Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 32

Тема. Перебудова в Радянському Союзі й Україні.

Мета: показати необхідність суспільних перетворень. Розкрити суть перебудовчих процесів та їх особливість в Україні. Схарактеризувати Чорнобильську катастрофу як трагедію українського народу і подію планетарного масштабу. Учити учнів мати власну думку з приводу конкретних історичних явищ і процесів, обґрунтовувати й відстоювати її. Виховувати учнів у дусі патріотизму і утверджувати ідеали демократії. Сприяти осмисленню ролі людини в історії та її відповідальності за свої вчинки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Україна в період застою (1964—1985)», атлас.

Основні поняття і терміни: перебудова, стратегія «прискорення», демократизація, гласність, Чорнобильська катастрофа, антиалкогольна кампанія.

Основні дати: 1985—1991 рр. — період перебудови в СРСР; 26 квітня 1986 р. — Чорнобильська катастрофа.

Хід уроку

І. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Перебудова — об'єктивна необхідність.

• Запитання на повторення.

1) Заповніть таблицю «Підсумки економічного, політичного і соціального розвитку країни на середину 1980-х рр.».

Економічний розвиток

Соціальний розвиток

Політичний розвиток

2) На основі аналізу таблиці з’ясувати причини перебудови та основні заходи по виведенню країни з кризи.

ЗРАЗОК ВІДПОВІДІ.

Заходи, які допоможуть вивести країну з кризи.

Економіка: зміна економічної моделі — створення мішаної або ринкової економіки, стимулювання НТР, подолання відставання від провідних країн світу.

Соціальна сфера: сприяти досягненню високого життєвого рівня, подолання дефіциту. Домогтися активної участі населення у громадському житті (формування «громадянського суспільства»).

Внутрішня політика: зміна або вдосконалення політичного режиму. Демократизація. Створення правової держави. Зміна відносин центр — союзні республіки. Розв’язання національних проблем.

Зовнішня політика: припинення гонки озброєнь, вироблення нової концепції забезпечення державної безпеки.

• Завдання.

Схарактеризуйте етапи перетворчих процесів, що відбувалися в радянському суспільстві. Які шляхи виходу з кризи пропонувалися?

2. Етапи перебудови.

• Розповідь учителя.

Існує декілька варіантів періодизації перебудови.

Загальна періодизація

I період. 1985—1988 рр. — період розробки концепції перебудови і здійснення перших економічних реформ. Визрівання політичного курсу перебудови.

II період. 1988—1991 рр. — період активних політичних перетворень під гаслами побудови демократичного, гуманного соціалізму.

Детальна періодизація

I період. Квітень 1985 р. — січень 1987 р. (від квітневого 1985 р. пленуму ЦК КПРС до січневого 1987 р. пленуму ЦК КПРС).

II період. Січень 1987 р. — літо 1988 р. (від січневого пленуму ЦК КПРС до XIX конференції КПРС).

III період. Літо 1988 р. — травень 1989 р. (від XIX партконференції до І з’їзду народних депутатів СРСР).

IV період. Літо 1989 р. — серпень 1991 р. (від І з’їзду народних депутатів СРСР до спроби державного перевороту 19—21 серпня 1991 р.).

На першому етапі, пояснює вчитель, нове керівництво ще не усвідомлювало всієї глибини соціально-економічної, політичної, моральної кризи, що охопила радянське суспільство. Вихід із такого становища виражався у прискоренні соціально-економічного розвитку шляхом подвоєння економічного потенціалу і технічного переоснащення виробництва на основі останніх досягнень НТР, наведення порядку, викорінення ганебних явищ у суспільстві, оновлення партійного і державного апарату.

• Самостійна робота за підручником.

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та складіть подальшу характеристику етапів перебудови.

• Додаткова інформація

Антиалкогольна кампанія призвела до зменшення збору винограду на 20 %. В Україні було знищено 60 тис. га виноградників. Збитки господарств склали 900 млн крб.

Протягом 1985—1987 рр. збитки торгівлі від зменшення продажу алкогольних напоїв становили 13 млрд крб.

Щороку до бюджету УРСР через антиалкогольну кампанію не потрапляло 10 млрд крб.

Зменшення виробництва алкогольних напоїв сприяло самогоноварінню, спекуляції горілчаними виробами, поширенню наркоманії й токсикоманії.

Результати й наслідки перебудови

• Ліквідація тоталітарного режиму в СРСР, знищення гегемонії КПРС у політичному житті.

• Розпад СРСР. Виникнення на його території незалежних держав, зокрема України.

• Розвал планової економічної системи, створення реальних умов для формування ринкових відносин.

• Плюралізація громадського й політичного життя, створення багатопартійної системи.

• Припинення «холодної війни», зміна співвідношення сил у світі.

• Ліквідація «світової соціалістичної системи».

Таким чином, перебудова призвела до діаметрально протилежних результатів.

3. Екологічна проблема. Чорнобильська катастрофа.

Розгляду цього питання можна присвятити окремий урок, на якому доцільно використати документальні фільми про чорнобильську трагедію.

ПЛАН

1) Чорнобильська катастрофа. Причини. Масштаби.

2) Герої-пожежники.

3) Ліквідація наслідків аварії.

4) Уроки Чорнобиля.

При висвітленні першого пункту плану слід наголосити, що причини трагедії так остаточно й не з’ясовані. Від самого початку владні структури намагалися знайти винного, аби перекласти на нього всю відповідальність за те, що сталося.

Слід детально зупинитися на подвигу пожежників, які врятували світ від значно більшої трагедії.

При висвітленні питання про ліквідацію наслідків аварії особливу увагу слід звернути на трагедію людей, що були відселені із зони відчуження, і тих, хто, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, рятував територію від радіоактивного забруднення і будував об’єкт укриття.

Під час опрацювання останнього пункту плану слід зупинитися на проблемі: Чорнобильська катастрофа і світова громадськість.

• Розповідь учителя.

Крім економічних негараздів на початку 1980-х рр. в Україні загострилася екологічна ситуація. У 1980 р. на території республіки діяли дев’ять енергетичних об’єктів, які виробляли електроенергії більше, ніж уся дореволюційна Росія. Але кожна з електростанцій мала не зовсім досконале технологічне обладнання, рівень техніки безпеки був не досить високий. Хижацьке ставлення до видобутку нафти й газу призвело до того, що від середини 1980-х рр. видобуток газу зменшився удвічі, нафти — утричі, хоча у 1970-х рр. Україна повністю забезпечувала себе власним природним газом й на 50 % — нафтою. УРСР стала повністю залежати від постачання енергоносіїв із Росії.

Безгосподарність у сільському господарстві вела до руйнування природного середовища. Орні землі в Україні становили 81 % (це при збитковості аграрного сектору).

За рішенням центру в ці роки в Україні споруджувалися гіганти індустрії, що були зорієнтовані на випуск продукції для Союзу.

Чимало підприємств, у тому числі гіганти металургії, гірничі та хімічні комбінати, споруджували з орієнтацією на старі технології та проекти. їх експлуатація надзвичайно погіршувала екологію довкілля, а за забрудненістю повітря Україна посідала одне з перших місць серед регіонів колишнього Союзу. Кожне п’яте з найбільш забруднених міст було в Україні, серед них виділялися Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь, Горлівка, Нікополь та інші.

Та особливо страшною виявилася аварія на Чорнобильській АЕС, що сталася в ніч із 25 на 26 квітня 1986 р. Причиною катастрофи став вибух на четвертому реакторі, у результаті якого завалилися дах і стіни верхньої частини будівлі. На момент аварії в реакторі містилося 200 тонн радіоактивного урану і плутонію. У навколишнє середовище потрапило 3 % радіоактивних матеріалів. Радіоактивна хмара накрила територію площею 155 тис. км2. Вибух викликав велику пожежу, на гасіння якої були направлені пожежники. Тільки завдяки їхньому подвигу, ціною їхнього життя вдалося уникнути більшої трагедії. Налякана влада спочатку намагалася приховати ці події. У Києві 1 травня 1986 р. навіть було влаштовано демонстрацію.

За наслідками забруднення Чорнобильська катастрофа була справді світовою катастрофою, особливо для країн Європи. Довкола ЧАЕС було створено 30-кілометрову зону відчуження, з якої переселено всіх жителів. За офіційними даними, в Україні вважають забрудненими території 16 областей, а фактично такими можна вважати всі області республіки, у тому числі й Київ. На теперішній час на забрудненій території проживає 1,5 млн осіб. Тільки в 1988— 1990 рр. на ліквідацію наслідків катастрофи було витрачено понад 20 млрд крб (за тодішнім масштабом цін). У ліквідації аварії взяли участь 600 тис. осіб зі всього СРСР. Від аварії постраждали 3 млн осіб, із яких 1 млн дітей.

Радіаційне забруднення викликало сплеск онкологічних захворювань серед населення, зокрема дітей дошкільного та шкільного віку, шкідливо позначається на загальному стані здоров’я населення.

Одним із наслідків Чорнобильської катастрофи стало розгортання в Україні антитоталітарних рухів (екологічного, національно-визвольного).

15 грудня 2000 р. Чорнобильська АЕС була закрита.

II. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

• Бесіда за запитаннями.

1) Що таке перебудова?

2) Коли вона розпочалася?

3) Якими були результати та наслідки перебудови?

4) Коли сталася Чорнобильська катастрофа? Якими були її наслідки?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

• Заключне слово вчителя.

Криза радянського суспільства спонукала керівні партійні кола до проведення реформ. їх ініціатором став Генеральний секретар ЦК КПРС М. Горбачов. Проте розроблені й запроваджені реформи не відповідали реаліям сучасності, до того ж, були непослідовними і частковими. Зрештою не до кінця продумані експерименти призвели до розвалу радянського господарського механізму та економічного краху. Із 1988 р. економіку СРСР охопила криза. Економічні негаразди на тлі лібералізації режиму сприяли розгортанню могутніх соціальних та національних рухів, які зрештою розхитали й знищили радянську систему й СРСР. Таким чином, перебудова призвела до ліквідації тоталітарного режиму й до розпаду СРСР.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.