Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Узагальнення за розділом II. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

І. Ігрові завдання

1. Перевірте свої знання термінів і понять, розглянутих у розділі, за допомогою гри «Упізнайте термін/поняття».

Правила гри. Учні та учениці об’єднуються у дві-три команди. Учитель/учителька дає їм завдання визначити за наведеним описом, про яке поняття або термін йдеться. Перемагає команда, яка наведе найбільшу кількість правильних визначень.

2. Об’єднайтеся в малі групи й проведіть гру «Жива картина».

Правила гри. Учасникам і учасницям гри доручається зобразити певну історичну подію, не попереджаючи клас про те, що саме вони йому демонструють. Гравці озвучують від імені своїх персонажів одну-дві репліки. Класу доручається впізнати подію, указати, у чому вона полягала, де й коли відбулася.

3. Об’єднайтеся в пари та проведіть гру «Реставрація».

Правила гри. Пари учнів та учениць складають опорні конспекти визначених учителем/учителькою питань із розглянутого матеріалу, використовуючи скорочення слів, без крапок і ком, із піктограмами та пропусками загальновживаних слів. Потім пари обмінюються аркушами зі складеними конспектами, «розшифровують» їх та оприлюднюють результати своєї роботи.

II. Спільне обговорення

У складі малих груп або колективно обговоріть наведені питання:

  • 1) причини, які обумовили провідну роль греко-католицького духовенства в українському національному відродженні/русі Галичини та Закарпаття;
  • 2) історичне значення альманаху «Русалка Дністровая»;
  • 3) історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича та Олександра Духновича;
  • 4) наслідки діяльності «Руської трійці» та Головної руської ради для західноукраїнського суспільства.

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом II. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

rnk.com.ua/100852