Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Плани-схеми для різних форм роботи

Як скласти план

 • 1. Уважно прочитайте текст, до якого вам треба скласти план.
 • 2. Виберіть із нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.
 • 3. Поділіть текст на логічно завершені частини, знайдіть у кожній із них головну думку, чітко сформулюйте та запишіть її.
 • 4. Дайте назви частинам тексту.
 • 5. Перш ніж записати план у зошит, перевірте, чи всі основні ідеї тексту знайшли в ньому відображення.

Як підготувати повідомлення та презентацію до нього

 • 1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого ви готуєте повідомлення.
 • 2. Доберіть необхідні джерела інформації та опрацюйте їх.
 • 3. Складіть план повідомлення, орієнтовно визначивши місце слайдів презентації в ньому.
 • 4. За планом напишіть текст повідомлення, слайди презентації та тези для виступу перед аудиторією.
 • 5. Презентація має містити до десяти слайдів, а ілюстративний матеріал супроводжуйте підписами.
 • 6. Під час виступу з повідомленням намагайтеся говорити правильно, чітко й виразно.

Як працювати в парі

 • 1. Оберіть партнера та за необхідності познайомтеся з ним.
 • 2. З’ясуйте зміст завдання, яке вам необхідно виконати. У разі його нерозуміння порадьтеся в парі або скористайтеся допомогою вчителя/вчительки.
 • 3. Опрацюйте матеріал, запропонований для виконання завдання.
 • 4. Обговоріть із партнером свої думки щодо виконання завдання.
 • 5. За результатами обговорення один із членів пари презентує аудиторії спільне рішення.

Як працювати на практичному занятті

 • 1. З’ясуйте назву теми та мету практичного заняття.
 • 2. Повторіть матеріал, який необхідно пригадати для роботи на практичному занятті.
 • 3. Відповідно до вказівок учителя/учительки виконайте завдання для підготовки до заняття.
 • 4. На занятті працюйте відповідно до пропозицій, наданих у підручнику (хід заняття), якщо відсутні інші вказівки вчителя/вчительки.

Як підготувати навчальний проект

Навчальний проект — самостійне ґрунтовне вивчення певної проблеми з наступною презентацією (захистом) результатів роботи.

 • 1. Підготовка до роботи над проектом.
 • 2. Вибір теми.
 • 3. Визначення мети й завдань проекту.
 • 4. Пошук інформації різними способами.
 • 5. Виконання завдань проекту.
 • 6. Підготовка до захисту проекту.
 • 7. Захист проекту.
 • 8. Аналіз результатів проектної роботи.

Як працювати в малій групі

 • 1. Сформуйте групу та розподіліть повноваження. Виберіть того, хто інформуватиме аудиторію про результати роботи групи.
 • 2. Ознайомтеся із завданнями, які вам необхідно виконати.
 • 3. Відповідно до повноважень, розподілених між членами групи, виконайте завдання. Не забувайте про терпиме ставлення до думок інших.
 • 4. Ознайомте аудиторію з результатами виконання завдання. За наявності різних точок зору проінформуйте про них.
 • 5. Заповніть оціночний лист роботи в групі.

Оціночний лист роботи в групі

Кожна позиція оцінюється від 0 до 2 балів.

№ з/п

Критерії оцінювання

Бали

1

Ви брали активну участь у роботі групи

2

Ви надавали вдалі пропозиції, які врахувала група

3

Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочуючи їх до роботи

4

Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалася та була оцінена іншими

5

Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед

6

Ви доповідали класу про результати групової роботи

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст