Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Лабораторна робота № 5. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально

Мета роботи: дослідити параметри руху тіла, кинутого горизонтально.

Прилади та матеріали: лінійка з міліметровими поділками, штатив з муфтою й лапкою, металевий жолоб для пускання кульок, кулька, папір, висок, клейка стрічка (скотч), копіювальний папір.

Вказівки щодо виконання роботи

1. За допомогою штатива закріпіть жолоб. Загнутий кінець жолоба має бути розташований горизонтально на висоті h = 3 см від поверхні стола (мал. 250).

Мал. 250

2. Зафіксуйте клейкою стрічкою на столі довгу смужку паперу. У місці можливого падіння кульки покладіть копіювальний папір. За допомогою виска визначити точку А, від якої виміряти дальність польоту l.

3. Змінюючи висоту жолоба (h2 = 12 см, h3 = 27 см, h4 = 48 см), виміряйте відповідні дальності польоту l2, l3, l4. У кожному випадку дослід повторіть п’ять разів, пускаючи кульку з того самого місця жолоба й вимірюючи щоразу дальність польоту l1. Обчисліть середнє значення дальності польоту для кожного випадку Результати вимірювань й обчислень запишіть в таблицю.

Номер досліду

Фіксована висота

Дальність польоту l, см

Середня дальність польоту, lc, см

1

h1 = 3 см

2

h2 = 12 см

3

h3= 27 см

4

h4 = 48 см