Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Я можу застосовувати знання й розв'язувати задачі. Вправа 11

1. Промінь світла падає перпендикулярно до поверхні дзеркала. На який кут відхилиться відбитий промінь від падаючого, якщо дзеркало повернути на кут: а) 16°; б) 24°; в) 35°? Зробіть висновок.

2. На одне з двох дзеркал, які розміщені під прямим кутом одне до одного, падають промені 1 і 2. Скопіюйте малюнок 119 у зошит і зобразіть подальший хід цих променів.

Мал. 119

3. Падаючий промінь утворює з поверхнею горизонтально розміщеного дзеркала кут 50°. Як треба змінити розташування дзеркала, щоб відбитий промінь змінив свій напрямок на горизонтальний?

4. Висота Сонця така, що його промені складають з горизонтом кут 40°. Під яким кутом слід розташувати дзеркало АВ над краєм криниці, щоб відбитий від дзеркала промінь потрапляв на дно криниці (мал. 120)? Намалюйте відповідний малюнок у зошиті й побудуйте хід променів.

Мал. 120

5. Які мінімальні розміри повинно мати дзеркало, щоб ви побачили себе в ньому в повний зріст? Як слід розмістити дзеркало при цьому?

6. Людина йде в напрямку до плоского дзеркала зі швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю вона наближається до свого зображення? З якою швидкістю потрібно віддаляти дзеркало від людини, щоб відстань між людиною та її зображенням не змінювалася?

7. Предмет АВ розташований перед плоским дзеркалом (мал. 121, с. 75). Побудуйте й схарактеризуйте зображення предмета у дзеркалі.

Мал. 121

8. Промінь падає на дзеркало 1 так, як показано на малюнку 122. Визначте кут відбиття променя від дзеркала 2.

Мал. 122

9. Де відносно увігнутого дзеркала, з радіусом кривизни 1,2 м, потрібно розташувати джерело світла, щоб отримати прожектор?

10. Радіус кривизни увігнутого дзеркала 80 см. На якій відстані від дзеркала слід розташувати предмет, щоб його дійсне зображення було вдвічі більшим, ніж предмет?

11. На головній оптичній осі увігнутого дзеркала радіусом 40 см міститься світна точка S на відстані 30 см від дзеркала. На якій відстані перед увігнутим дзеркалом слід розташувати плоске дзеркало, щоб промені, відбиті дзеркалами, повернулись у точку S.