Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 39

Тема. Узагальнення знань за темою «Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України» (1985—1991 рр.).

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках теми. Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, стінна карта «Україна в період боротьби за незалежність (1985— 1991)».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації з проведення уроку: див. на с. 102.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ І варіант

• Індивідуальні завдання.

КАРТКА № 1

1) Схарактеризуйте ставлення вищого партійно-державного керівництва УРСР до перебудовчих процесів.

2) З’ясуйте причини, хід і наслідки шахтарського страйку 1989 р.

КАРТКА № 2

1) ДКНС (ГКЧП) і Україна.

2) Якими були причини, хід і наслідки голодування студентів на площі Жовтневої революції (майдан Незалежності) восени 1990 р.?

КАРТКА № 3

1) Схарактеризуйте Декларацію про державний суверенітет України.

2) Якими були причини та результати релігійного відродження наприкінці 1980-х рр. в Україні?

КАРТКА № 4

1) Схарактеризуйте економічні реформи періоду перебудови. Чому вони провалилися?

2) Які результати й наслідки Всесоюзного референдуму та опитування в УРСР 17 березня 1991 р.?

КАРТКА № 5

1) Які причини утворення неформальних громадсько-політичних організацій? Схарактеризуйте їх діяльність.

2) Чорнобильська катастрофа: причини і наслідки.

КАРТКА № 6

1) Із якою метою було проведено референдум 1 грудня 1991 р.? Які його результати й наслідки?

2) Схарактеризуйте політику гласності, її вплив на розгортання національного руху в Україні.

КАРТКА № 7

1) Чи можна вважати вище керівництво УРСР «окупаційною», «колоніальною» адміністрацією?

2) Схарактеризуйте шахтарський страйк 1989 р.

II варіант

• Запитання та завдання для узагальнення.

1) Складіть перелік подій з історії України цього періоду, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення термінів і понять: перебудова, гласність, «прискорення», товариство «Меморіал», Народний Рух України, «Українська хвиля», Демократичний блок, Народна рада, «Група 239», суверенітет.

3) На історичній карті покажіть: а) міста, де були утворені громадські неформальні об’єднання — Український культурологічний клуб, «Товариство Лева», Українська Гельсінська спілка, товариство «Меморіал»; б) населені пункти республіки, де влітку 1988 р. проходили мітинги; в) місто, де відбувся перший в Україні політичний мітинг; г) головні населені пункти, через які проходила акція «Українська хвиля» («живий ланцюг»); д) кордони незалежної України.

4) Назвіть прізвища тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

5) Складіть синхроністичну таблицю подій в Україні, Європі та світі в 1985—1991 рр.

6) За додатковою літературою визначте, які точки зору існують щодо процесів перебудови в Україні та дайте їх власну оцінку.

7) Визначте та проаналізуйте основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства в 1985—1991 рр.

8) Порівняйте процеси та явища суспільного життя в Україні та інших радянських республіках у цей період, установіть спільне й відмінне.

9) Якими, на вашу думку, були основні причини розпаду СРСР та утворення незалежної України. Наведіть факти, що підтверджують вашу позицію.

10) Сучасний український політик та історик В. Литвин пише: «Рано чи пізно буде підраховано й подано суспільству вірогідний баланс досягнень і втрат, пов’язаних із державною незалежністю, точніше — із тими варіантами, за якими вона утверджувалася». Якою є ваша точка зору з цієї проблеми?

11) Автори дослідження «Історія України: неупереджений погляд» В. Петровський, Л. Радченко і В. Семененко вважають, що Україна здобула самостійність шляхом «оксамитової» антикомуністичної, демократичної революції. Якою є ваша оцінка наведеної точки зору? Аргументуйте власну позицію.

II. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал вивченої теми.