Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Перевірте себе. Механічні та електромагнітні хвилі

Рівень А (початковий)

1. Укажіть фізичну величину, яка визначає гучність звуку.

 • А частота коливань
 • Б фаза коливань
 • В амплітуда
 • Г енергія коливань

2. Укажіть різновид коливань, який є електромагнітною хвилею.

 • А світло
 • Б звук
 • В інфразвук
 • Г хвилі на поверхні води

3. Укажіть довжину хвилі, частота якої 5 Гц, а швидкість поширення 12 м/с.

 • А 0,42 м
 • Б 2,4 м
 • В 4,2 м
 • Г 24 м

4. Укажіть, як коливаються частинки в повздовжній хвилі.

 • А перпендикулярно до напрямку поширення хвилі
 • Б паралельно до напрямку поширення хвилі
 • В хаотично лише в горизонтальній площині, в інших площинах — упорядковано
 • Г упорядковано лише у вертикальній площині, а в усіх інших — хаотично

5. Укажіть визначення довжини хвилі.

 • А відстань між найнижчою й найвищою точками хвилі
 • Б відстань, на яку поширюється хвиля протягом одного періоду коливань
 • В відстань між двома будь-якими точками хвилі
 • Г відстань, на яку поширюється хвиля протягом двох періодів коливань

6. Укажіть назву пристрою, що слугує для передачі електромагнітних хвиль.

 • А провідник з постійним струмом
 • Б котушка з постійним струмом
 • В лінії електропередач
 • Г відкритий коливальний контур

Рівень В (середній)

1. Основними характеристиками звукових хвиль є...

 • А гучність, тембр, шум, висота звуку
 • Б гучність, тембр, висота звуку, скрип
 • В гучність, висота звуку, частота, амплітуда
 • Г гучність, висота звуку, тембр, луна

2. Укажіть швидкість поширення звуку у вакуумі.

3. Поміж перерахованих нижче хвиль укажіть повздовжні.

 • А хвилі на поверхні води
 • Б звукові хвилі
 • В хвилі, що утворюються внаслідок коливання шнура
 • Г електромагнітні хвилі

4. На малюнку 192 зображено сліди, які одночасно залишили на рухомій пластинці голки, прикріплені до ніжок чотирьох камертонів, що коливаються. Гучність якого камертона є найбільшою?

 • А першого
 • Б другого
 • В третього
 • Г четвертого

Мал. 192

Рівень С (достатній)

1. Укажіть джерело, яке випромінює лише в інфрачервоному й видимому діапазоні.

 • А лампа розжарювання
 • Б електрична дуга
 • В тіло людини
 • Г ртутно-кварцева лампа

2. Радіолокатор працює на частоті 1300 Гц. Укажіть значення дальності радіолокації.

 • А 5 • 10-6 м
 • Б 5 • 10-3 м
 • В 2 • 104 м
 • Г 2 • 105 м

3. Укажіть рядок, у якому назви видів електромагнітного випромінювання розміщені в порядку зменшення довжини хвилі.

 • А видиме світло, радіохвилі, інфрачервоне, рентгенівське, ультрафіолетове й γ-випромінювання
 • Б γ-випромінювання, рентгенівське, ультрафіолетове випромінювання, видиме світло, інфрачервоне випромінювання та радіохвилі
 • В радіохвилі, ультрафіолетове випромінювання, видиме світло, інфрачервоне випромінювання, рентгенівське випромінювання та γ-випромінювання
 • Г радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, видиме світло, ультрафіолетове, рентгенівське та γ-випромінювання

Рівень D (високий)

1. Сигнал ехолота повернувся через 0,4 с після відправлення. Яка глибина водойми, якщо швидкість поширення ультразвуку 1,5 км/с?

 • А 100 м
 • Б 200 м
 • В 300 м
 • Г 450 м

2. Укажіть особливість земної атмосфери, що дозволяє використовувати короткі хвилі для зв’язку між континентами.

 • А наявність іоносфери
 • Б наявність стратосфери
 • В наявність тропосфери
 • Г наявність хмар

3. Поясніть, як змінюється швидкість звуку з підвищенням температури середовища.

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Світ звуків такий різноманітний, а чи можеш ти їх розпізнати? Створи власну фонотеку загадок «Угадай звук».

Яку руйнівну силу має звук? Що ми можемо зробити для вирішення проблеми міського шуму? Як за допомогою звуку можна бачити?

Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань дізнайтеся, виконуючи проєкти «ЗВУКИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ», «ВІБРАЦІЇ І ШУМИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ», «ЗАСТОСУВАННЯ ІНФРА- ТА УЛЬТРАЗВУКІВ У ТЕХНІЦІ»

А чи можете ви уявити сучасний світ без практичного використання електромагнітних хвиль? Як працює бездротова гарнітура ваших смартфонів? Скільки джерел електромагнітних хвиль є поряд з вами у класній кімнаті, вдома, у місті? Чи можна сховатись від електромагнітних хвиль?

Виконайте проєкти «ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ В ПРИРОДІ Й ТЕХНІЦІ» та «ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ» й отримайте відповіді на ці запитання.