Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 14

Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми. Розвивати вміння та навички, які сформувалися на попередніх уроках. Виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями розглянутих подій історії України та формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них. Спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карта, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку: див. на с. 102.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда.

1) Яку назву має тема, вивчення якої ми завершили? Якими є її хронологічні межі?

2) У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для курсу історії України в цілому? Обґрунтуйте свою точку зору.

• Запитання та завдання для узагальнення.

1) Складіть перелік подій, що відбулися в період відбудови, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів: ООН, геополітичне становище, відбудова, грошова реформа, карткова система, голодомор, радянізація, націоналізація, колективізація, індустріалізація, культурна революція, УПА, неканонічний Собор, УГКЦ, операція «Вісла», «ждановщина», «лисенківщина», космополітизм, репресії.

3) Визначте мету зовнішньополітичної діяльності УРСР у повоєнний період.

4) Порівняйте процес радянізації західноукраїнських земель у 1939—1941 та 1944 1951 рр.

5) Покажіть на карті: а) адміністративно-територіальні зміни УРСР у 1939—1954 рр.; б) територію, охоплену проведенням операції «Вісла»; в) основні об’єкти відбудови в УРСР; г) територію дій УПА в повоєнні роки.

6) Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві в роки війни.

7) Які, на вашу думку, джерела відбудови в УРСР?

8) Порівняйте та визначте спільне й відмінне у відбудові УРСР та країн Європи.

9) Назвіть факти, які підтверджують вплив боротьби ОУН—УПА на політику радянської влади на західноукраїнських землях.

10) Із якою метою в повоєнний час сталінське керівництво здійснило ідеологічний тиск на суспільство?

11) Складіть і заповніть таблиці «Україна в роки відбудови», «Розвиток української культури в повоєнний період».

12) Висловте власну думку щодо результатів радянізації на західноукраїнських землях.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці й оцінює результативність їх участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу учнів на навчальних результатах учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про М. Хрущова, повстання в таборах ГУЛАГу.