німеччини та її союзників?

А оточення і розгром радянських військ, що наступали в районі Харкова

Б оточення і розгром радянських військ Південно-Західного фронту

В захоплення німецько-румунськими військами Севастополя

Г евакуація радянських військ з Одеси

27. Який із зазначених наслідків Другої світової війни можна назвати позитивним для УРСР?

А об’єднання у межах УРСР більшості етнічних українських земель

Б початок радянізації західноукраїнських земель

В участь солдатів-українців у складі радянської армії у визволенні країн Європи від нацизму

Г створення могутнього воєнно-промислового комплексу

28. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу тривала впродовж:

А 1938—1944 рр.

Б 1939—1945 рр.

В 1940—1946 рр.

Г 1941—1945 рр.

29. Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни були:

А С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін

Б С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров

В А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич

Г О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич

30. Початком широкомасштабного визволення території УРСР від нацистських окупантів став контрнаступ радянських військ під час:

А Курської битви

Б битви за Москву

В Сталінградської битви

Г Смоленської битви

31. Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що в міжвоєнний період (1921—1938 рр.) перебували у складі:

А Німеччини, Польщі, Угорщини

Б Чехо-Словаччини, Литви, Румунії

В Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини

Г Литви, Німеччини, Угорщини

32. Що було характерним для політики радянізації в галузі культури на Західній Україні в 1939—1941 рр.?

А створення на базі читалень «Просвіта» мережі бібліотек і клубів

Б сприяння діяльності православної та греко-католицької церков

В урахування місцевих особливостей і традицій у культурній політиці

Г надання фінансової підтримки громадським культурним установам

33. Бойові дії на території України в 1941 р. привели:

А до зриву плану «блискавичної війни» Німеччини проти СРСР

Б до повної окупації УРСР військами Німеччини та її союзників

В до утворення маріонеткової Української держави

Г до створення українських збройних формувань у складі Червоної армії

34. Яким було переважне ставлення сталінського керівництва до радянських громадян, що тимчасово перебували на окупованій нацистами території СРСР та в полоні?

А підозріле

Б суто негативне

В співчутливе

Г нейтрально байдуже

35. Остарбайтери — це:

А радянські військовополонені, яких вивозили до Німеччини в роки Другої світової війни

Б населення, яке примусово вивозили на роботи до Німеччини в роки Другої світової війни

В населення, що залишилось під окупацією в Україні та співпрацювало з німцями

Г радянські військовополонені, які вступали до лав збройних сил Німеччини

36. Визволення території УРСР від нацистських загарбників супроводжувалося:

А масовою мобілізацією до наступаючих частин Червоної армії

Б поширенням дії четвертого п’ятирічного плану з відбудови народного господарства

В переслідуванням учасників радянського партизанського руху

Г підпорядкуванням республіканському керівництву Криму і Молдавії

37. Яка країна-союзниця Німеччини отримала в управління частину окупованої території УРСР, що дістала назву Трансністрія?

А Румунія

Б Угорщина

В Словаччина

Г Польща

38. Якої тактики дотримувалась УПА в боротьбі з нацистськими загарбниками?

А намагалася взяти під контроль якомога більшу частину території України, не допустити використання ворогом ресурсів окупованої території

Б вела широкомасштабні координовані операції по всій території України проти гарнізонів, підрозділів ворога, його комунікацій

В здійснювала глибокі рейди у східні райони України, знищуючи гарнізони ворога, об’єкти промисловості та комунікації

Г створила ще один суцільний фронт боротьби з окупантами для визволення України спільно з Червоною армією

39. Вирішальну роль у формуванні Української повстанської армії (УПА) відіграла:

А ОУН (Бендери)

Б ОУН (Мельника)

В «Поліська Січ»

Г Українська головна визвольна рада (УГВР)

40. Коли О. Довженко зробив запис у своєму щоденнику: «Навколо України точиться добра половина усієї світової війни»?

А взимку 1941 р.

Б взимку 1942 р.

В восени 1943 р.

Г влітку 1944 р.

41. Якою була мета рейдів, окрім воєнних цілей, здійснюваних партизанськими з’єднаннями на Правобережній Україні в 1943 р.?

А мобілізація до лав Червоної армії, збирання коштів та матеріальних цінностей на потреби фронту

Б постачання продовольства населенню окупованих територій, організація баз постачання для українського підпілля

В встановлення контактів для спільної збройної боротьби проти нацистських окупантів з Українською повстанською армією (УПА) та Армією Крайовою (АК)

Г репрезентація радянської влади, нейтралізація впливу на цій території ОУН та її збройних формувань

42. Що стало результатом успішного проведення в 1944 р. радянськими військами Корсунь-Шевченківської наступальної операції?

А створення сприятливих умов для звільнення Правобережної України

Б звільнення території УРСР у її довоєнних кордонах

В визволення Північного Причорномор’я та Криму

Г визволення Лівобережної України

43. Поняття «рух Опору» є протилежним за змістом до поняття:

А «консерватизм»

Б «космополітизм»

В «колабораціонізм»

Г «колоніалізм»

44. Про яку битву Великої Вітчизняної війни писав письменник В. Астаф’єв: «Двадцять п’ять тисяч входить у воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п’ять»?

А оборона Києва

Б оборона Одеси

В форсування Дніпра

Г визволення Криму

45. Рух Опору на території України в роки Великої Вітчизняної війни охоплював:

А усю територію України

Б тільки західні області України

В тільки східні області України

Г тільки землі з великими лісовими масивами

46. Що було одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із території Криму?

А кардинальна зміна національного складу населення регіону

Б надання Кримській області автономії в складі УРСР

В розформування кримсько-татарських частин Червоною армією

Г утворення Татарського автономного округу в Узбекській РСР

47. 9 травня 1945 р. — це:

А день визволення території УРСР від нацистських загарбників

Б День Перемоги народів СРСР у Великій Вітчизняній війні

В день входження Західної України до складу УРСР

Г день вступу УРСР в ООН

48. Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) — це факти, що свідчать про:

А відновлення зовнішньополітичної діяльності України

Б створення посольств

В приєднання України до Антигітлерівської коаліції

Г вихід України з Другої світової війни

49. Депортація у травні 1944 р. кримських татар та інших народів Криму була складовою:

А нацистського «нового порядку»

Б сталінської репресивної політики

В політики освоєння цілини

Г боротьби з ОУН та УПА

50. На картосхемі позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на:

А листопад 1941 р.

Б липень 1942 р.

В грудень 1943 р.

Г лютий 1944 р.

51. На картосхемі відображено перебіг подій:

А Корсунь-Шевченківської операції

Б Київської оборонної операції

В Умансько-Ботошанської операції

Г Битви за Дніпро

52. У якому році Червона армія здійснювала показані на карті наступальні дії по звільненню України від гітлерівських загарбників?

А 1942 р.

Б 1943 р.

В 1944 р.

Г 1945 р.

53. Коли відбулася описана нижче подія?

«Польська держава та ії уряд фактично перестали існувати. ...радянський уряд не може... байдуже ставитися до того, що... українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще. ...радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії».

А 23 серпня 1939 р.

Б 1 вересня 1939 р.

В 17 вересня 1939 р.

Г 28 вересня 1939 р.

54. Про кого з командирів радянського партизанського руху йдеться в уривку з джерела?

«...Загальновизнаний серед командирів і рядових партизан спеціаліст з ходіння в дальній путь (рейди). Основний вид діяльності — наскоки на тилові частини і воєнні установи, знаходиться у постійному русі. Диверсіями не займається, люди його виносливі і пристосовані до маршів... У Москві вважають його “батьком партизанського руху в Україні”... Життя своє не цінує. Сам буває у боях...»

А С. Ковпак

Б І. Федоров

В О. Сабуров

Г Р. Шухевич

55. У якому році відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела?

«Під безперервним огнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були проводити переправу... часто переправлялися через Дніпро без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: тримаючись за дошки, плащ-намети, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді».

А 1941 р.

Б 1942 р.

В 1943 р.

Г 1944 р.

56. Коли з’явився цитований наказ Верховного Головнокомандувача Збройних Сил СРСР?

«Війська 1-го Українського фронту в результаті стрімко проведеної операції... штурмом оволоділи столицею Радянської України містом Києвом... Зі взяттям Києва нашими військами захоплено найважливіший і найвигідніший плацдарм на правому березі Дніпра, важливий для вигнання німців із Правобережної України».

А серпень 1941 р.

Б вересень 1942 р.

В листопад 1943 р.

Г жовтень 1944 р.

57. Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України...»

А 17 вересня 1939 р.

Б 22 жовтня 1939 р.

В 22 червня 1941 р.

Г 30 червня 1941 р.

58. Які наслідки для України мала реалізація такого наказу Сталіна від 1 травня 1942 р.: «Червоній Армії — домогтися того, щоб 1942 р. став роком остаточного розгрому німецько-фашистських військ і визволення радянської землі від гітлерівських негідників»?

А оточення радянських військ у районі Києва, захоплення нацистами міста

Б повна окупація нацистськими військами України

В початок широкомасштабного визволення території України від загарбників

Г визволення території України

59. Коли відбувались події, описані в уривку з наказу Й. Сталіна?

«Війська 2-го Українського фронту, продовжуючи стрімкий наступ, кілька днів тому форсували річку Дністер на ділянці протяжністю 175 кілометрів, оволоділи містом і важливим залізничним вузлом Бєльці і, розвиваючи наступ, вийшли на наш державний кордон — річку Прут — на фронті протяжністю в 85 кілометрів».

А улітку 1942 р.

Б навесні 1943 р.

В восени 1943 р.

Г навесні 1944 р.

60. У якому році відбулась подія, про яку йдеться в уривку з джерела?

«Перші радянські підрозділи, які займали Львів, мали незвично поганий вигляд: червоноармійці були голодні, обідрані, замурзані, брудні, вихудлі, одягнуті в погану уніформу та погано озброєні».

А 1920 р.

Б 1929 р.

В 1939 р.

Г 1944 р.

61. Про яку адміністративну одиницю йдеться в уривку з джерела?

«Після того як [німецько-румунські загарбники] встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка... від Дністра до Бугу».

А Трансністрію

Б Бессарабію

В Північну Буковину

Г Мармарощину

62. Зображений агітаційний плакат виправдовував радянську агресію проти:

А країн Балтії

Б Польщі

В Румунії

Г Угорщини

63. Яку подію відбивають фотодокументи, наведені на ілюстраціях?

А оборону Киева в липні—вересні 1941 р.

Б захоплення Киева нацистськими загарбниками у вересні 1941 р.

В битву за Дніпро у вересні—листопаді 1943 р.

Г завершення визволення столиці України 6 листопада 1943 р.

64. Яка листівка відбиває мету боротьби Української повстанської армії (УПА)?

65. У якому році міг з’явитися такий плакат?

А 1942 р.

Б 1943 р.

В 1944 р.

Г 1945 р.

66. Здійснення якої операції військами Червоної армії зробило можливою появу зображеного пропагандистського плаката?

А Київської операції

Б Корсунь-Шевченківської операції

В Кримської операції

Г Карпатсько-Ужгородської операції

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

67. Установіть відповідність між подіями Другої світової війни на території України та їх наслідками.

1 Встановлення «нового порядку» в Україні

2 Поразка Червоної армії в Україні

3 Приєднання Західної України до СРСР і, відповідно, до УРСР

4 Визволення території УРСР від нацистських загарбників

А Евакуація матеріальних і людських ресурсів на схід

Б Вивезення працездатного населення на примусові роботи й економічне пограбування

В Радянізація, депортація частини населення

Г Окупація Карпатської України угорськими військами

Д Початок відбудови зруйнованого господарства

68. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої біографії.

1 С. Тимошенко, М. Кирпонос

2 О. Федоров, O. Сабуров

3 С. Бендера, P. Шухевич

4 М. Хрущов, Д. Мануїльський

А Керівники оунівського підпілля і повстанського руху

Б Діячі науки і культури України в роки Великої Вітчизняної війни

В Командувачі радянських партизанських з’єднань

Г Командувачі радянськими фронтами в роки Другої світової війни

Д Керівники УРСР у роки Великої Вітчизняної війни

69. Установіть відповідність між битвами Другої світової війни на українських землях та їх наслідками.

1 Танкова битва в районі Рівне—Луцьк—Дубно—Броди

2 Битва за Дніпро

3 Корсунь-Шевченківська операція

4 Карпатсько-Ужгородська операція

А Подолання радянськими військами «Східного валу», початок визволення Правобережної України

Б Завершення визволення території України в межах сучасних кордонів

В Ціною розгрому радянських механізованих корпусів було затримано на тиждень просування німецьких військ на Київ

Г Оточення і розгром радянських військ Південно-Західного фронту

Д Оточення і розгром німецьких військ, який порівнюють із результатами Сталінградської битви

70. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої біографії.

1 Р. Малиновський, І. Черняхівський

2 С. Ковпак, О. Сабуров

3 А. Шептицький, Й. Сліпий

4 Р. Шухевич, О. Теліга

А Керівники оунівського підпілля і повстанського руху

Б Митрополити української греко-католицької церкви

В Командувачі радянських партизанських з’єднань

Г Командувачі радянськими фронтами в роки Другої світової війни

Д Керівники УРСР у роки Великої Вітчизняної війни

71. Установіть відповідність між іменами історичних постатей та фактами їхньої біографії.

1 М. Кирпонос

2 Д. Мануїльський

3 М. Ватутін

4 С. Ковпак

А Державний і партійний діяч. У 1918 р. став членом Всеукраїнського ревкому, а згодом народним комісаром земельних справ. У 1921—1923 рр. перший секретар ЦК КП(б)У. Із 1944 р. знову на роботі в Україні, очолює народний комісаріат закордонних справ УРСР і стає заступником голови уряду республіки. У 1945 р. очолює делегацію УРСР на міжнародній конференції в Сан-Франциско, де було оформлено створення ООН

Б Воєначальник, Герой Радянського Союзу, на початку Великої Вітчизняної війни командувач Південно-Західним фронтом, організатор оборони Києва в 1941 р. Загинув при виході з оточення

В Радянський партійний і державний діяч. У 1918 р. член українського радянського уряду. У 1928—1938 рр. очолював ЦК КП(б)У. Причетний до всіх злочинів сталінізму в Україні. У 1938 р. був арештований і розстріляний

Г У роки Великої Вітчизняної війни обіймав посади командуючого фронтів. Під його командуванням І Український фронт б листопада 1943 р. визволив Київ від нацистських загарбників. 29 лютого 1944 р. дістав поранення в сутичці з бійцями УПА, від якого 15 квітня цього ж року помер

Д Один з організаторів радянського партизанського руху в Україні. Його партизанське з’єднання здійснило п’ять рейдів тилами ворога. Найвідомішим став карпатський рейд 1943 р.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

72. Установіть послідовність подій.

А «Карпатський рейд» партизанського з’єднання С. Ковпака

Б Утворення Української повстанської армії (УПА)

В Проголошення Акта відновлення Української Держави

Г Постанова Державного комітету оборони СРСР про виселення татар із Криму в східні райони СРСР

73. Установіть послідовність створення плакатів періоду Другої світової війни.

74. Установіть послідовність подій в Україні в роки Другої світової війни.

А «Нема більше Севастополя з його акаціями і каштанами, чистенькими вулицями, парками, невеличкими світлими будинками. Він зруйнований»

Б «На смертний бій... піднялася вся Украяна... почалася наша велика священна Вітчизняна війна...»

В «У багатьох селах Галичини, куди вступала більшовицька армія, якась частина населення нерідко зустрічала їх квітами»

Г «До останнього дня наше радіо запевняло: “Київ був, є і буде радянським. Ворог не пройде!..” І раптом наші війська відходять»

75. Установіть послідовність змін лінії фронту на території УРСР у 1941—1944 рр.

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

76. Які риси були притаманні радянському партизанському руху в 1943 р.?

1 створення Українського штабу партизанського руху

2 здійснення рейдів у глибокий тил ворога

3 координація дій із наступаючими частинами Червоної армії

4 перенесення дій на територію країн Східної Європи

5 стрімке зростання кількості партизанських загонів

6 проведення широкомасштабних спільних операцій із підрозділами УПА

7 розпуск великих партизанських загонів і з’єднань

77. Які терміни слід використовувати, характеризуючи події Великої Вітчизняної війни на території УРСР у 1943 р.?

1 план «Барбаросса»

2 «Східний вал»

3 партизанські рейди

4 похідні групи

5 плацдарм

6 евакуація

7 радянізація

78. Укажіть основні підсумки Другої світової війни (1939—1945 рр.) для України.

1 лібералізація та демократизація суспільно-політичного життя в УРСР

2 зростання автономістських настроїв у партійно-радянському керівництві УРСР

3 об’єднання основного масиву українських етнічних земель у межах однієї держави

4 припинення бойових дій загонів УПА та діяльності підпілля ОУН

5 вихід республіки на міжнародну арену, вступ до ООН

6 численні людські втрати та матеріальні збитки народного господарства УРСР

7 утворення автономних областей у складі УРСР — Кримської АРСР і Закарпатської України

79. У результаті битви за Дніпро було:

1 подолано стратегічно важливий рубіж нацистської оборони «Східний вал»

2 визволено Київ і окремі райони Правобережжя

3 вдалося врятувати від зруйнування Дніпрогес

4 завершено корінний перелом у Великій Вітчизняній війні

5 здійснено вихід Червоної армії до державного кордону СРСР

6 виведено з війни союзників Німеччини — Румунію та Угорщину

7 створено Український штаб партизанського рухуПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.