Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Я можу застосовувати знання й розв'язувати задачі. Вправа 1

1. За зображеними на малюнку 20 лініями індукції магнітного поля постійних магнітів установіть їхні магнітні полюси.

Мал. 20

2. На малюнку 21 зображено магніт і магнітну стрілку (вид згори). За напрямком силових ліній позначте полюси магніту. Як буде розташовуватися магнітна стрілка, якщо її помістити в точках А, В, С?

Мал. 21

3. Середина магніту (мал. 22) не притягує залізні ошурки. Чи будуть притягувати ошурки половинки магніту, якщо його розламати по лінії АВ?

Мал. 22

4. На малюнку 23 показано силові лінії смугового магніту. Як направлені силові лінії всередині магніту?

Мал. 23