Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в сім розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб. Слова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни.

Повторення. Вступ

§ 1. «Довге XIX ст.» в історії України

§ 2. Українські території у складі Російської та Австрійської імперій: адміністративно-територіальний устрій та населення

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 3. Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій

§ 4. Соціально-економічне становище

§ 5. Початок українського національного відродження

§ 6. Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Соціальні рухи

Практичне заняття за розділом І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Узагальнення за розділом І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розділ ІІ. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 7. Політика Австрійської імперії та соціально-економічне становище українських земель у її складі

§ 8. Початок українського національного відродження

§ 9. Європейська революція 1848—1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії

Практичне заняття за розділом II. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Узагальнення за розділом II. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розділ ІІІ. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 10. Культура України. Повсякденне життя

§ 11. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури

§ 12. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

Практичне заняття за розділом III. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Узагальнення за розділом III. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Розділ ІV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 13. Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна та її наслідки для українських земель

§ 14. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

§ 15. Модернізація промисловості й сільського господарства. Урбанізація. Торгівля

§ 16. Населення українських земель у пореформену добу

§ 17. Український національний рух наприкінці 50 — у 60-х рр. XIX ст.

§ 18—19. Український національний рух наприкінці 60 — у 90-х рр. XIX ст.

§ 20. Народницький рух у Наддніпрянській Україні

§ 21. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи

Практичне заняття за розділом IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Узагальнення за розділом IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Розділ V. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 22—23. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 24—25. Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини в 60—90-ті рр. XIX ст.

§ 26. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.

Практичне заняття за розділом V. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

Наш край у другій половині XIX ст.

Узагальнення за розділом V. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

Розділ VІ. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації

§ 27. Соціально-економічний розвиток українських земель

§ 28. Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Російської імперії

§ 29—30. Події першої російської революції 1905—1907 рр. на українських землях

§ 31. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

§ 32—33. Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини на початку XX ст.

Практичне заняття 1. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій

Практичне заняття 2. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Узагальнення за розділом VI. Україна початку XX ст. перед викликами модернізації

Розділ VІІ. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 34—35. Повсякденне життя. Розвиток освіти й науки

§ 36. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 37. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї

Наш край на початку XX ст.

Узагальнення за розділом VII. Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку XX ст.

Узагальнення за курсом

Основні дати та події

Словник термінів

Плани-схеми для різних форм роботи