Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Я можу застосовувати знання й розв'язувати задачі. Вправа 20

1. Яка частка радіоактивних ядер деякого елемента розпадається за час, що дорівнює половині періоду піврозпаду?

2. Активність радіоактивного елемента зменшилася в 4 рази за 8 днів. Визначте період піврозпаду.

3. Активність препарату дорівнює 25 МБк. Скільки ядер розпадеться при цьому за одиницю часу?

4. За який час у препараті з постійною активністю 8,2 МБк розпадеться 25 • 108 ядер?

5. Період напіврозпаду 6027Со становить приблизно 5,3 року. Визначте сталу розпаду.

6. Інтервал часу, за який кількість радіоактивних атомів Радію-226 скоротилася вдвічі, у 53 рази більший за аналогічний інтервал часу для радіоактивних атомів Цезію-137. У якого з цих елементів більша стала радіоактивного розпаду? у скільки разів більша?

7. Графік залежності кількості (N) ядер, що не розпались, від часу (t) для деякої радіоактивної речовини зображено на малюнку 202. Визначте період піврозпаду (Т) цієї речовини.

Мал. 202

8. Сталі розпаду радіоактивного Кобальту-60 та радіоактивного Йоду-131 відповідно: 4,15 • 10-9 с-1, та 9,98 • 10-7 с-1. Визначте для кожної речовини інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться удвічі.

9. Маса радіоактивного срібла зменшилася у 8 разів за 810 діб. Визначте період піврозпаду радіоактивного Арґентуму.

10. Стала розпаду радіоактивного Урану-235 дорівнює 3,14 • 10-17 с-1. Скільки атомів Урану-235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність становить 157 Бк?