Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Відповіді до вправ

Вправа 4

6. 0,04 Н

7. 50 мН

8. 1,25 Тл

9. 52 мТл

10. 0,8Тл

11. 0,4 мДж

Вправа 6

1. 3,2 • 10-4 м/с

2. 3,2 • 10-13 Н

4. 0,1 Тл

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. Г

2. В

3. В

4. Г

5. Б

6. В

7. Г

Рівень В (середній)

1. Г

2. Г

3. В

4. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

Рівень С (достатній)

1. В

2. А

3. В

4. Б

Рівень D (високий)

1. 12,5 мТл

2. 0,02 Тл

Вправа 8

2. 8 хв 20 с

3. 264 000 років

Вправа 9

4. 22 м

Вправа 10

6. 50°

7. 45°

8. 60°

9. 30°

Вправа 11

4. 65°

5. Половині зросту людини

9. На відстані 0,6 м від центра дзеркала

10. 0,6 м

Вправа 12

5. 4 м

6. α = 60°, β = 30°

Вправа 13

3. -0,6 м

4. -3 дптр

5. 0,2 м

6. 0,5 м

7. 5 дптр

8. 12 см

9. 10 см

Вправа 14

1. 1256 лм

2. 150 кд

3. 1000 лм

4. 60°

5. 11 лк. Ні

6. 0,3 м

7. 8 • 104 лк

8. Стане в 3 рази більшим

9. 12 лк

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. Г

2. Б

3. Б

4. Г

5. В

6. Б

Рівень В (середній)

1. Б

2. 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

3. Г

4. А

Рівень С (достатній)

1. 34°

2. 32 см

3. 280 лм

Рівень D (високий)

1. 0,97 м

Вправа 15

2. 2,4 м/с

3. 15 м/с і 5 м/с

Вправа 16

1. 7565 м/с

2. 680 м/с

3. 2720 м

4. 170 м

Вправа 17

1. 1,5 • 1019 Гц

2. 6450 м

3. 100 м і 10 000 м

4. Кількість імпульсів 30, відстань 300 000 м

5. 0,5 м

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. В

2. А

3. Б

4. Б

5. Б

6. Г

Рівень В (середній)

1. В

2. В

3. Б

4. А

Рівень С (достатній)

1. А

2. Б

3. Г

Рівень D (високий)

1. В

2. А

Вправа 18

1. 19, 19, 20

2. 12, 13

3. Ва

4. 15, 17

5. N, Ar, Li, Ро

6. Li

Вправа 20

1. 0,29

2. 4 дня

3. 25 000 000

4. 305 с

5. 4,3 • 10-19 с-1

6. Для цезію в 53 рази більша ніж для радію

8. 5,3 роки; 8 діб

9. 270 діб

10. 5 • 1018 атомів

Вправа 21

6. 8,3 • 1010 Дж, 2,8т

7. 19 °С

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. А

2. Г

3. В

4. Г

5. В

Рівень В (середній)

1. А

2. В

3. Б

Рівень С (достатній)

2. 1,35 • 1011 розпадів

Рівень D (високий)

1. Радон

2. 8 діб, 10 діб

Вправа 22

1. 50 с

2. 10 м/с

3. 20 с

4. 0,5 м/с2

5. 20 с

Вправа 23

1. 4 м/с

2. vх = 20 - 0,25 • t

5. 10 с

6. 54 м

8. v = 0,8 • t, 6,4 м

9. 2 м/с, 8 м/с

10. а) v1x =10 + 0,8t — прискорений;

б) v2x = 2 - 2t — сповільнений, через 1 с прискорений;

в) v3x = -4 + 4t — сповільнений, через 1 с прискорений;

г) v4x = -1 - 12t — прискорений

11. 8 м/с, 0,8 м/с2, -1,6 м/с2, 15 с, 4 м/с

12. 2,6 м/с

13. 80 км

Вправа 24

2. 1 м/с2

3. 2400 Н

5. 6 кН, 50 с, 375 м

6. 250 Н

7. 4 Н, 0, -2 Н

8. 150 Н

9. 3,2 кН

Вправа 26

2. 2 • 1020 Н

3. у 4 рази, у 36 разів

Вправа 27

1. 4,4 м/с2

2. 0,45 с, 0,05, 24 м/с

3. 28 м

4. 35 м

5. 30 м/с, 45 м

6. ≈ 89 м

7. 349,8 м/с

Вправа 28

1. 2 с, 3 м/с

2. 20 м

Вправа 29

3. 0,04

4. 36 с

5. 0,53

6. 220 Н, 20 Н

7. 20 Н, 0,04

Вправа 30

1. 16 кг • м/с; 48 г • м/с

2. 1 м/с у напрямку руху більшого тіла

3. на 0,04 м/с

4. 0,24 м/с

Вправа 31

1. 12 кДж

2. 60 м

3. 200 кДж, 1000 кг

4. -200 кДж

5. 0,5 Дж

6. 26 кДж

7. 0,55 м

11. 2 кг, 4 м/с

12. Імпульс самоскида в 3 рази більший, а енергія — в 2 рази менша

13. 0,3 м

14. 1,8 кДж

Вправа 32

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. А

2. А

3. Б

4. Г

5. Г

6. 1-Г, 2-Д, 3-A, 4-Б

Рівень В (середній)

1. Г

2. В

3. Б

4. 1 м, 0,05 м

Рівень С (достатній)

1. 10,8м

2. 250 МДж, 125 кН

3. 2,5 м, 7 м/с

4. 0,25 м

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст