Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 31

Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — початок 1980-х рр.)».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках. Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, стінна карта «Українські землі».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації з проведення уроку: див. на с. 102.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

І варіант

• Індивідуальні завдання.

КАРТКА № 1

1) Чому в 1970—1980-ті рр. відбувався швидкий процес русифікації України?

2) Коли і з якою метою було створено Українську Гельсінську групу?

КАРТКА № 2

1) Чому реформи другої половини 1960-х рр. зазнали краху?

2) Які демографічні зміни відбулися в УРСР в 1970—1980-ті рр.?

КАРТКА № 3

1) Чому було усунуто з посади першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста?

2) Схарактеризуйте релігійне дисидентство в 1970—1980-ті рр.

КАРТКА № 4

1) Які особливості мав дисидентський рух 1970-х — початку 1980-х рр.?

2) Схарактеризуйте особливості промислового розвитку УРСР в 1970—1980-ті рр.

КАРТКА № 5

1) Чи переживала українська культура занепад у 1970— 1980-ті рр.? Свій висновок обґрунтуйте.

2) Схарактеризуйте діяльність В. Щербицького.

КАРТКА № 6

1) Порівняйте рівень життя партійно-державної номенклатури й пересічних громадян у 1970—1980-ті рр.

2) Чим було зумовлене посилення репресій проти дисидентів наприкінці 1970 — на початку 1980-х рр.?

II варіант

• Запитання та завдання для узагальнення.

1) Складіть перелік подій з історії України середини 1960-х — початку 1980-х рр., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення термінів і понять: застій, депопуляція, номенклатура, «самвидав», правозахисний рух.

3) На історичній карті покажіть: а) місто, де було створено Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод; б) українські міста, що стали центрами дисидентського руху; в) основні місця розповсюдження дисидентами «самвидавської» літератури.

4) Назвіть імена тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

5) Визначте основні тенденції та явища внутрішньополітичного й соціально-економічного становища України доби застою. Поясніть, чому ви вважаєте їх визначальними для розвитку республіки.

6) Порівняйте економічні реформи доби М. Хрущова та другої половини 1960-х рр.

7) Порівняйте опозиційний рух в Україні в періоди «відлиги» та застою.

8) За додатковою літературою ознайомтеся з існуючими точками зору на період застою та його проявами в Україні. Проаналізуйте їхні особливості. Якою є ваша власна оцінка цього періоду?

9) Чи є виправданим, на вашу думку, твердження, що в період застою радянське суспільство поступово входило в стан системної кризи? Чому?

10) Порівняйте зміни, що відбувалися в повсякденному житті населення республіки у зв’язку з процесами лібералізації суспільства в добу «відлиги», і кризовими процесами в суспільстві періоду застою.

11) Якими були основні особливості й тенденції розвитку культури тогочасної України?

12) У чому ви вбачаєте зв’язок між процесами та явищами, що відбувалися в цей період у політичному, культурному й духовному житті України?

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал вивченої теми.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.