Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії

Енергоресурси поділяються на відновлювані та невідновлювані. До перших належать енергоресурси неперервно відновлювані природою (вода, вітер і т.п.), а до других — енергоресурси, раніше накопичені в природі, але в нових геологічних умовах не утворювані (кам’яне вугілля).

Енергія, безпосередньо взята в природи (енергетичного палива, води, вітру, ядерна), називається первинною.

Енергія, отримана людиною після перетворення первинної енергії на спеціальних установках — станціях, називається вторинною (електрична енергія, енергія пари, гарячої води).

Значна частина енергоресурсів витрачається на електростанціях для вироблення електроенергії. Людству треба прагнути витрачати якомога менше енергії невідновлюваних джерел і якомога більше — відновлюваних. До альтернативних джерел енергії належать відновлювальні — вітер, сонячне випромінювання, енергія морів та океанів тощо.

Кейс-завдання 5.

Порівняння виробників енергії. Заповніть таблицю

Виробник енергії

Переваги

Недоліки

Гідроелектростанція

Теплова електростанція

Атомна електростанція

Припливна електростанція

Вітряна електростанція

Сонячна електростанція