Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Перевірте себе. Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці

Рівень А (початковий)

1. Укажіть, у якому стані перебуває тіло, на яке діє стала за значенням і напрямком сила.

 • А рівномірного прямолінійного руху
 • Б рівноприскореного прямолінійного руху
 • В рівномірного руху по колу
 • Г у стані вільного падіння

2. Швидкість руху тіла змінюється за законом: νx = -10 + 0,4t. Визначте, у який момент часу швидкість тіла дорівнюватиме 2 м/с.

 • А 30 с
 • Б 200 с
 • В 300 с
 • Г 20 с

3. За графіком прискорення автобуса (мал. 269) масою 4 т, який рухається прямолінійно, визначте модуль рівнодійної всіх сил, що діють на нього.

Мал. 269

 • А 8 кН
 • Б 800 Н
 • В 40 Н
 • Г 40 кН

4. Пластилінова кулька масою 40 г впала на стіл зі швидкістю 2 м/с. Визначте зміну імпульсу кульки.

5. Автомобіль, що рухається горизонтальною дорогою, здійснює екстрене гальмування. Укажіть, які перетворення енергії при цьому відбуваються.

 • А потенціальна енергія перетворюється в кінетичну
 • Б кінетична енергія перетворюється в потенціальну
 • В потенціальна енергія перетворюється у внутрішню
 • Г кінетична енергія перетворюється у внутрішню

6. Установіть відповідність між рухомим тілом і причиною, що зумовилатакий характер руху.

Подія

 • 1 яблуко падає
 • 2 збільшується швидкість руху автомобіля
 • 3 космічний корабель обертається навколо Землі
 • 4 лижник рухається вниз по схилу гори

Діючі на тіло сили

 • А сила тяжіння
 • Б сила тяжіння, сила реакції опори, сила тертя, сила опору повітря
 • В сила пружності, сила тяжіння
 • Г сила тяжіння, сила опору повітря
 • Д сила тяжіння, сила реакції опори, сила тертя, сила тяги, сила опору повітря

Рівень В (середній)

1. Яблуко, яке падає зі столу у вагоні потяга, відхиляється від вертикальної траєкторії до хвоста потяга. Таке відхилення обумовлене тим, що потяг..

 • А повертає
 • Б рухається рівномірно та прямолінійно
 • В сповільнюється
 • Г прискорюється

2. Тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 12 м/с. Визначте максимальну висоту, на яку піднімається тіло.

 • А 1,2 м
 • Б 6 м
 • В 7,2 м
 • Г 14,4 м

3. Людина масою 80 кг, стоячи на легкому надувному плоті, відштовхується від нерухомого човна масою 120 кг. При цьому човен набуває швидкості 0,6 м/с. Якої швидкості набуває пліт?

4. Амплітуда коливань пружинного маятника 5 см, частота коливань 1 Гц. Який шлях пройде тіло, що коливається, за 10 с? Яким буде переміщення тіла за цей час?

Рівень С (достатній)

1. Визначте, яким буде переміщення тіла через 2 с після початку руху, якщо його початкова швидкість 5 м/с, а прискорення напрямлене вздовж лінії руху й дорівнює 0,4 м/с2. Розгляньте всі можливі варіанти.

2. Яку роботу необхідно виконати, щоб потяг, який рухається зі швидкістю 72 км/год, збільшив свою швидкість до 108 км/год? Маса поїзда 1000 т. Якою має бути сила тяги локомотива потяга, щоб це збільшення швидкості відбулося на ділянці завдовжки 2 000 м?

3. Тіло масою 1 кг вільно падає з висоти 5 м. На якій висоті кінетична енергія тіла дорівнюватиме його потенціальній енергії? Якою буде швидкість руху тіла на цій висоті?

4. Два математичні маятники одночасно починають коливатися. За той самий час перший маятник здійснив 20 коливань, а другий — 10. Якою є довжина першого маятника, якщо довжина другого — 1 м?

Рівень D (високий)

1. Рівняння руху вантажного автомобіля має вигляд х1 = -270 + 12t, а рівняння руху пішохода, який іде узбіччям того самого шосе, має вигляд х2 = -1,5t. Накресліть графіки руху та визначте: а) положення автомобіля й пішохода в момент початку спостереження; б) з якими швидкостями й у якому напрямку вони рухалися; в) коли й де вони зустрілися?

2. Тіло вільно ковзає з вершини нерухомої похилої площини під кутом α = 30° до горизонту. Визначте його швидкість у кінці похилої площини та час руху, якщо висота похилої площини 10м, а коефіцієнт тертя 0,05. Розв’яжіть задачу двома способами: 1) застосовуючи закони динаміки й кінематики та 2) застосовуючи закони збереження.