Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за розділом VII. Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку XX ст.

1. Назвіть події, що були вирішальними в розвитку української культури середини XIX — початку XX ст. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Об’єднайтеся у дві-три команди та проведіть конкурс знавців термінів і понять розділу. Для перемоги в ньому необхідно навести найбільшу кількість правильних визначень.

Рекомендований перелік: «театр корифеїв», меценат, емансипація, реалізм, український модерн, еклектизм.

3. Об’єднайтеся в пари та проведіть навчальну гру «Знавці культурних пам’яток».

Правила гри. Один учень/учениця демонструє зображення пам’ятки культури (або надає її коротку характеристику), а інший(-а) вказує її назву. Потім вони міняються ролями.

4. У яких українських містах на початку XX ст. працювали університети?

5. Поміркуйте, чому перший український професійний театр, заснований у 1882 р., називали «театром корифеїв». Укажіть імена видатних українських драматургів та артистів тієї доби.

6. Заповніть таблицю «Розвиток української культури в середині XIX — на початку XX ст.».

Галузь культури

Відомі діячі

Здобутки

7. Порівняйте розвиток освіти в Наддніпрянщині та на західноукраїнських землях.

8. Складіть опис одного з творів мистецтва (картина, скульптура, архітектурна пам’ятка) українських майстрів середини XIX — початку XX ст.

9. Назвіть факти, які підтверджують, що українська культура середини XIX — початку XX ст. не поступалася кращим зразкам світової культури.

10. Створіть віртуальні екскурсії за темами: «Українське мистецтво другої половини XIX — початку XX ст.», «Українське мистецтво від реалізму до абстракціонізму», «В. Городецький — творець модерної архітектури», «Театр корифеїв», «М. Лисенко — творець української класичної музики» (на вибір).

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом VII. Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку XX ст.

rnk.com.ua/100852