Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 50

Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в умовах незалежності».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках під час вивчення теми. Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Україна незалежна», атлас, збірники завдань для проведення тематичного оцінювання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 102.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

І варіант

• Індивідуальні завдання.

КАРТКА № 1

1) Схарактеризуйте вибори до Верховної Ради України 1994 р.

2) Назвіть причини розколу православної церкви в Україні. Якими були наслідки цього процесу?

КАРТКА № 2

1) Схарактеризуйте вибори до Верховної Ради України 1998 р.

2) Назвіть причини важкого економічного становища в 1991—2000 рр.

КАРТКА № 3

1) Схарактеризуйте вибори до Верховної Ради України 2002 р.

2) Що зумовило економічне зростання в Україні починаючи з 2000 р.? Якими були його результати і перспективи?

КАРТКА № 4

1) Схарактеризуйте вибори Президента України 1991 р.

2) На яких принципах базується зовнішня політика України? Назвіть здобутки зовнішньої політики України.

КАРТКА № 5

1) Схарактеризуйте вибори Президента України 1994 р.

2) Укажіть причини, суть і наслідки політичної кризи зими-весни 2001 р.

КАРТКА № 6

1) Схарактеризуйте вибори Президента України 1999 р.

2) Як складалися відносини між Україною і Росією за роки незалежності? Визначте етапи та дайте їм характеристику.

КАРТКА № 7

1) Схарактеризуйте вибори Президента України 2004 р.

2) Які соціальні процеси відбулися в українському суспільстві за роки незалежності? Дайте їм характеристику.

II варіант

• Запитання та завдання

1) Складіть перелік подій, що відбулися за роки незалежності, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів: незалежність, ринкова економіка, приватизація, гіперінфляція, багатовекторність, інтеграція, «Помаранчева революція».

3) Визначте здобутки та прорахунки політики президентів України: Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка.

4) У чому полягає суперечливість процесу розбудови незалежної держави в Україні? Як це пов’язано з особливостями політичного й економічного життя?

5) Покажіть на карті: а) адміністративно-територіальний устрій України; б) країни, що мають спільний кордон з Україною; в) території, які призвели до гострих конфліктів України із сусідами; г) співвідношення політичних сил в Україні під час виборів.

6) Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві за роки незалежності. Схарактеризуйте та поясніть основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.

7) Які основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції?

8) Порівняйте шляхи та прояви процесів духовного й національного відродження українського народу в період перебудови й початку розвитку Української держави.

9) Чому Україні не вдалося стати членом ЄС чи НАТО?

10) Висловіть власну думку щодо результатів процесу державотворення в Україні.

11) Як, на вашу думку, мають розвиватися україно-російські відносини?

12) Висловіть та аргументуйте власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного та соціального розвитку України.