Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Наш край у другій половині XIX ст.

I. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток.

 • 1. До якої імперії — Російської чи Австро-Угорської — входив ваш регіон у другій половині XIX ст.?
 • 2. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви живете. На території якого району, області він розташований?
 • 3. На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?
 • 4. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону наприкінці XIX ст.
 • 5. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?
 • 6. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли в другій половині XIX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.
 • 7. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю наприкінці XIX ст.?

II. Зміни в господарському житті.

 • 1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?
 • 2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощували тоді у вашому регіоні?
 • 3. Яким був стан промисловості й торгівлі?
 • 4. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.
 • 5. Що вам відомо про соціальне становище краю та соціальні протести населення?
 • 6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю в другій половині XIX ст.

III. Нові явища в культурному та духовному житті населення.

 • 1. Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення вашого краю?
 • 2. Які події, пов’язані з розвитком української культури, відбувалися на території краю?
 • 3. Назвіть імена діячів української культури цього періоду, що походили або проживали в краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?
 • 4. Які пам’ятки культури другої половини XIX ст. розташовані у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.
 • 5. Які церковні споруди, збудовані в той час, збереглися на території вашого краю?
 • 6. Визначте спільне й відмінне в духовному та культурному житті населення краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.
 • 7. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розташовувався? Яку інформацію про події та життя населення в ті часи можна отримати з них?

ЗАВДАННЯ

 • 1. Продовжте складати таблицю «Наш край в історії України та Європи» (друга половина XIX ст.) (с. 96). Спираючись на неї, порівняйте основні події та історичні процеси в краї з подіями й процесами тогочасної вітчизняної та європейської історії.
 • 2. Продовжте складати таблицю «Видатні діячі історії краю» (друга половина XIX ст.) (с. 96).