Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

ВСТУПНЕ СЛОВО

Пропоноване видання укладено відповідно до чинної навчальної програми з історії України для 11 класу. Підготовлений варіант є результатом практичного досвіду авторів. Посібник має універсальний характер і може використовуватися вчителем у роботі з будь-яким з існуючих підручників і посібників з історії України для 11 класу.

Автори пропонують змістовний систематизований матеріал, який допоможе вчителеві збагатити й урізноманітнити методи навчання, спрямовуючи навчальну діяльність на досягнення головної мети конкретного уроку. Структура і зміст поданого матеріалу концептуально зумовлені сучасними методичними підходами до історичної освіти.

Програма передбачає засвоєння значного за обсягом матеріалу в обмежений час. Це ставить перед учителем складне завдання: визначити, який матеріал необхідно розглянути на уроці обов’язково, яку частину — фрагментарно, а що дати учням для самостійного вивчення. Автори пропонують свій алгоритм розв’язання цієї проблеми.

Узагальнюючий контроль навчальних досягнень учнів як засіб систематизації знань є обов’язковим, і в цьому посібнику вчителеві пропонуються методичні рекомендації та різнорівневі запитання і завдання для проведення таких уроків. Форми проведення уроків узагальнюючого контролю учитель обирає на власний розсуд.

При застосуванні розробок на практиці автори пропонують учителеві широкі можливості для творчої діяльності на уроці. Так, учитель може привнести в кожний урок елемент особистої творчості, скорочуючи, поєднуючи або доповнюючи наведений матеріал, спираючись на власний педагогічний досвід.

Пропонований посібник стане у пригоді як учителю-початківцю, так і досвідченому фахівцю, допоможе зробити уроки з історії України результативними, захоплюючими, стимулюючими творчу активність учнів у вивченні курсу. Автори ставили собі за мету зробити посібник зручним і корисним у повсякденній практичній роботі вчителя. Автори вдячні всім, хто внесе зауваження й пропозиції щодо вдосконалення видання.

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 11 КЛАСІ ДЛЯ РІВНЯ СТАНДАРТУ, АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ (52 ГОДИНИ)

Номер уроку

Тема уроку

Дата уроку

1

ВСТУП. Завдання та структура курсу

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)

2

Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянізація Західної України (1939—1941 рр.)

3

Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941—1942 рр. Окупація України військами Німеччини та її союзників

4

Нацистський «новий порядок». Колабораціонізм. Голокост. Життя і в евакуації

5

Рух Опору та його течії

6

Початок визволення України від нацистських загарбників (1943 р.)

7

Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу

Культура України в роки війни

8

Наш край у 1939—1945 рр.

Урок узагальнення

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-х рр.)

9

Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Україна в ООН та міжнародних організаціях

10

Відбудовчі процеси в господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення

11

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла»

12

Розвиток культури України в повоєнні роки. «Ждановщина»

Продовження таблиці

Номер уроку

Тема уроку

Дата уроку

13

Наш край у 1945 — на початку 1950-х рр.

14

Урок узагальнення

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СЕРЕДИНА 1950-х — СЕРЕДИНА 1960-х рр.)

15

Україна на початку 1950-х рр.

16

Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953— 1964 рр.

17

Стан економіки України наприкінці 1950-х — у першій половині 1960-х рр.

18—19

Науково-технічна революція та розвиток культури. Здобутки науки. Реформи освіти. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та мистецтві. Шістдесятництво в українській культурі

20

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості

21

Наш край у 1953—1964 рр.

22

Урок узагальнення

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАЕОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 1960-х — ПОЧАТОК 1980-х рр.)

23

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі. Конституція УРСР 1978 р. «Розвинутий соціалізм»

24

Спроби реформування економіки в другій половині 1960-х рр. (реформи О. Косигіна)

25

Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр.

26

Етносоціальні процеси та рівень життя населення

27

Активізація опозиційного руху в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр. Форми діяльності дисидентів

Закінчення таблиці

Номер уроку

Тема уроку

Дата уроку

28

Дисидентський рух у другій половині 1970-х — на початку 1980-х рр. Українська Гельсінська група

29

Культура та духовне життя

30

Наш край у 1960—1980 рр.

31

Урок узагальнення

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

32

Перебудова в Радянському Союзі й Україні

33

Економічні реформи. Стан економіки. Рівень життя населення

34

Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства

35

Розгортання національно-визвольного руху в Україні

36

Формування передумов незалежності України. Суверенізація УРСР

37

Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення незалежності України. Розпад СРСР

38

Наш край у 1985—1991 рр.

39

Урок узагальнення

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

40—41

Державотворчі процеси в перші роки незалежності

42

Україна в 1994—1999 рр.

43

Політичні процеси в Україні в 1999—2010 рр.

44

Економічне життя України за роки незалежності

45

Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини. Масова еміграція

46—47

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні за роки незалежності

48

Зовнішня політика та міжнародні зв'язки України

49

Розвиток краю в умовах незалежності України

50

Урок узагальнення

51—52

Резервний час

УРОК № 1

Тема. Вступ. Завдання та структура курсу.

Мета: визначити, який період історії України вивчатиметься цього навчального року. Охарактеризувати територію й населення України напередодні Другої світової війни. Пояснити поняття й терміни «Новітня історія України», «Друга світова війна», «Велика Вітчизняна війна», «русифікація», «державотворення». Ознайомити зі структурою та методичним апаратом підручника як передумовою подальшої успішної роботи на уроках і вдома. Сприяти виникненню в учнів зацікавленості до навчального предмета.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, стінна карта «Україна в роки Другої світової війни», атлас, ілюстративний матеріал.

Основні поняття і терміни: Новітня історія України, Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, русифікація, державотворення.

Основні дати: 1939 р. — сьогодення — другий період Новітньої історії України.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із загальними питаннями організації навчальної діяльності впродовж вивчення нового курсу.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Знайомство з підручником.

Учитель ознайомлює учнів зі структурою підручника в цілому, його темами й окремими параграфами.

2. Другий період Новітньої доби історії України.

• Бесіда за запитаннями.

1) Який період історії України ви вивчали минулого року? Назвіть його хронологічні межі.

2) Які події Нової історії України вам запам’яталися найбільше?

• Розповідь учителя.

Історія України, як ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди — етапи її політичного, соціально-економічного й культурного розвитку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви вивчали Давню, Середньовічну й Нову історію України. Цього навчального року ви продовжите вивчення Новітньої історії України.

ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Давня історія

Середньовічна історія

Нова історія

Новітня історія

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Близько 1 млн років тому — IV ст. н. е.

V — кінець XV ст.

XVI—XVIII ст.

XIX ст.

Початок XX ст. — 1939 р.

1939 р. — початок XXI ст.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 1939 Р. — ПОЧАТКУ XXI СТ.

Дата

Назва періоду

1939—1945 рр.

Українські землі в роки Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни (1941—1945 рр.)

1945—1953 рр.

Повоєнна відбудова. Радянізація західних областей України

1953—1964 рр.

Україна в роки хрущовської «відлиги»

1964—1985 рр.

Україна в умовах наростання кризи радянської системи

1985—1991 рр.

Україна в роки перебудови

1991 р. — ...

Україна незалежна

Період, який вивчатиметься цього року, містить багато важливих подій, ключовими з яких є Друга світова війна та її невід’ємна складова — Велика Вітчизняна війна, і здобуття Україною незалежності.

На початку другого етапу Новітньої історії українцям довелося пережити нові трагедії: жорстока й кривава війна, руйнування, голод 1946—1947 рр., що мав усі ознаки чергового голодомору, тривале збройне протистояння на західноукраїнських землях, нові сталінські репресії. Але в той самий час більшість українських земель було об’єднано у складі УРСР, Україна стала членом-засновником Організації Об’єднаних Націй (ООН), ставши учасником світового співтовариства.

Оговтавшись після війни, УРСР від середини 1950-х рр. прискорила темпи свого розвитку; помітно зростає життєвий рівень населення. Нове радянське керівництво на чолі з М. Хрущовим лібералізувало тоталітарний режим у СРСР, усунувши найбільш одіозні свої прояви: масові репресії, повне свавілля каральних органів тощо. Мільйони незаконно засуджених людей були реабілітовані. Крім того, М. Хрущов став ініціатором багатьох реформ в економіці та соціальній сфері. У суспільстві панували настрої сподівання на краще життя, які підживлювалися обіцянками Комуністичної партії побудувати комунізм упродовж 20 років. На тлі цих процесів відбувається нове піднесення української культури, зумовлене діяльністю шістдесятників. Національно-визвольний рух набуває нових форм: він відмовляється від збройних форм боротьби, зосередившись на критиці радянської системи й моральному опорі.

У період застою Україна, як й інші союзні республіки, зіткнулася з економічними та соціальними проблемами. Стрімко зростало технологічне відставання від провідних країн Заходу. Щоб приховати проблеми, влада посилює ідеологічний тиск на суспільство, який в Україні вилився в тотальну русифікацію й фактичне нищення української культури. Відвертий опір системі чинила лише невелика група дисидентів (незгодних), яка зазнавала переслідувань і покарань.

Союзне керівництво усвідомлювало необхідність змін. Нове партійне керівництво на чолі з М. Горбачовим започаткувало політику перебудови. Уже на початку перебудови Україні довелося пережити нову трагедію — Чорнобильську катастрофу, наслідки якої відчуваються й дотепер. Трагедія стала детонатором суспільної активності в Україні, а політика гласності й демократизації — могутнім поштовхом до розгортання нового етапу українського національно-визвольного руху, який завершився проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 р. Від того часу відбувається процес становлення нової України, яка стала на шлях демократичного розвитку.

3. Територія й населення України на початку XX ст.

• Розповідь учителя.

Напередодні Другої світової війни українські землі залишалися розділеними між СРСР, Польщею, Румунією й Угорщиною.

Більшість українських земель перебувала у складі СРСР, утворюючи Українську Радянську Соціалістичну Республіку. На території УРСР, за переписом 1937 р., результати якого так і не були оприлюднені, проживало 29 млн осіб (ЦК КП(б)У декларував 35 млн осіб), навіть менше, ніж на початку століття. Хоча це утворення мало багато ознак суверенної держави (територію, Конституцію та закони, державний апарат управління тощо), але не було ні представником, ні виразником волі інтересів українського народу. В умовах панування сталінського тоталітарного режиму її владні структури були цілковито підпорядковані центральній владі в Москві. Економіка, що зробила великий поступ у роки перших п’ятирічок ціною тяжких жертв, виступала складовою союзного господарського комплексу. Широкі прошарки населення зазнавали репресій і були гвинтиками створеної тоталітарної системи.

Цікаво знати

У 1940 р. на території УРСР вироблялося 50,5 % загальносоюзного видобутку вугілля, 64,7 % — чавуну, 48,8 % — сталі, 49,7 % — прокату, 58 % — сталевих труб, 67,6 % — залізної руди, 74,5 % — коксу, 25,7 % — електроенергії, 73,4 % — магістральних паровозів, 67,5 % — верстатів та обладнання для важкої промисловості, 51 % — сільгосптехніки і 33 % — тракторів. Україна була житницею СРСР. Вона давала 20 % товарного хліба, 73 % — цукру, 20 % — м’яса. За загальним обсягом виробництва республіка посідала друге місце в Європі.

Західноукраїнські землі на початок Другої світової війни були розділені між Польщею, Румунією та Угорщиною.

До складу Польщі входили землі Східної Галичини та Західної Волині, на яких, за переписом 1931 р., проживало 5,6 млн українців. Переважна частина населення була зайнята в сільському господарстві. Промисловість вважалася слабко розвиненою. Українці, хоча й мали власні партії, культурно-просвітні товариства, кооперативи, усе одно зазнавали національного гноблення.

У складі Румунії українці (790 тис. осіб) проживали в Північній Буковині, Мармарощині, Хотинському, Аккерманському та Ізмаїльському повітах Бессарабії. Українство в Румунії не було національно згуртованим, як у Галичині. До того ж воно піддавалося національним утискам. Будь-які прояви національного життя придушувалися.

На території Підкарпатської Русі, що була окупована Угорщиною, проживало понад 450 тис. українців, які після ліберального правління чехів опинилися в умовах хортиського режиму, за якого будь-які національні волевиявлення також були неможливими.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

• Бесіда за запитаннями.

1) Із якою подією пов’язаний початок другого періоду Новітньої історії України?

2) Які ключові події можна виділити в історії України другої половини XX ст.?

3) На яких українських землях відбувалися бойові дії напередодні Другої світової війни?

4) Яким було становище українських земель напередодні Другої світової війни?

5) Чим це можна пояснити?

6) Дайте коротку характеристику етапів розвитку України в 1939—2010 рр.

7) Чим становище в Україні напередодні Другої світової війни відрізнялося від становища напередодні Першої світової війни?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

• Заключне слово вчителя.

В 11 класі ви завершите вивчення систематичного курсу історії України, ознайомитеся з подіями, що відбулися від 1939 р. до початку XXI ст.

Напередодні Другої світової війни українські землі були розділені між СРСР, Польщею, Румунією та Угорщиною. Війна, що насувалася, створювала передумови для зміни статусу України в Європі та світі.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати відповідний параграф підручника.

2) Повторити матеріал про соціально-економічний, політичний розвиток українських земель у 1930-ті рр.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст