Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

І. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток.

 • 1. До складу якої імперії — Російської чи Австрійської — входив ваш регіон наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.?
 • 2. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви проживаєте. На території якого району, області він розташований?
 • 3. Якому історико-етнографічного регіону він відповідає?
 • 4. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону на початку XIX ст.
 • 5. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?
 • 6. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.
 • 7. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.?

II. Зміни в господарському житті.

 • 1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства вашого краю в ті часи?
 • 2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у вашому регіоні?
 • 3. Яким був стан промисловості й торгівлі?
 • 4. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.
 • 5. Що вам відомо про соціальне становище в краї та соціальні протести населення?
 • 6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

III. Українське національне відродження.

 • 1. Які події, пов’язані з розгортанням українського національного руху, відбулися на території вашого краю або регіону?
 • 2. Назвіть діячів українського національного відродження цього періоду, що походили або діяли у вашому краї чи регіоні. Яким був їхній внесок в український національний рух?
 • 3. Які пам’ятки, пов’язані з українським національним рухом кінця XVIII — першої половини XIX ст., є на території вашого краю або регіону? Підготуйте розповідь про одну з них.
 • 4. Визначте спільне й відмінне в розгортанні українського національного руху на території вашого регіону порівняно з іншими регіонами українських земель того часу.
 • 5. Відшукайте науково-популярні твори, статті, художні твори, присвячені подіям українського національного відродження у вашому краї в цей період. Яку інформацію можна отримати з них?
 • 6. Яким, на вашу думку, був внесок вашого краю або регіону в український національний рух цього періоду?

IV. Нові явища в культурному та духовному житті населення.

 • 1. Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення вашого краю?
 • 2. Назвіть діячів української культури цього періоду, що походили або проживали в краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?
 • 3. Які пам’ятки культури кінця XVIII — першої половини XIX ст. розташовані у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.
 • 4. Які церковні споруди, збудовані в той час, збереглися на території вашого краю?
 • 5. Визначте спільне й відмінне в духовному й культурному житті населення краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.
 • 6. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розташований? Яку інформацію про події та життя населення в ті часи можна отримати з них?

ЗАВДАННЯ

1. Розпочніть складати порівняльну таблицю «Наш край в історії України та Європи» (кінець XVIII — перша половина XIX ст.).

Основні події та історичні процеси

Історія рідного краю

Історія України

Історія Європи

2. Розпочніть складати таблицю «Видатні діячі історії краю» (кінець XVIII — перша половина XIX ст.).

Прізвище, роки життя

Чим уславився

Значення діяльності