Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття за розділом IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке національне відродження? 2. На які три стадії (етапи) поділяють національне відродження слов’янських народів? 3. Як відбувався фольклорно-етнографічний етап українського національного відродження в Наддніпрянській Україні?

МЕТА: визначити суспільні виклики впродовж культурницького етапу українського національного відродження в Наддніпрянщині та шляхи їх подолання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал параграфа підручника.

2. Скласти повідомлення за темою «Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики» або есе за темою «У чому я вбачаю здобутки та втрати культурницького етапу українського національного відродження в Наддніпрянщині».

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Робота в малих групах

  • 1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених повідомлень або есе та обговоріть результати, які ви отримали під час роботи над ними. Представте класу спільні висновки, які зробила кожна група. Презентуйте найкращі повідомлення та есе класу.
  • 2. Проаналізуйте політику російської імперської влади в Україні, спираючись на Валуєвський циркуляр, Емський указ та інші доступні офіційні акти (на вибір учителя/учительки). Зробіть висновки.
  • 3. Проаналізуйте програмові засади й форми організації українського руху, спираючись на публікації його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя/учительки). Зробіть висновки.
  • 4. Підготувати презентацію або створити віртуальний музей за темами: «Українські підприємці XIX ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні XIX ст.» (на вибір).

II. Робота з історичною картою (завдання виконуються на відповідних картах)

  • 1. Простежте, як змінювалася географія розміщення основних промислових центрів Наддніпрянщини.
  • 2. Визначте регіони, що мали відмінності в проведенні аграрних перетворень за селянською реформою 1861 р.
  • 3. Складіть опис процесів модернізації в різних регіонах Наддніпрянщини.
  • 4. Покажіть регіони Російської імперії, куди відбувалося переселення селян із Наддніпрянської України.
  • 5. Покажіть населені пункти, пов’язані з українським національним рухом у Наддніпрянщині цієї доби, та поясніть їхню роль у ньому.
  • 6. Покажіть населені пункти й території, пов’язані з розгортанням селянських, робітничих і соціал-демократичних рухів.

III. Підсумки заняття

Учні та учениці самостійно визначають, чим проведене практичне заняття було корисним для них.