Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 30

Тема. Наш край у 1960—1980 рр.

Мета: схарактеризувати події, що відбувалися в нашому краї в 1960—1980-ті рр. Показати здобутки й втрати нашого краю за цей період. Виховувати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, хрестоматія, атлас.

Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

• Фронтальне опитування.

1) Які зміни відбулися в системі освіти УРСР? Які наслідки це мало?

2) Підтвердьте фактами, що в 1970—1980-ті рр. відбувалося посилення процесу русифікації.

3) Чим було зумовлено посилення ідеологічного наступу на суспільство в 1970—1980-ті рр.?

4) Назвіть основні здобутки українських учених у 1970— 1980-ті рр.

5) Які негативні тенденції намітилися в розвитку науки?

6) Чи існував занепад української культури в 1970—1980-ті рр.?

7) Дайте узагальнюючу характеристику розвитку української культури в роки «застою».

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Соціально-економічний розвиток краю.

Опрацювання даного питання відбувається шляхом розповіді вчителя або заслуховування повідомлень учнів.

2. Рівень життя населення.

Звіт про соціологічне опитування мешканців міста (села).

3. Опозиційний рух. Настрої в суспільстві.

Заслуховуються повідомлення учнів про представників дисидентського руху нашого краю.

Звіт про соціологічне опитування мешканців міста (села) про настрої, які панували в суспільстві в 1970—1980-х рр.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Підготувати есе за темою «Наш край у 1970—1980-ті рр.».

2) Підготуватися до узагальнюючого контролю.