Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основні дати та події

Друга половина XVIII ст. — входження українських регіонів Слобідської, Лівобережної, Правобережної та Південної України до складу Російської, а Східної Галичини і Північної Буковини — до складу Австрійської імперії.

70—90-ті рр. XVIII ст. — діяльність Новгород-Сіверського автономістського гуртка.

Початок 80-х рр. XVIII ст. — 1828 р. — існування Задунайської Січі

1784 р. — відновлення діяльності Львівського університету.

1788—1920 рр. — існування Чорноморського (від 1860 р. — Кубанського) козацького війська.

1789—1914 рр. — Новий час — другий період Нової історії, або «довге» XIX ст.

1791 р. — запровадження російською владою «смуги осілості» для єврейського населення.

1798 р. — вихід друком «Енеїди» І. Котляревського.

1805 р. — заснування університету в Харкові.

1810—1825 рр. — посилення руху опришків у гірських районах Східної Галичини, Північної Буковини й Закарпаття.

1813—1835 рр. — повстанський рух під проводом У. Кармелюка на Поділлі.

1816 р. — створення «Товариства галицьких греко-католицьких священників для поширення письмами просвіти серед вірних на основі християнської релігії».

1818 р. — відкриття професійного театру в Полтаві.

Грудень 1825 р. — січень 1826 р. — виступи учасників російського руху декабристів на Київщині.

1828—1868 рр. — існування Дунайського (від 1856 р. — Новоросійського) козацького війська.

30-ті рр. XIX ст. — початок індустріальної революції на українських етнічних територіях у складі Російської імперії.

30-ті рр. XIX ст. — утворення «Руської трійці».

Березень—травень 1831 р. — дії учасників Польського повстання 1830—1831 рр. на Правобережній Україні.

1832—1864 рр. — існування Азовського козацького війська.

1834 р. — заснування університету в Києві.

1840 р. — вихід друком «Кобзаря» Т. Шевченка.

1843—1844 рр. — селянські виступи під проводом Л. Кобилиці в Буковині.

1845 р., грудень — 1847 р., березень — діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

1846 р. — селянські виступи у Східній Галичині.

2 травня 1848 р. — створення Головної руської ради.

1853—1856 рр. — Східна (Кримська) війна.

1855 р. — селянський рух «Київська козаччина».

1856 р. — селянський рух «Похід у Таврію за волею».

1859 р. — за початкування громадівського руху.

Початок 60-х рр. XIX ст. — діяльність українських недільних шкіл у Російській імперії.

70-ті рр. XIX ст. — початок поширення марксистських ідей на українських землях.

1861 р. — заснування Галицького сейму.

1861 р. — селянська реформа в Російській імперії.

1863 р. — Валуєвський циркуляр.

1863—1864 рр. — Польське повстання.

1865 р. — заснування в Одесі Новоросійського університету.

1865 р. — побудова першої на українських землях залізниці Одеса—Балта.

1868 р. — заснування товариства «Просвіта».

1873 р. — заснування Літературного товариства ім. Т. Шевченка (1892 р. — реорганізація його в Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ)).

80-ті рр. XIX ст. — початок масової еміграції українського селянства до Америки.

1873—1876 рр. — діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

1875 р. — відкриття університету в Чернівцях.

1876 р. — Емський указ.

1878—1879, 1880, 1882 рр. — видання М. Драгомановим першого українського політичного журналу «Громада».

1880 р. — початок видання газети «Діло».

1881 р. — скасування міністром внутрішніх справ Росії М. Лоріс-Меліковим заборони українських вистав.

1882 р. — створення під керівництвом М. Кропивницького в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи («театр корифеїв»).

1883 р. — заснування споживчого кооперативу «Народна торгівля» В. Нагірним.

1883 р. — початок видавництва І. Гаспринським першої національної газети «Терджиман» кримськотатарською й російською мовами.

1885 р. — заснування народовцями політичної організації «Народна рада».

1887 р. — створення українськими митцями Київського товариства художніх виставок (організаційно оформилося в 1893 р.).

1890 р. — створення в Одесі Товариства південноросійських художників.

1890 р. — створення першої української політичної партії — Русько-української радикальної партії (РУРП).

1890—1894 рр. — «нова ера» в українсько-польських відносинах.

1891—1898 рр. — «Братство тарасівців».

1892 р. — заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

1897 р. — початок «рутенської акції».

1898 р. — створення пожежно-гімнастичного товариства «Сокіл».

1898 р. — заснування Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО).

1900 р. — створення пожежно-гімнастичного товариства «Січ».

1900 р. — створення першої в Наддніпрянській Україні української політичної партії — Революційної української партії (із 1905 р. — Українська соціал-демократична робітнича партія).

1900—1903 рр. — економічна криза в Російській імперії.

1901 р. — призначення Андрея Шептицького митрополитом УГКЦ.

1902 р. — загальний страйк сільськогосподарських робітників у Галичині.

1904 р. — заснування М. Лисенком музично-драматичної школи на кошти, зібрані українською громадськістю.

1905 р. — видання першої україномовної газети в Наддніпрянщині «Хлібороб».

1905 р. — відкриття першої «Просвіти» в Наддніпрянській Україні.

1905 р. — перша Всеукраїнська художня виставка у Львові.

1905—1907 рр. — перша російська революція.

17 жовтня 1905 р. — Маніфест російського імператора Миколи II.

Листопад 1905 р. — повстання на Чорноморському флоті в Севастополі під керівництвом лейтенанта Шмідта; виступ солдатів-саперів і робітників у Києві під керівництвом Б. Жаданівського.

Грудень 1905 р. — збройні повстання в Москві, у Донбасі.

Червень 1905 р. — повстання моряків на панцернику «Потьомкін».

1906, 1907, 1907—1912, 1912—1917 рр. — періоди діяльності І, II, III, IV Державних дум Росії.

1906 р. — видання указу й закону про проведення Столипінської аграрної реформи.

1906 р. — заснування першого стаціонарного театру М. Садовським.

1907 р. — третьочервневий переворот.

1906—1907 рр. — період діяльності українських громад у І і II Державних думах.

1907 р. — запровадження загального виборчого права в Австро-Угорщині.

1908 р. — убивство українським студентом М. Січинським намісника Галичини графа А. Потоцького.

1908 р. — утворення Товариства українських поступовців.

1911 р. — заснування бойскаутської організації «Пласт».

1911 р. — убивство в Києві П. Столипіна.

1911—1913 рр. — справа Бейліса.

1914 р. — схвалення Галицьким сеймом законопроекту про реформування крайового статуту.