Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за розділом VI. Україна початку XX ст. перед викликами модернізації

1. Складіть перелік подій з історії українських земель на початку XX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: русифікація, індустріалізація, концентрація виробництва, монополізація економіки, кооператив, пролетар, ради робітничих депутатів, чорносотенці, великодержавний шовінізм, відруб, хутір, страйк, політизація українського національного руху, столипінська аграрна реформа, автономізм; селянський страйк, народні віча, монополія, кооператив, сепаратизм, «український П’ємонт».

3. Виконайте завдання за історичною картою:

  • 1) визначте державну належність українських земель на початку XX ст.; покажіть, у складі яких держав перебували українські регіони;
  • 2) покажіть, якою була господарська спеціалізація українських земель у цей період;
  • 3) покажіть найбільші місця виступів робітників, селян і військових на українських землях у роки революції 1905—1907 рр.;
  • 4) покажіть на карті мережу товариств «Просвіта», «Сокіл», «Січ»;
  • 5) покажіть регіони переважання православної та греко-католицької церков серед вірян у цей період.

4. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок у розвиток українських земель початку XX ст.?

5. Опишіть основні прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя в тогочасній Україні.

6. Наведіть факти політизації тогочасного українського суспільства й національно-визвольного руху.

7. Перевірте набуті знання за навчальною грою «Три на чотири».

Правила гри. Учні та учениці мають за визначений час заповнити пропуски в таблиці, встановивши співвідношення дат, подій і їхніх наслідків.

Дати

Події

Наслідки

Концентрація виробництва, прискорення формування монополій

1905 р.

Упровадження загального виборчого права

1908 р.

8. Визначте та охарактеризуйте особливості, прояви та здобутки українського національного руху на початку XX ст.

9. Чому в період 1907—1914 рр. українство в Російській імперії зазнало нових обмежень?

10. Чому більшість українських політичних партій Наддніпрянської України виступали за автономію України у складі Росії?

11. Порівняйте процеси індустріалізації та модернізації суспільного життя на українських землях у складі Австро-Угорської та Російської імперій, а також з аналогічними процесами в Західній Європі та світі. Відповідь оформіть у вигляді порівняльної таблиці.

12. Визначте та охарактеризуйте особливості, прояви та здобутки українського національного руху на українських землях у складі Австро-Угорщини на початку XX ст.

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом VI. Україна початку XX ст. перед викликами модернізації

rnk.com.ua/100852