Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Узагальнення за розділом V. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

І. Ігрові завдання

1. Об’єднайтеся в пари та проведіть навчальну гру «Словесний теніс».

Правила гри. Один(-на) учень/учениця ставить запитання за вивченою темою, інший(-а) відповідає на нього, після чого ставить своє запитання, і т. д. Запитання мають передбачати коротку відповідь («Перелічіть причини...», «Назвіть передумови/прояви/ознаки/результати/наслідки...», «Кого називали...», «Що таке...» тощо). Перемогу здобуває учень/учениця, що надасть більше правильних відповідей.

2. Об’єднайтеся в пари та проведіть навчальну гру «Ким є ці особи?».

Правила гри. Командам надаються комплекти карток (однакові або різні) із прізвищами діячів культури. Їх треба розсортувати за сферами діяльності.

Зразок комплекту: Г. Левицький-Ніс, Г. Сковорода, С. Ковнір, І. Григорович-Барський, М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель, М. Козачинський, М. Ханенко, Я. Маркович, А. Гочемський, П. Величковський.

3. Об’єднайтеся в пари та проведіть навчальну гру «Продовжте розповідь».

Правила гри. У грі беруть участь пари учнів та учениць. Вони мають викласти зміст певного пункту параграфа, відповідаючи по черзі одним реченням. Перемагає учень/учениця, чиє речення буде останнім.

II. Спільне обговорення

  • 1. Складіть перелік подій, що відбулися на українських землях у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Поясніть свій вибір.
  • 2. Поясніть значення понять і термінів: трудова еміграція, «рутенська акція», кооперативний рух, старорусинство, народовці, москвофільство, радикали, «Просвіта», «нова ера», Галицький сейм, «український П’ємонт».
  • 3. Виконайте завдання за історичною картою: 1) покажіть адміністративний поділ українських земель у складі Австро-Угорщини; 2) визначте регіон нафтових промислів; 3) укажіть мережу залізниць і визначте товари експорту та імпорту краю.
  • 4. Який вплив мали процеси модернізації на тогочасне українське суспільство у складі Австро-Угорщини? Чи можна їх однозначно характеризувати як позитивні?
  • 5. Чим пов’язані між собою український рух на землях Російської та Австро-Угорської імперій? Чому, на вашу думку, український рух наприкінці XIX ст. в Галичині був найбільш організованим? Укажіть історичні обставини, які цьому сприяли.
  • 6. Установіть хронологічну послідовність формування провідних політичних сил в українському русі в Галичині.

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом V. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

rnk.com.ua/100852