Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Вивчаючи фізику в 7 й 8 класі, ви переконалися, що ця наука відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити явища, які трапляються вам на кожному кроці. У 9 класі, вивчаючи електромагнітні й світлові явища, а також процеси, що відбуваються в атомах й атомних ядрах, ви зробите ще більше відкриттів! Окрім цього, ви ще раз, але вже більш ґрунтовно, дослідите механічні явища, а також дізнаєтеся про еволюцію фізичної картини світу і вплив фізики на розвиток суспільства та науково-технічний прогрес.

Розділ 1. Магнітні явища

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда

§ 2. Магнітне поле. Індукція магнітного поля

§ 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовин

§ 4. Взаємодія магнітів

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 1

§ 5. Магнітне поле Землі

§ 6. Магнітне поле провідника зі струмом

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 2

§ 7. Електромагніти

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 3

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

§ 8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 4

§ 9. Електродвигуни

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 5

§ 10. Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила Лоренца

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 6

§ 11. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 7

§ 12. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії

Перевірте себе. Магнітні явища

Розділ 2. Світлові явища

§ 13. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 8

§ 14. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 9

§ 15. Відбиття світла. Закон відбиття світла

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 10

§ 16. Плоске та сферичне дзеркала

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 11

Лабораторна робота № 2. Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала

§ 17. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 12

Лабораторна робота № 3. Дослідження заломлення світла

§ 18. Спектральний склад природного світла. Дисперсія світла. Кольори

§ 19. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 13

Лабораторна робота № 4. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

§ 20. Найпростіші оптичні прилади

§ 21. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри

§ 22. Сила світла й освітленість

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 14

Перевірте себе. Світлові явища

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 23. Виникнення та поширення механічних хвиль

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 15

§ 24. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 16

§ 25. Акустичні та фізіологічні характеристики звуку

§ 26. Вібрації та шуми. Інфра- й ультразвуки та їх застосування

§ 27. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

§ 28. Шкала електромагнітних хвиль

§ 29. Принцип радіозв’язку. Радіолокація

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 17

§ 30. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій

Перевірте себе. Механічні та електромагнітні хвилі

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 31. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда

§ 32. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 18

§ 33. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

§ 34. Правила радіоактивного зміщення

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 19

§ 35. Активність радіоактивної речовини. Закон радіоактивното розпаду

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 20

§ 36. Йонізаційна й біологічного дії радіоактивного випромінювання

§ 37. Ізотопи. Використання ізотопів

§ 38. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 21

§ 39. Ядерний реактор. Атомні електростанції

§ 40. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

§ 41. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір

§ 42. Радіаційний фон. Дозиметрія

Перевірте себе. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці

§ 43. Прискорення. Рівноприскорений рух

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 22

§ 44. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 23

§ 45. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

§ 46. Другий закон Ньютона

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 24

§ 47. Третій закон Ньютона. Межі застосування класичної механіки

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 25

§ 48. Закон всесвітнього тяжіння

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 26

§ 49. Рух тіла під дією сили тяжіння. Прискорення вільного падіння

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 27

§ 50. Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 28

Лабораторна робота № 5. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально

§ 51. Рух тіла під дією кількох сил

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 29

§ 52. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 30

§ 53. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки

§ 54. Механічна робота. Потенціальна і кінетична енергії

§ 55. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 31

§ 56. Математичний і пружинний маятники

Я можу застосовувати знання й розв’язувати задачі. Вправа 32

Перевірте себе. Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці

Фізика та екологія

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини

Фізичні основи бережливого природокористування

Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії

Еволюція фізичної картини світу

Еволюція фізичної картини світу

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

Відповіді до вправПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.