Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Я можу застосовувати знання й розв'язувати задачі. Вправа 23

1. Залежність швидкості від часу в момент розгону автомобіля задано рівнянням ν = 0,8t. Побудуйте графік швидкості й визначте швидкість наприкінці п’ятої секунди.

2. Швидкість поїзда за 20 с зменшилася із 72 до 54 км/год. Напишіть формулу залежності швидкості від часу й побудуйте графік цієї залежності.

3. Рівняння швидкості руху тіла ν = 5 + 4t. Запишіть відповідне рівняння шляху.

4. Автомобіль за 10 с збільшив швидкість із 18 до 27 км/год. Визначте прискорення і шлях, пройдений автомобілем за цей час.

5. За який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з прискоренням 0,6 м/с2, проїде 30 м?

6. Гальмовий шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю v1 = 15 км/год, становить s1 = 1,5 м. Визначте гальмовий шлях s2 цього самого автомобіля, якщо він рухатиметься зі швидкістю v2 = 90 км/год. Прискорення в обох випадках однакове.

7. Тіло рухається прямолінійно й рівноприскорено (а = 3 м/с2). Запишіть рівняння v = v(t) і побудуйте графік цієї функції, якщо початкова швидкість тіла v0 = 3 м/с.

8. Рівняння руху тіла має вигляд: х = 0,4t2. Напишіть залежність vx(t) і побудуйте її графік. Заштрихуйте на графіку площу, що чисельно дорівнює шляху, пройденому тілом за 4 с, й обчисліть цей шлях.

9. Рухаючись із прискоренням 0,3 м/с2, лижник з’їхав по схилу завдовжки 100 м за 20 с. Яку швидкість мав лижник на початку й у кінці схилу?

10. Рухи матеріальних точок задано такими рівняннями: а) х1 = 10t + 0,4t2; б) x2 = 2t - t2; в) x3 = -4t + 2t2; г) x4 = -t - 6t2. Напишіть залежність v = v(t) для кожного випадку; побудуйте графіки цих залежностей; визначте вид руху в кожному випадку.

11. Сноубордист з’їхав з гори, що має схил 40 м, за 10 с, а потім проїхав по горизонтальній ділянці ще 20 м і зупинився. Обчисліть швидкість у кінці схилу, прискорення на кожній ділянці, загальний час руху та середню швидкість на всьому шляху. Накресліть графік швидкості.

12. Велосипедистка перші 4 с рухався зі стану спокою з прискоренням 1 м/с2, а потім 0,1 хв їхав рівномірно й останні 20 м, доки не зупинився, — рівносповільнено. Обчисліть середню швидкість за весь час руху. Побудуйте графік vx(t).

13. Відстань між двома зупинками міжміський автобус проїхав із середньою швидкістю vc = 72 км/год за t = 20 хв. Розгін та гальмування разом тривали t1 = 4 хв, а решту часу автобус рухався рівномірно. Яку швидкість v мав автобус під час рівномірного руху?