Історія України. Повторне видання. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем

Узагальнення за розділом І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

І. Ігрові завдання

1. Об’єднайтеся у дві-три команди та проведіть конкурс знавців термінів і понять розділу. Для перемоги в ньому необхідно навести найбільшу кількість правильних визначень.

Рекомендований перелік термінів і понять: рекрутська повинність, русифікація, Азовське козацьке військо, Чорноморське козацьке військо, кріпосне право, товаризація, індустріальна революція, чумаки, порто-франко, історична пам’ятка, національна ідея, асиміляція, автономіст, національна самосвідомість, масонство, декабристи.

2. Об’єднайтеся в команди й проведіть гру «Чотири зупинки».

Правила гри. Кожна команда отримує завдання розповісти, що вона побачила на визначених чотирьох зупинках уявної «машини часу», яка перенесла їх у минуле. Гру можна провести за одним із запропонованих сценаріїв.

Варіант І: ви супроводжуєте іноземного мандрівника, який перебував в цей час на українських і сусідніх із ними землях. Розіграйте невеликі інсценізації того, про що ви дізналися, перебуваючи разом із ним у зазначених чотирьох місцях. Для досягнення більшої історичної достовірності рекомендуємо звернутися до додаткових джерел інформації: 1) учасники Новгород-Сіверського гуртка обговорюють, що вони збираються зробити для України; 2) козаки-задунайці переходять на бік Російської імперії; 3) події Польського повстання 1830—1831 рр. на Правобережній Україні; 4) засідання Кирило-Мефодіївського братства обговорює майбутнє України.

Варіант II: ви супроводжуєте француза, який приїхав до свого родича, що проживав у Південній Україні. Розіграйте невеликі інсценізації того, про що ви дізналися, перебуваючи з ним у зазначених чотирьох місцях. Для досягнення більшої історичної достовірності рекомендуємо звернутися до додаткових джерел інформації: 1) розбудова Одеси; 2) у маєтку колоніста Південної України, де займаються виноробством; 3) в орендованому маєтку Правобережної України після придушення там Польського повстання 1830—1831 рр.; 4) чумаки на привалі розповідають про своє життя та працю.

3. Об’єднайтеся в пари та підготуйте уявні діалоги, які могли відбутися між:

  • 1) українським і польським масонами про те, чого вони прагнуть досягти;
  • 2) польським патріотом із Правобережної України й українським дворянином-автономістом із Лівобережної України;
  • 3) італійським колоністом, членом організації «Молода Італія» з Одеси й учасником українського національного відродження;
  • 4) російським слідчим й учасником Кирило-Мефодіївського братства.

II. Спільне обговорення

У складі малих груп або колективно обговоріть наведені питання:

  • 1) вплив індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі, транспорту, соціальну структуру суспільства українських земель у складі Російської імперії;
  • 2) роль Харківського й Київського університетів як центрів українського національного відродження/руху;
  • 3) значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для українського національного відродження/руху;
  • 4) особливості розгортання українського національного відродження/руху в цей період.

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

rnk.com.ua/100852