Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття 1. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які українські партії існували в Наддніпрянській Україні? 2. Яку мету проголошували українські партії Наддніпрянщини?

МЕТА: підбити підсумки та закріпити вивчений матеріал.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: повторити матеріал підручника (§ 26—32); скласти презентацію з 5—6 слайдів «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини».

ХІД ЗАНЯТТЯ

  • 1. Обговоріть у групах підготовлені презентації та складіть узагальнюючу таблицю.

Течії

Націоналістична

Соціалістична

Ліберально-демократична

Партії, які представляли течії

Мета боротьби

Основні засоби

  • 2. Поясніть, чому прагнення автономії було панівним напрямом в українському русі в Наддніпрянській Україні.
  • 3. Прочитайте уривки із джерел, які відображають процес зміни програмових положень Революційної української партії (РУП) та її наступниці — Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП), і дайте відповіді на запитання.
  • 4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

ДЖЕРЕЛА ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Із програмових положень Революційної української партії (РУП) та Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)

  • 1) «Самостійна Україна», 1900 р.: «Одна-єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від Сяну аж по Кавказ»; «Усі, хто на цілій Україні не за нас, ті проти нас. Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя. І пам’ятаймо, що слава і побіда — се доля борців за народну справу».
  • 2) 1902 р.: «...ідеалом партії є вільна, самостійна Україна з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм».
  • 3) 1903 р.: «...Світогляд "Самостійної України" не є тепер типовим для нашої партії»; «національне питання вигадала буржуазія, щоб затемнювати самосвідомість пролетаріату»; «РУП перейшла на загальні засади марксизму, вимагаючи національної автономії України».
  • 4) 1904 р.: «"Самостійна Україна" була теоретичною помилкою».
  • 5) 1905 р.: «Гасло "Самостійна Україна" РУП хутко змінила на "автономію" й прийняла назву УСДРП».

1. Як змінювалися програмові положення щодо державного статусу України? 2. Про що свідчили ці зміни? 3. Чим вони були зумовлені?