Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття за розділом V. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які етапи в процесі національного відродження виділяють вчені? 2. Коли почалося національне відродження на західноукраїнських землях? 3. Якими були здобутки українського руху на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.?

МЕТА: підбити підсумки та закріпити вивчений матеріал за розділом.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Повторити матеріал до розділу (§ 21—22, 23—24, 25); скласти презентацію з 5—6 слайдів за темою «Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях».

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Робота з таблицею

Обговоріть у групах підготовлені презентації та заповніть таблицю.

Етап національного відродження

Здобутки

Особливості

Культурницький

Політичний

II. Робота в малих групах

  • 1. Розподіліть обов’язки та підготуйте повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя/учительки) на території України в XIX ст.
  • 2. Складіть порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у XIX ст. Критерії порівняння виберіть самостійно.

III. Підсумки заняття

Учні та учениці самостійно визначають, чим проведене практичне заняття було корисним для них.