Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Перевірте себе. Світлові явища

Рівень А (початковий)

1. Укажіть рядок, у якому наведено лише теплові джерела світла.

 • А екран дисплея, електрична лампа розжарювання
 • Б світлячок, світлодіод
 • В зорі, Місяць
 • Г електрокамін, Сонце

2. Розкладання білого світла на сім спектральних кольорів скляною тригранною призмою називається...

 • А фокусом
 • Б дисперсією
 • В діоптрією
 • Г акомодацією

3. Оптичний центр лінзи — це точка...

 • А у якій перетинаються всі промені
 • Б через яку будь-який промінь проходить без заломлення
 • В у якій перетинаються промені, що йшли паралельно головній оптичній осі
 • Г у якій фокусується зображення

4. Промінь світла падає з повітря на поверхню скла. Укажіть малюнок, на якому правильно відображені явища, що відбуваються зі світлом на межі цих середовищ.

5. Укажіть рядок із характеристиками зображення предмета, що розміщений між фокусом та подвійним фокусом збиральної лінзи.

 • А уявне, збільшене, пряме
 • Б дійсне, зменшене, перевернуте
 • В дійсне, збільшене, перевернуте
 • Г уявне, зменшене, пряме

6. Укажіть значення оптичної сили лінзи, фокусна відстань якої становить 40 см.

 • А 0,025 дптр
 • Б 2,5 дптр
 • В 4 дптр
 • Г 40 дптр

Рівень В (середній)

1. Швидкість світла при переході з більш оптично густого середовища в менш оптично густе...

 • А зменшується
 • Б збільшується
 • В не змінюється
 • Г спочатку збільшується, а потім зменшується

2. Установіть відповідність між кольором предмета та причиною, що його зумовлює.

А білий папір

Б чорний портфель

В зелене листя

Г жовта скляна пластинка

1 пропускає промінь жовтого кольору

2 відбиває промінь зеленого кольору, інші поглинає

З відбиває світлові промені всіх кольорів

4 поглинає світлові промені всіх кольорів

5 поглинає промінь жовтого кольору

3. На малюнку показана головна оптична вісь ΜΝ лінзи, її оптичний центр О і хід променя, що падає на лінзу паралельно головній оптичній осі. Розмір сторони клітинки — 10 см. Оберіть правильне твердження.

 • А лінза є розсіювальною
 • Б оптична сила лінзи — 6 дптр
 • В якщо предмет розташувати на відстані 10 см від лінзи, то вона дасть дійсне зображення цього предмета
 • Г промінь перетинає головну оптичну вісь у фокусі лінзи

4. На якій висоті над столом потрібно повісити лампу на 100 кд, щоб освітленість зошита під нею становила 25 лк?

 • А 2 м
 • Б 3 м
 • В 4 м
 • Г 5 м

Рівень С (достатній)

1. Промінь падає на поверхню поділу двох прозорих середовищ під кутом 35° і заломлюється під кутом 25°. Яким буде кут заломлення, якщо промінь буде падати під кутом 50°?

2. На відстані 48 см від лінзи розташований предмет. Яка фокусна відстань цієї лінзи, якщо дійсне зображення предмета утворилось на відстані 96 см від лінзи?

3. Освітленість поверхні класної дошки згідно із нормами має становити 150 лк. Визначте світловий потік, який має падати для цього на дошку, площа поверхні якої становить 1,92 м2.

Рівень D (високий)

1. На горизонтальному дні водойми, глибина якої 1,2 м, лежить плоске дзеркало. Промінь світла падає на поверхню води під кутом 30°. На якій відстані від місця падіння цей промінь вийде з води після відбиття від дзеркала? Показник заломлення води — 1,33.

2. Промінь SN падає на прямокутну скляну призму перпендикулярно до грані АВ (мал. 162). Заломиться промінь на грані АС чи зазнає повного відбиття, якщо ∠ВАС = 30°?

Мал. 162.

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ

«Ми дивимось не очима, а мозком», — говорять фізіологи. Дійсно, зорові сприйняття керуються мозком. І так звані «оптичні ілюзії» — це не омани зору, а хибні розмірковування. Оптичні ілюзії бувають настільки правдоподібними, що буквально «не віриш власним очам»! Важко повірити, наприклад, що центральні кружечки на малюнку однакового радіуса й що горизонтальні лінії — паралельні!

Про ці та інші цікаві й незвичайні факти, що пов’язані зі сприйняттям зображень, ви дізнайтесь, виконуючи навчальний проєкт «ОПТИЧНІ ІЛЮЗІЇ»

Потішити себе або молодшого братика чи сестричку ви зможете виготовивши своїми руками цікаву забавку (наприклад, калейдоскоп) під час виконання навчального проєкту «СКЛАДАННЯ НАЙПРОСТІШИХ ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ»