Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне тематичне планування і розробки уроків, зокрема узагальнюючого контролю.

Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.

Урок №1. Вступ. Завдання та структура курсу

Тема 1. Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.). Велика вітчизняна війна (1941-1945 рр.)

Урок №2. Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянізація Західної України (1939—1941 рр.)

Урок №3. Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941—1942 рр. Окупація України військами Німеччини та її союзників

Урок №4. Нацистський «новий порядок». Колабораціонізм. Голокост. Життя в евакуації

Урок №5. Рух Опору та його течії

Урок №6. Початок визволення України від нацистських загарбників (1943 р.)

Урок №7. Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу

Урок №7А. Культура України в роки війни

Урок №8. Наш край у 1939—1945 рр.

Урок №8А. Узагальнення знань за темою «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.)»

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.)

Урок №9. Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Україна в ООН та міжнародних організаціях

Урок №10. Відбудовчі процеси в господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення

Урок №11. Відновлення політики радянізації в західних областях України. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла»

Урок №12. Розвиток культури України в повоєнні роки. «Ждановщина»

Урок №13. Наш край у 1945 — на початку 1950-х рр.

Урок №14. Узагальнення знань за темою «Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.)»

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)

Урок №15. Україна на початку 1950-х рр.

Урок №16. Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953—1964 рр.

Урок №17. Стан економіки України наприкінці 1950-х — у першій половині 1960-х рр.

Уроки №18—19. Науково-технічна революція та розвиток культури. Здобутки науки. Реформи освіти. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та мистецтві. Шістдесятництво в українській літературі

Урок №20. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості

Урок №21. Наш край у 1953—1964 pp.

Урок №22. Узагальнення знань за темою «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)»

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)

Урок №23. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі. Конституція УРСР 1978 р. «Розвинутий соціалізм»

Уроки №24—25. Спроби реформування економіки в другій половині 1960-х рр. (реформи О. Косигіна). Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр.

Урок №26. Етносоціальні процеси та рівень життя населення

Уроки №27—28. Активізація опозиційного руху в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр. Форми діяльності дисидентів. Дисидентський рух у другій половині 1970-х — на початку 1980-х рр. Українська Гельсінська група

Урок №29. Культура та духовне життя

Урок №30. Наш край у 1960—1980 рр.

Урок №31. Узагальнення знань за темою «Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — початок 1980-х рр.)»

Тема 5. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985-1991 рр.)

Урок №32. Перебудова в Радянському Союзі й Україні

Урок №33. Економічні реформи. Стан економіки. Рівень життя населення

Урок №34. Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства

Урок №35. Розгортання національно-визвольного руху в Україні

Урок №36. Формування передумов незалежності України. Суверенізація УРСР

Урок №37. Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення незалежності України. Розпад СРСР

Урок №38. Наш край у 1985—1991 рр.

Урок №39. Узагальнення знань за темою «Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України» (1985—1991 рр.)

Тема 6. Україна в умовах незалежності

Уроки №40—41. Державотворчі процеси в перші роки незалежності

Урок №42. Україна в 1994—1999 рр.

Урок №43. Політичні процеси в Україні в 1999—2010 рр.

Урок №44. Економічне життя України за роки незалежності

Урок №45. Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини. Масова еміграція

Уроки №46—47. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні за роки незалежності

Урок №48. Зовнішня політика та міжнародні зв'язки України

Урок №49. Розвиток краю в умовах незалежності України

Урок №50. Узагальнення знань за темою «Україна в умовах незалежності»

Уроки №51—52. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу

Плани-схеми для організації самостійної роботи учнівПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.