Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Ви щойно розгорнули підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, що він буде добрим помічником у вашій подорожі в Країну знань про все багатство явищ навколишнього світу.

Вивчаючи фізику в 7 класі, ви дізналися про методи наукового пізнання, закономірності навколишнього світу, які розкриваються в механічних явищах; про те, як результати фізичних досліджень застосовують у техніці й побуті; переконалися в потребі уважно, вдумливо та систематично працювати з підручником. Ви навчилися користуватися фізичними приладами, виконувати досліди і проводити спостереження.

У 8 класі ви вивчатимете теплові та електричні явища. Теоретичний матеріал цього підручника допоможе вам зрозуміти й пояснити їх.

Розділ 1. Теплові явища

§ 1. Тепловий рух. Температура тіла. Вимірювання температури

§ 2. Розширення твердих тіл

§ 3. Розширення рідин

§ 4. Розширення газів

Задачі та вправи № 1-15. Теплові явища

§ 5. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін

§ 6. Види теплообміну

Задачі та вправи № 16-55. Теплові явища

§ 7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

§ 8. Тепловий баланс

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Задачі та вправи № 56-69. Теплові явища

§ 9. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів

§ 10. Агрегатні стани речовини

§ 11. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення речовини

Задачі та вправи № 70-81. Теплові явища

§ 12. Випаровування і конденсація рідин. Питома теплота пароутворення речовини

Задачі та вправи № 82-94. Теплові явища

§ 13. Згоряння палива

Задачі та вправи № 95-106. Теплові явища

§ 14. Теплові двигуни. Екологічні пробеми використання теплових двигунів

§ 15. Закон збереження енергії в механічних і теплових процесах

§ 16. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплового двигуна

Задачі та вправи № 107-133. Теплові явища

Перевірте свої знання. Теплові явища

Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм

§ 17. Електризація тіл. Електричний заряд

§ 19. Закон збереження електричного заряду

§ 20. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл

§ 21. Закон Кулона

Задачі та вправи № 134-183. Електричні явища. Електричний струм

Перевірте свої знання. Електричні явища. Електричний струм

§ 22. Електричний струм. Джерела електричного струму

§ 23. Електричне коло і його складові частини

§ 24. Електричний струм у металах

§ 25. Дії електричного струму. Напрямок електричного струму

Задачі та вправи № 184-201. Електричні явища. Електричний струм

§ 26. Сила струму. Амперметр

§ 27. Електрична напруга. Вольтметр

§ 28. Електричний опір провідників. Одиниці опору

§ 29. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола

Задачі та вправи № 202-238. Електричні явища. Електричний струм

§ 30. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Реостати

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра

Задачі та вправи № 239-254. Електричні явища. Електричний струм

§ 31. Послідовне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

§ 32. Паралельне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Задачі та вправи № 255-267. Електричні явища. Електричний струм

§ 33. Робота електричного струму

§ 34. Потужність електричного струму

§ 35. Закон Джоуля–Ленца

§ 36. Споживачі електричного струму. Електронагрівальні прилади

Задачі та вправи № 268-285. Електричні явища. Електричний струм

§ 37. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

§ 38. Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди

§ 39. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями

Задачі та вправи № 286-310. Електричні явища. Електричний струм

Перевірте свої знання. Електричні явища. Електричний струм

Фізичні задачі навколо нас

Словник фізичних термінів

Відповіді до задач і вправ