Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 2

Тема. Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянізація Західної України (1939—1941 рр.).

Мета: схарактеризувати радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р. і таємний протокол до нього та їх роль у розв'язанні Другої світової війни й у подальшій долі українських земель. Розкрити суперечливий процес приєднання до УРСР західноукраїнських земель та їх радянізації. Формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал. Виховувати учнів у дусі патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Україна в роки Другої світової війни», атлас.

Основні поняття і терміни: радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р. та таємний протокол до нього (пакт Молотова—Ріббентропа), Друга світова війна, «визвольний похід» Червоної Армії, Договір про дружбу й кордони та таємничий протокол до нього, Народні Збори Західної України, радянізація.

Основні дати: 23 серпня 1939 р. —укладення пакту Молотова—Ріббентропа; 1 вересня 1939 р. — напад Німеччини на Польщу, початок Другої світової війни; 17 вересня 1939 р. — початок «визвольного походу» Червоної Армії; 28 вересня 1939 р. — Договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною та таємний протокол до нього; 22 жовтня 1939 р. — Народні Збори Західної України.

Хід уроку

І. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

• Розповідь учителя.

Назрівання Другої світової війни загострило всі ті проблеми, які не розв’язала Перша світова війна. Одним із таких питань постало українське. Українці були єдиним великим народом у Європі, який за підсумками Першої світової війни та повоєнного устрою світу, не мав власної державності й був розділений між СРСР (у складі якого існувало формальне державне утворення — Українська Радянська Соціалістична Республіка), Польщею, Румунією та Чехословаччиною.

Назрівання Другої світової війни, особливо після приходу нацистів до влади в Німеччині, знову поставило на порядок денний українське питання. Ним намагалися скористатися політики в багатьох європейських столицях для досягнення власних цілей.

Найактивніше розігрували «українську карту» нацисти, які прагнули оволодіти «життєвим простором на сході» як запорукою встановлення світового панування. Українське питання було зручним для порушення внутрішньої стабільності таких країн, як Чехословаччина, Польща та СРСР. У 1933—1934 рр. відбуваються інтенсивні переговори Німеччини й Польщі про спільний похід проти більшовизму. Саме українські землі в цих переговорах фігурували як розмінна монета для оплати Польщі. До цього походу мали також долучитися Італія, Франція та Британія, які теж виявляли інтерес до України. Проте це був лише тактичний хід А. Гітлера, щоб виграти час і відновити армію, не наражаючись на спротив країн Заходу.

• Робота з поняттями і термінами.

Українське питання — неврегульованість міжнародним співтовариством права українців на самовизначення.

«Українська карта» — комплекс проблем міжнародних відносин, пов'язаних із нерозв'язаністю українського питання в міжвоєнній Європі.

Коли А. Гітлер під гаслом об’єднання всіх німців в одній державі (один народ, один рейх, один фюрер) висунув територіальні претензії до Чехословаччини, знову набуло гостроти українське питання. Цього разу воно мало спричинити розвал Чехословаччини, стати засобом тиску на Польщу та СРСР, розмінною монетою у грі з Угорщиною. Отримавши Судетську область, А. Гітлер підтримав становлення Карпатської України, що вкрай занепокоїло Польщу та СРСР, які не бажали відродження Української держави. Зрештою «українська карта» зіграла на користь Німеччини. Карпатську Україну було передано Угорщині, яка стала союзником Німеччини. Також було налагоджено контакти з радянським керівництвом, що розцінило дії Німеччини як крок назустріч.

Вдруге Німеччина намагалася розіграти «українську карту», готуючи агресію проти Польщі. Обговорювалися плани з організації антипольського повстання на українських землях. Але це могло погіршити відносини із СРСР, які тільки почали налагоджуватися, і тоді А. Гітлер вирішив піти на пряму згоду з Й. Сталіним.

2. Радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р. і таємний протокол до нього та їх роль у розв'язанні Другої світової війни й у подальшій долі українських земель.

• Розповідь учителя*.

Напередодні Другої світової війни СРСР опинився в центрі міжнародних відносин. Від його позиції залежав їх подальший хід. Прихильності СРСР домагалися як Англія з Францією, так і Німеччина. Перед радянським керівництвом постала проблема остаточного вибору орієнтира.

На думку Сталіна, союз з Англією та Францією у кращому випадку міг принести напружені відносини з Німеччиною (головний торговельний партнер СРСР), а в гіршому — війну з нею. Союз же з Німеччиною залишав би СРСР на певний час осторонь світового конфлікту і давав можливість втрутитись у нього в зручний момент. Також можна було розраховувати на припинення бойових дій з Японією, що велись на території Монгольської Народної Республіки (МНР) в районі річки Халхін-Гол (з травня 1939 р.), на яку як союзник могла вплинути лише Німеччина, і на територіальні придбання за рахунок Польщі, Прибалтики, Фінляндії та Румунії. Німеччина була згодна на це, аби тільки вивести СРСР із гри та розв’язати собі руки для агресії проти Польщі, а згодом і проти країн Заходу. Зрештою Сталін схилився до союзу з Німеччиною.

* Супроводжується демонстрацією карти.

• Робота з документом.

Промова Й. Сталіна на засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) 19 серпня 1939 р.

Питання миру або війни ступає в критичну для нас фазу. Якщо ми укладемо договір про взаємодопомогу з Францією та Великою Британією, Німеччина відмовиться від Польщі й почне шукати «модус вівенді» із західними державами. Війну буде відвернено, але надалі події можуть набути небезпечного характеру для СРСР. Якщо ми погодимося на пропозиції Німеччини про укладення з нею пакту про ненапад, вона, звичайно, нападе на Польщу, і втручання Франції й Англії до цієї війни стане неминучим. Західну Європу охоплять серйозні заворушення й безладдя. За цих умов ми матимемо багато шансів залишитися осторонь від конфлікту, і ми зможемо сподіватися на наш вигідний вступ до війни.

Досвід двадцяти останніх років доводить, що в мирний час неможливо мати в Європі комуністичний рух, сильний настільки, щоб більшовицька партія змогла захопити владу. Диктатура цієї партії стає можливою тільки в результаті великої війни. Ми зробимо свій вибір, і він зрозумілий. Ми маємо прийняти німецьку пропозицію та ввічливо відправити назад англо-французьку місію. Першою перевагою, яку ми здобудемо, буде знищення Польщі до самих підступів до Варшави, у тому числі української Галичини.

Німеччина надає нам повну свободу дій у Прибалтійських країнах та не заперечує з приводу повернення Бессарабії СРСР. Вона готова поступитися нам як зоною впливу Румунією, Болгарією та Угорщиною. Залишається відкритим питання, пов’язане з Югославією... Водночас ми маємо передбачити наслідки, що випливатимуть як із поразки, так і з перемоги Німеччини. У разі її поразки неминуче відбудеться радянізація Німеччини й буде створено комуністичний уряд. Ми не повинні забувати, що радянізована Німеччина опиниться перед великою небезпекою, якщо ця радянізація виявиться наслідком поразки Німеччини у швидкоплинній війні. Англія й Франція ще матимуть достатньо сили, щоб захопити Берлін і знищити радянську Німеччину. А ми будемо не в змозі прийти на допомогу нашим більшовицьким товаришам у Німеччині.

Таким чином, наше завдання полягає в тому, щоб Німеччина змогла вести війну якомога довше, із метою, щоб стомлені та вкрай виснажені Англія й Франція були спроможні розгромити радянізовану Німеччину. Додержуючись позиції нейтралітету й очікуючи свого часу, СРСР надаватиме допомогу нинішній Німеччині, постачаючи їй сировину та продовольчі товари. Але, безперечно, наша допомога не має перевищувати певних обсягів для того, щоб не підривати нашої економіки й не послаблювати міці нашої армії.

Водночас ми повинні проводити активну комуністичну пропаганду, особливо в англо-французькому блоці й переважно у Франції. Ми маємо бути готовими до того, що в цій країні у воєнний час партія буде змушена відмовитися від легальної діяльності та піти в підпілля. Ми знаємо, що ця робота вимагатиме багатьох жертв, але наші французькі товариші не вагатимуться. Їхнім завданням у першу чергу буде розклад і деморалізація армії та поліції. Якщо ця підготовча робота буде забезпечена, це сприятиме радянізації Франції.

Для реалізації цих планів необхідно, щоб війна тривала якомога довше, і саме в цей бік повинні бути спрямовані всі сили, які ми маємо в розпорядженні в Західній Європі й на Балканах.

Розглянемо тепер друге припущення, тобто перемогу Німеччини. Дехто вважає, що ця можливість становить для нас серйозну небезпеку. Частка правди в цьому твердженні є. Але було б помилкою вважати, що ця небезпека виявиться такою близькою й великою, як дехто її уявляє. Якщо Німеччина здобуде перемогу, вона вийде з війни надто знесиленою, щоб розпочати збройний конфлікт із СРСР принаймні протягом десяти років.

Її основною турботою буде контроль за переможеними Англією та Францією з метою запобігти їх відновленню. З іншого боку, звитяжна Німеччина матиме в розпорядженні величезні території, і протягом багатьох десятиліть вона буде зайнята «їх експлуатацією» й установленням там німецьких порядків. Очевидно, що Німеччина буде зайнята в іншому місці, щоб повернути проти нас. Є ще одна річ, яка сприятиме нашій безпеці. У переможеній Франції ФКП (французька комуністична партія) завжди буде дуже сильною. Комуністична революція неминуче відбудеться, і ми зможемо використати цю обставину для того, щоб прийти на допомогу Франції та зробити її нашим союзником. Пізніше всі народи, що потрапили під «захист» звитяжної Німеччини, також перетворяться на наших союзників. Ми матимемо широке коло діяльності для розвитку світової революції.

Товариші! В інтересах СРСР — Батьківщини трудящих, щоб війна розгорілася між рейхом і капіталістичним англо-французьким блоком. Треба зробити все, щоб ця війна тривала якомога довше з метою знесилення двох сторін. Саме з цієї причини ми маємо погодитися на укладення пакту, запропонованого Німеччиною, і працювати над тим, щоб ця війна, оголошена одного дня, тривала максимальну кількість часу. Треба посилити пропагандистську роботу в країнах, які воюють, для того щоб бути готовими до того часу, коли війна завершиться... [27, с. 55—57].

• Запитання до документа.

1) Чим мотивував Й. Сталін необхідність зближення з Німеччиною і підписання пакту?

2) Яку мету мав Й. Сталін?

• Розповідь учителя*.

Після нетривалих переговорів міністра закордонних справ Німеччини Ріббентропа і наркома закордонних справ СРСР Молотова 23 серпня 1939 р. у Кремлі було підписано пакт про ненапад між двома країнами. Цей документ, що увійшов в історію під назвою «пакт Молотова—Ріббентропа» передбачав зобов’язання сторін утримуватися від агресивних дій стосовно одна одної або будь-яких інших дій спільно з третіми державами, які б загрожували інтересам однієї зі сторін, що домовлялися.

* Супроводжується демонстрацією карти.

Окремою частиною радянсько-німецького договору став таємний протокол, що передбачав розмежування сфер впливу обох держав у Європі. Німеччина визнавала сферою інтересів СРСР Фінляндію, Естонію, Латвію та Бессарабію, а Литву віднесла до сфери своїх інтересів. Протокол передбачав поділ Польщі. Лінія поділу мала проходити по річках Нарев, Вісла, Сян.

Таким чином, таємний протокол торкався українських земель, що входили до складу Польщі. Віддаючи українські землі Сталіну, Гітлер удруге наче підкреслював свою незацікавленість Україною (уперше це було підкреслено діями Німеччини щодо Карпатської України, яка була передана Угорщині), хоча ще в 1938 р. «українська карта» активно розігрувалася німецьким керівництвом.

Домовленості між СРСР та Німеччиною розв’язали руки останній для агресії проти Польщі й тим самим поклали початок Другій світовій війні.

1 вересня 1939 р. о 4 годині 45 хвилин залпи німецького броненосця «Шлезвіг-Гольштейн» по польському прикордонному укріпленні на косі Вестерплятте розпочали Другу світову війну. Одночасно німецькі війська атакували польську територію з півночі, заходу й півдня (з території союзної Німеччині Словаччини). Офіційний Берлін представив німецькі дії як вимушену відповідь на польську агресію (провокація у Глівіце): «За наказом фюрера і головнокомандувача вермахт взяв у свої руки активний захист рейху. Виконуючи накинуте ззовні завдання покласти край польському насиллю, сьогодні вранці німецькі сухопутні війська перейшли у контрнаступ на всьому польсько-німецькому кордоні». Упродовж першого тижня війни організований опір польської армії було зламано. Вже 3 вересня 1939 р. головнокомандувач збройних сил Польщі маршал Риз-Смігли зрозумів, що поразка неминуча. Проте окремі польські частини продовжували чинити опір, а іноді навіть здобували перемоги. Так, в одному з боїв німецька 1 танкова дивізія в результаті контрудару польської бригади втратила майже третину своєї бойової техніки і була ледь не розгромлена. Героїчною сторінкою польської армії стала оборона Вестерплятте, коли 182 польські солдати стримували наступ переважаючих сил гітлерівців. Мужньо боронилися захисники Варшави, Львова та інших міст. Але героїзм польських солдатів, не міг замінити військово-технічну відсталість країни і змінити загальної стратегічної обстановки. Польща програла війну. Її союзники Англія та Франція, хоча й оголосили війну Німеччині, але реальних дій, які б допомогли Польщі, так і не здійснили.

• Зверніть увагу!

Після початку бойових дій більшість українського населення залишилося лояльним до Польщі. Ті українці, що служили у польській армії (близько 200 тис. осіб, які переважно служили на німецько-польському кордоні) чесно виконали свій обов’язок, виявляючи чималий героїзм. За оцінками експертів, кожний десятий з-поміж них загинув у бою або помер від ран, хвороб у таборах для полонених.

Німеччина, розпочавши війну, намагалась втягнути в агресивні дії й СРСР з метою зробити його співучасником і своїм союзником. Кілька разів, 3, 5, 8, 12 вересня 1939 р., Гітлер звертався до Сталіна з вимогою розпочати бойові дії проти Польщі. Але радянське керівництво відповідало, що в потрібний час йому «обов’язково доведеться... почати конкретні дії. Але ми вважаємо, що цей момент поки що не настав», а «поспішність може зіпсувати справу і сприятиме згуртованості ворогів». Така позиція радянського керівництва була продиктована небажанням видаватися в очах світової громадськості агресором, воно очікувало падіння польської держави.

Вичікувальна позиція радянського керівництва спонукала німецьке командування до розв’язання «польського питання» без Радянського Союзу. Німецькі війська перетнули лінію, вказану в таємному протоколі, і просунулись далі на схід, підійшовши до Львова, Бреста, а також почали більш детально розглядати питання створення в Галичині Української держави, спираючись на ОУН, яка мала організувати антипольське повстання. Також німецькою розвідкою (абвером) у складі німецької армії було створено український легіон під командуванням Романа Сушка.

• Додаткова інформація

12 вересня 1939 р. високопоставлені керівники Німеччини Ріббентроп, Канаріс, Кейтель провели засідання, на якому йшлося про можливість створення західноукраїнської держави. Через кілька днів у Відні Канаріс зустрівся з головою проводу ОУН А. Мельником. Керівник абверу наголосив на можливості створення незалежної Західної (Галицької) України. Мельник настільки повірив у це повідомлення, що навіть почав готувати список членів уряду майбутньої держави.

Тим часом структури ОУН, що діяли на території Польщі, організували серію повстань, щоб захопити міста Галичини і проголосити відновлення української держави. 10 вересня у Дрогобичі, Стрию, Бориславі, Калуші та інших містах відбулися збройні виступи бойовиків ОУН проти польської адміністрації, але захопити жодне з цих міст не вдалося. Наступний виступ був призначений на 18 вересня, але вступ загонів Червоної Армії в Галичину зірвав ці плани.

• Розповідь учителя.

14 вересня 1939 р. радянське керівництво повідомило, що Червона Армія готова розпочати бойові дії проти Польщі.

Таким чином, пакт Молотова—Ріббентропа сприяв розв’язанню Другої світової війни, а західноукраїнські землі опинилися у сфері впливу СРСР. Подальша їх доля залежала від дій Радянського Союзу.

• Запитання на закріплення.

1) Який документ дістав назву «пакт Молотова—Ріббентропа»? Що передбачав таємний протокол до нього?

2) Доля яких українських земель вирішувалася радянсько-німецькими домовленостями?

• Робота з документом.

Позиція Й. Сталіна щодо початку Другої світової війни висловлена ним під час бесіди з керівниками Комінтерну (7 вересня 1939 р.)

...війна йде між двома групами капіталістичних країн (бідні й багаті стосовно колоній, сировини та ін.) за переділ світу, за панування у світі! Ми не проти, щоб вони добряче побилися і послабили один одного. Непогано, якщо руками Німеччини буде розхитано найбагатші капіталістичні країни (особливо Англію). Гітлер, сам цього не розуміючи і не бажаючи, розладнює, підриває капіталістичну систему... Ми можемо маневрувати, підштовхувати одну сторону проти іншої, щоб краще втягнулися в бійку. Пакт про ненапад деякою мірою допомагає Німеччині. Наступний момент — підштовхувати іншу сторону...

...знищення цієї держави (Польщі) в теперішніх умовах означає, що одною буржуазною фашистською державою буде менше! Що було б поганого, якби в результаті розгрому Польщі ми поширили б соціалістичну систему на нові території і населення [34, с. 18—19].

• Запитання і завдання до документа.

1) Схарактеризуйте політику Й. Сталіна щодо початку Другої світової війни.

2) Які аргументи наводилися на користь ліквідації польської держави?

3. «Визвольний похід» Червоної Армії на західноукраїнські землі.

• Розповідь учителя.

Коли стало зрозумілим, що поразка Польщі неминуча, радянське керівництво розпочало рішучі дії. Було створено Білоруський (командуючий М. Ковальов) і Український (командуючий С. Тимошенко, начальник штабу М. Ватутін) фронти, яким була поставлено завдання перетнути радянсько-польський кордон і взяти під контроль радянську зону впливу.

До складу Українського фронту входило 28 стрілецьких, 7 кавалерійських дивізій, 10 танкових бригад, 7 артилерійських полків резерву Головного командування (240 тис. осіб, 2300 танків, 1800 гармат і мінометів). Дії військ обох фронтів прикривали 4 тис. літаків. (Серед особового складу фронту вихідці з України складали близько третини.)

Поляки на радянському кордоні мали всього 25 батальйонів (12 тис. осіб).

Наступ радянських військ був настільки несподіваним для польського керівництва, що головнокомандувач польської армії Ридз-Смігла віддав наказ: «...із Советами бойові дії не вести, лише у випадках [спроби] з їх боку роззброїти наші частини. Задачі для Варшави й Модліна, які повинні захищатися від німців, залишаються без змін. Частини, до розташування яких підійшли Совєти, повинні вести з ними переговори з метою виходу гарнізонів до Румунії або Угорщини» [21, с. 65].

Та уникнути сутичок не вдалося. Втрати Українського фронту складали декілька сот солдатів убитими, 10 танків, 33 автомашини, 5 гармат і 2 літаки. Загалом втрати Червоної Армії під час «визвольного походу» склали 795 осіб убитими, 59 зниклими безвісти, 2019 пораненими.

У полон до Червоної Армії потрапило 452,5 тис. польських солдатів та офіцерів. Більша їх частина була відпущена, а 125,4 тис. опинились у таборах (в основному офіцери). їхня доля склалася трагічно. У квітні-травні 1940 р. в катинському лісі під Смоленськом, а ще раніше — під Харковом та в інших містах понад 15 тис. осіб було розстріляно (800 з них за походженням були українці).

Наступ Червоної Армії був стрімким. Головною метою Українського фронту було якнайшвидше оволодіти Львовом. Такої ж мети дотримувалися й німецькі війська, які 13 вересня підступили до міста, а 18 вересня оточили місто з трьох сторін і намагалися оволодіти ним. Польські війська вчинили завзятий опір. 19 вересня 1939 р. між німецькими і радянськими частинами через непорозуміння стався бій, у якому з обох боків були втрати. Зрештою після переговорів німецькі війська були відведені від міста, а 22 вересня 1939 р. Львів зайняли радянські війська. Польський гарнізон не чинив опору радянським військам. Того ж дня у Бресті, Гродно, Пінську, Перемишлі відбулися спільні паради радянських і німецьких військ на честь перемоги над Польщею.

• Додаткова інформація

Під час одного бою 27—28 вересня 1939 р. у полон до Червоної Армії потрапив поранений генерал Польської армії В. Андерс. Командувач 12-ї армії І. Тюленєв переконав його написати звернення до польських солдатів із закликом добровільно скласти зброю. Після нападу Німеччини на СРСР В. Андерс став командувачем Польської армії, що формувалася у Поволжі. Тоді ж стало відомо про злочин, вчинений сталінським керівництвом щодо польських офіцерів, і Польська армія Андерса за домовленістю із союзниками була виведена через Іран до Північної Африки, де вела бойові дії разом з англійськими військами.

• Розповідь учителя.

Плануючи напад на Польщу, радянське керівництво прагнуло знайти пропагандистське обґрунтування цій акції. Таким обґрунтуванням стало пригнічене становище українців й білорусів у Польщі та їхнє беззахисне становище після розпаду Польської держави.

Наступ радянських військ також збігся із від’їздом польського уряду 17 вересня 1939 р. до Румунії.

Напередодні вступу радянських військ на територію Польщі польському послу в Москві було вручено ноту, у якій зазначалося:

Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. Таким чином припинили свою чинність договори, укладені між СРСР і Польщею. Надана сама собі й залишена без керівництва, Польща перетворилась на зручне поле для всіляких випадковостей, несподіванок, які можуть створити загрозу для СРСР. Тому... радянський уряд не може... байдуже ставитися до того, що єдинокровні брати — українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще, залишилися беззахисними. Унаслідок таких обставин радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України та Західної Білорусії [29, с. 115—116].

• Запитання до документа.

Які аргументи наводило радянське керівництво, виправдовуючи агресію зі свого боку? Свою думку доведіть.

• Розповідь учителя.

Маючи таке ідеологічне обґрунтування, агресія проти Польщі була представлена як «визвольний похід» Червоної Армії.

Під час «походу» Червона Армія зайняла територію меншу, ніж передбачалося таємним протоколом. Для врегулювання питання кордонів у Москві розпочались переговори, результатом яких стало підписання 28 вересня 1939 р. Договору про дружбу і державні кордони і двох таємних протоколів до нього. За цим договором було остаточно поділено сфери впливу у Східній Європі й встановлено спільний радянсько-німецький кордон.

За цим договором ліквідовувалась Польська держава, встановлювався новий кордон по «лінії Керзона», сферою впливу Радянського Союзу стала Литва в обмін на етнічно польські землі, що відходили до Німеччини, тощо. За цим договором у сферу німецького впливу потрапили частково полонізовані українські етнічні землі — Холмщина, Підляшшя, частина Полісся, Посяння, Лемківщина, на яких проживало майже півмільйона українців. Ця обставина свідчить про те, що у своїх діях Сталін керувався не прагненням врятувати «єдинокровних братів», а суто власними стратегічними інтересами.

У результаті поділу Польщі до СРСР відійшло 51,4 % її території та 37,1 % населення (12 млн осіб).

• Запитання на закріплення.

1) Чому радянське керівництво відтягувало дату нападу на Польщу?

2) Як були врегульовані відносини між Німеччиною та СРСР після загарбання Польщі?

3) Дайте оцінку договору від 28 вересня 1939 р.

4. Включення до складу УРСР Північної Буковини й придунайських земель.

• Розповідь учителя.

Радянський Союз ніколи не визнавав приєднання Бессарабії до Румунії. Пакт про ненапад з Німеччиною і додатковий протокол до нього, а також початок Другої світової війни створили сприятливі умови для розв’язання «бессарабського питання» на користь СРСР.

29 березня 1940 р. В. Молотов, виступаючи на сесії Верховної Ради СРСР, заявив, що «у нас немає пакту про ненапад з Румунією. Це пояснюється наявністю невирішеного суперечливого питання щодо Бессарабії, захоплення якої Румунією Радянський Союз ніколи не визнавав, хоча ніколи і не ставив питання повернення Бессарабії воєнним шляхом». Ця заява занепокоїла румунське керівництво, яке намагалося знайти підтримку з боку Німеччини. Але остання, будучи зайнятою війною на заході, заявила, що «проблема Бессарабії Німеччину не цікавить — це справа самої Румунії».

Початок німецького наступу у Франції прискорив дії радянського керівництва.

Конкретні радянські воєнні приготування для вирішення «бессарабського питання» розпочалися 9 червня 1940 р. Радянський нарком В. Молотов 26 червня 1940 р. вручив румунському послу ноту ультимативного характеру з вимогою передати СРСР Бессарабію та Північну Буковину. Румунія, яка розуміла безперспективність опору, змушена була погодитися з вимогою.

28 червня 1940 р. радянські війська Південного фронту під командуванням Г. Жукова перейшли Дністер і встановили свій контроль над зазначеними територіями.

Слід зазначити, що Північна Буковина не згадувалась у жодній домовленості між СРСР і Німеччиною. Також ця територія ніколи не входила до складу Російської імперії на відміну від Бессарабії. Тому дії СРСР у Північній Буковині були сприйняті Німеччиною дуже негативно, і це прискорило розробку останньою планів війни проти СРСР. У середині липня 1940 р. німецький генеральний штаб почав розробку плану «Барбаросса» — плану нападу на СРСР.

5. Початок радянізації західних областей України.

• Розповідь учителя.

Задля надання законності радянському режиму в Західній Україні 22 жовтня 1939 р. під контролем нової влади було проведено вибори до Народних Зборів, які наприкінці жовтня прийняли Декларацію про входження Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з УРСР. У листопаді 1939 р. сесії Верховної Ради СРСР і УРСР ухвалили відповідні закони.

На території Західної України, що офіційно ввійшла до складу УРСР, у грудні 1938 р. було створено шість областей — Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Дрогобицьку.

Менш ніж через рік було законодавчо оформлено і включено до складу УРСР території Північної Буковини та придунайських земель. 2 серпня 1940 р. за рішенням VII сесії Верховної Ради СРСР було утворено Молдавську РСР, а на території Північної Буковини та Хотинського повіту Бессарабії утворено Чернівецьку область й передано до складу УРСР. У грудні 1940 р. було утворено Ізмаїльську область, до складу якої увійшли Аккерманський та Ізмаїльський повіти.

У листопаді 1940 р. між Українською РСР і Молдавською РСР було встановлено новий кордон. Частину колишньої Молдавської автономної РСР у складі УРСР було передано Молдавській РСР. У результаті від України було відчужено Придністров’я з етнічним українським населенням.

Після включення до складу УРСР Західної України, Північної Буковини і трьох повітів Бессарабії населення України збільшилося на 8,8 млн осіб і на середину 1941 р. становило понад 41,6 млн; її територія розширилася до 565 тис. км2.

З приєднанням західноукраїнських земель до СРСР розпочався процес радянізації, тобто насадження в усі сфери життя вироблених за роки радянської влади стратегічних напрямків: націоналізації, колективізації, індустріалізації, культурної революції.

У процесі радянізації західноукраїнських земель виділяють два етапи:

• до весни 1940 р. режим зовні зберігав демократичність, а реформи зустрічали підтримку населення;

• із весни 1940 р. відбувається поглиблення соціалістичного змісту перетворень, що супроводжуються масовими репресіями через неприйняття цих перетворень більшістю місцевого населення.

Певна частина населення підтримала низку заходів:

• ліквідація польського держапарату;

• конфіскація земель великих власників, націоналізація торгівлі та промисловості (ці галузі здебільшого перебували в руках поляків та євреїв);

• українізація та зміцнення системи освіти (кількість українських шкіл збільшилася до 6,5 тис. з одночасним скороченням польських; у Львівському університеті, який було перейменовано на честь І. Франка, політехнічному, медичному, ветеринарному інститутах, Вищій торговельній школі, консерваторії, Високій школі образотворчого мистецтва, а також технікумах та училищах мовою викладання стала українська);

• розвиток системи соціального забезпечення, особливо охорони здоров’я.

Невдоволення викликали:

• заміна польських чиновників на місцевих комуністів та людей, надісланих зі сходу України;

• насильницька колективізація (Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення про колективізацію 1 жовтня 1940 р., на червень 1941 р. у колгоспи було об’єднано 15 % господарств);

• тиск на церкву (як греко-католицьку, так і православну);

• розгром політичних партій і громадських об’єднань, у тому числі таких шанованих у народі, як НТШ, «Просвіта», «Сільський господар», «Маслосоюз» та ін.;

• масові репресії.

Після захоплення краю Червоною Армією практично відразу розпочалися репресії. Серед українців раніше за інших зазнали репресій активісти політичних партій. Єдиною організованою силою опору залишалась Організація українських націоналістів (ОУН). Навесні 1940 р. режим розпочав широкомасштабні репресії:

• з осені 1939 р. до осені 1940 р. у Західній Україні було репресовано як політично неблагонадійних й депортовано близько 10 % населення (318 тис. сімей, близько 1,2 млн осіб). Смертність серед депортованих склала 16 % (депортовано в Сибір і Казахстан 400 тис. українців);

• десятки тисяч людей перейшли на польські території, окуповані німцями;

• людей переслідували без суду і слідства, але з метою залякування населення інколи проводилися показові процеси (січень 1941 р. — Львівський процес над 59 членами ОУН).

• Додаткова інформація

24 вересня 1939 р. відбулася зустріч української делегації (Допомоговий комітет) під проводом д-ра К. Левицького (до якої входили професор К. Студинський, д-р Р. Перфецький, адвокати Л. Петрушевич, С. Магаляс, 3. Пеленський, д-р С. Баран, інженер Ган) з радянським комендантом Львова генералом Івановим й уповноваженим Міщенком. К. Левицький, який упродовж піввіку був оборонцем українства перед чужими режимами в Західній Україні, виголосив промову, у якій, між іншим, сказав: західні українці не знають нової влади, але просять, аби не було репресій за минуле, дозволялося і далі організовувати культурне й економічне життя, щоб було збережено газету «Діло», не переслідувалося духовенство тощо. У відповідь радянські представники відповіли: що було дотепер, пускається в небуття, а радянська влада вимагає від своїх громадян лише лояльності й разом із визволенням приносить західним українцям багато благ. Але вже за декілька днів газету «Діло» було закрито, у приміщенні її редакції розміщено редакцію газети «Радянська Україна». К. Левицький та інші діячі українського руху кінця XIX — 30-х рр. XX ст. були заарештовані й відправлені до Москви.

II. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

• Бесіда за запитаннями.

1) У результаті яких подій західноукраїнські та придунайські землі увійшли до складу УРСР?

2) Чи можна називати напад СРСР на Польщу «визвольним походом» Червоної Армії? Свою думку обґрунтуйте.

3) Що негативного та позитивного можна виділити у процесі входження земель до складу УРСР?

4) Що таке радянізація? Назвіть її основні складові.

• Тестові завдання.

1) Коли було укладено Пакт про ненапад між Німеччиною та СРСР?

А 23 серпня 1939 р.;

Б 1 вересня 1939 р.;

В 17 вересня 1939 р.;

Г 28 вересня 1939 р.

2) Виберіть твердження, які є основними положеннями додаткового протоколу до Пакту про ненапад між Німеччиною та СРСР:

А розподіл Польщі на сфери впливу між двома країнами;

Б розподіл Східної Європи на сфери впливу між двома державами;

В укладення воєнного союзу між Німеччиною та СРСР;

Г участь СРСР у захопленні англійських колоніальних володінь.

3) Яка угода між СРСР та Німеччиною дістала назву Пакт Молотова—Ріббентропа?

А Пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною;

Б Договір про дружбу і кордони між СРСР та Німеччиною;

В приєднання СРСР до держав «осі»;

Г немає правильної відповіді.

4) Які фронти були утворені радянським командуванням на території України після нападу Німеччини на СРСР?

А Центральний і Південний;

Б Південно-Західний і Південний;

В Західний і Південно-Західний;

Г Південний і Український.

5) Договір про дружбу і кордони між Німеччиною та СРСР передбачав розподіл Польщі:

А по річках Нарев, Вісла, Сян;

Б «лінії Керзона»;

В лінії етнічного розселення українців та білорусів;

Г немає правильної відповіді.

6) Установіть відповідність між датами та подіями.

1 23 серпня 1939 р.

2 28 вересня 1939 р.

3 22 жовтня 1939 р

4 28 червня 1940 р.

А Вступ Червоної Армії в Бесарабію та Північну Буковину

Б Пакт про ненапад між Німеччиною та СРСР

В Вибори до Народних Зборів Західної України

Г Договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною

Д Утворення Молдавської РСР

7) Які області були утворені на українських землях, приєднаних до УРСР у 1939—1940 рр.?

А Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Закарпатська, Чернівецька;

Б Львівська, Дрогобицька, Тернопільська, Станіславська, Волинська, Рівненська, Чернівецька;

В Львівська, Дрогобицька, Тернопільська, Станіславська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Ізмаїльська;

Г Рівненська, Волинська, Чернівецька, Станіславська.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

• Заключне слово вчителя.

Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР, без сумніву, було подією великої історичної ваги. Уперше за багато століть українці об’єдналися у межах однієї державної структури. Проте це було здійснено сталінським тоталітарним режимом, який керувався власними інтересами.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ УКРАЇНИ В 1939—1940 рр.

Рік

Територіальні зміни

1939

Закарпаття (Карпатська Україна) — окупація і приєднання Угорщиною Східна Галичина, Західна Волинь — входження до складу УРСР Холмщина, Підляшшя, Посяння, Лемківщина — встановлення німецької окупаційної влади (увійшли до складу Польського генерал-губернаторства)

1940

Північна Буковина, Хотинщина, Придунайський край — входження до складу УРСР

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати відповідний параграф підручника.

2) Підготувати реферати за темами: «Діяльність ОУН у 1939—1941 рр.», «Становище України напередодні війни».

3) Випереджальне завдання. Підготуватися до семінарського заняття за темою «Окупація України військами Німеччини та її союзників».

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Владимирский А. В. На киевском направлении. — М., 1989. 2. Гудериан Г. Воспоминания солдата. — Смоленск, 1998. 3. Коваль В. С. «Барбаросса». Истоки и история величайшего преступления империализма. — М., 1989. 4. Коваль М. В. Україна: 1939—1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. — К., 1995. 5. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. — Париж—Нью-Йорк—Львів, 1993. 6. Кучер В. І., Чернега П. М. Україна у Другій світовій війні (1939—1945). — К., 2004. 7. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. — М.: С.-П., 1999. 8. Майнштейн Э. Утерянные победы. — М.: C.-П., 1999. 9. Меллентин Ф. Бронированный кулак вермахта. — Смоленск, 1999. 10. Мелътюхов М. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу 1939—1941 гг. — М., 2000. 11. Муковський I. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. — К., 1996. 12. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. — К., 1993. 13. Трубайчук А. Друга світова війна. — К., 1995, 2005. 14. Трубайчук А. Україна у Другій світовій війні. — К., 1996. 15. Шаповал Ю. І. Невигадані історії. — К., 2004. 16. Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобального кризиса к мировой войне. 1929—1941 годы. — М., 2004.