Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Я можу застосовувати знання й розв'язувати задачі. Вправа 18

1. Порядковий номер Калію в таблиці Менделєєва 19. Масове число 39. Визначте для атома Калію кількість електронів, протонів і нейтронів.

2. Визначте кількість електронів в атомах хімічних елементів Магнію й Алюмінію.

3. У ядрі атома деякого хімічного елемента міститься 56 протонів. Назвіть цей елемент.

4. Визначте кількість протонів в атомах хімічних елементів Фосфору і Хлору.

5. Назвіть хімічні елементи, в атомному ядрі яких міститься така кількість нуклонів: а) 7р, 7n; б) 18р, 22n; в) 3р, 4n; г) 84р, 126n.

6. Ядро атома певного елемента має електричний заряд 4,8 • 10-18 Кл. Який це елемент?