Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Відповіді до задач і вправ

1. Тому що при наливанні окропу у склянку її внутрішня і зовнішня стінки неоднаково прогріваються, і вона лопається. Якщо ставити ложку, то вона забере частину енергії води. 3. Біметалева пластинка під дією температури то вигинається (розриває контакт), то прогинається (замикає контакт). 5. Ні. 7. Тому що об’єм повітря в банці зменшується. 11. Щоб знати дійсний об’єм рідини в них. 14. Тому що рідина при підвищенні температури розширюється і може розірвати радіатор. 16. Внутрішня енергія гарячої води більша, тому що температура її вища. 17. Ні. 19. Можна обпекти руки. 22. Щоб енергія від варення не забиралася металевою ложкою. 24. Цегла. 38. Ні; так. 42. У першому випадку внутрішня енергія збільшилася, а в іншому - зменшилася. 48. У цегляному. 49. Для збільшення тяги. 55. Зміниться. 56. Ні. Для нагрівання 1 кг алюмінію на 1 °С потрібно 920 Дж, 1 кг заліза - 460 Дж, 1 кг латуні - 380 Дж, 1 кг свинцю - 140 Дж. 61. Тому що вода має найбільшу питому теплоємність. 63. 336 кДж. 64. 92 кДж. 65. 750 кДж. 67. 241,92 МДж. 68. 96,72 МДж; 767,6 кг. 69. 24 г. 71. Тому що олово має низьку температуру плавлення - 232 °С. 72. 174,6 кДж. 73. 3324 кДж. 74. 1,87 кг. 75. 1662 кДж. 77. Можна. 78. 234 кДж. 79. 276,4 кДж. 80. Ні. 81. Для срібла. 84. Щоб збільшити поверхню висихання. 86. 345 кДж. 87. 23 МДж. 93. 6,147 МДж. 99. Тому що частина енергії йде на випаровування води. 100. 324 МДж. 101. 6,6 кг. 102. 36,4 г; 6,8 г; 54,5 г вуглецю і 145,6 г кисню. 103. 8 кг. 104. 510 МДж; 175 МДж. 106. а) 28 МДж; б) 46 МДж/кг; в) метан; тверде ракетне паливо; г) 1,8 кг; д) 1 кг; е) 0,14 кг. 109. Під час роботи двигун нагрівається, і вода забирає від нього енергію, охолоджуючи його. 112. Для охолодження двигуна. Вода має найбільшу питому теплоємність серед рідин. 115. Двигун внутрішнього згоряння. 116. 4. 117. Кінетичну енергію пари. 119. 347 м. 121. На зміну внутрішньої енергії шматка металу. 125. Частина енергії пари витратилася на обертання лопатей турбіни. 128. Для роботи реактивного двигуна не потрібне повітря. 129. 128 осіб. 130. На 24 т. 136. Тому що вона набуває такого самого заряду, що і паличка. 137. Це пояснюється електризацією тіл. 138. Сухе волосся, гребінець або рука набувають різних зарядів і вони притягуються між собою. 139. Металеву паличку потрібно ізолювати від руки. 141. У хутрі. 146. Електризація через вплив. Листочки опадають, тому що зникає вплив наелектризованої палички. 151. Тому що пластмаса або фарфор є ізоляторами. 154. 21,3 Н. 156. Позитивно; позитивно. 157. Автоцистерни заземляють за допомогою ланцюга. 160. Куля з надлишком електронів - негативно, інша - позитивно; після з’єднання - обидві негативно. 164. Щоб передати кульці електроскопа більший заряд. 166. Ні. 170. Щоб зменшити їхню вологість. 172. Щоб по ньому стікали заряди. 174. Електризацією впливом. 176. Відбувається переелектризація тіл. 178. 4 • 109. 179. Так. 180. 625 • 1016. 182. 13 нКл. 183. 3 нКл. 184. Може, якщо коло замкнуте. 190. Електрон і негативний йон - до позитивно зарядженої пластини, позитивний йон - до негативної. 191. 0,04 с; 500 с. 192. 21,6 см. 197. а) Теплова; б) світлова; в) хімічна; г) теплова; д) магнітна. 200. Ні. 202. 840 Кл. 203. 0,6 А. 204. 3,6 мКл. 205. 5 с. 206. 5 с. 209. Другий. 211. 20 В. 212. 1000 В. 213. 12 В. 215. Другий. 216. На 300 В. 218. У під’єднанні вольтметра й амперметра. 220. 440 Ом. 221. 2,9 А. 222. 0,3 А. 223. 12 кОм. 224. 240 Ом. 225. 24 кОм. 226. 8 В. 227. 1 В. 228. 8 В. 229. Однакова. 230. 3,125 • 1019. 231. ≈0,5 А; 3,125 • 1018. 236. Ні. 237. 10 А; 0,9 А. 239. Збільшиться в 5 разів. 240. Зменшиться в 9 разів. 241. 13,6 мОм. 242. 0,3 Ом. 245. 2,5 м. 246. 5 км. 248. 0,384 Ом • мм2/м. 249. 4. 250. На 9 Ом. 251. 6,5 м. 252. 11,2 м. 253. 500 Ом; 50 Ом. 254. 44,5 т. 255. Не менше 19. 256. 110 В. 257. 450 Ом. 259. Зменшиться. Погіршиться. 261. Лампа, яка має більший опір. 262. Послідовно. 266. 24 лампи кімнатної ялинки з’єднані послідовно, а шкільної - паралельно. 268. 26,4 кДж. 269. 605 Вт. 270. 55 Вт. 271. 0,45 А. 272. Правильно. 0,1 кВт • год. 273. 2,7 А. 274. 64,8 кДж. 276. 0,45 А; 0,11 А. У лампі потужністю 25 Вт. 278. 510,4 кВт • год; 4 грн 56 к. 279. 0,9 А. 280. У лампі опором 160 Ом. 281. У лампі опором 80 Ом. 282. 5,45 А; 216 кДж. Ні. 283. Лампа потужністю 40 Вт. 284. 580,8 кДж; 1,7 кг. 285. 3124 с = 52 хв. 291. Якщо електроліт не знаходиться в електричному полі. 304. 559 мг. 305. 3,4 • 10-7 кг/Кл. 306. 2 А. 307. 15 А.

Відповіді до рубрики «Що я знаю і вмію робити»

Розділ 1. 2. Внутрішня енергія 1 кг води збільшилася на 4200 Дж, а 1 кг заліза - на 400 Дж. 3. 324 кДж. 4. Можна. 5. 7908 кДж. 6. Вистачить. 9. Ні. 10. Не зміниться, поки лід не розтане.

Розділ 2. Електризація тіл. 1. Негативний. 2. Позитивно. 4. Позитивний; негативний. 6. Будуть. 9. -3 нКл. 10. 9000 Н. 11. 9 см. Електричний струм. 5. Послідовно. 10. У другій лампі сила струму у 2 рази більша. 11. 2,4 А; 0,4 А. 12. 0,25 А; 18,75 • 1019. 14. 3 ТВт.

Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

1. При недостатньому змащенні підшипників у результаті тертя механічна енергія перетворюється у внутрішню. Температура бабіта піднімається до точки плавлення, і він плавиться. 2. Колеса автомобіля нагріваються і за рахунок роботи сили тертя під час часткового проковзування їх по полотну дороги, і за рахунок роботи деформації шин під час кочення. 3. Під час тертя солома може розігрітися і спалахнути, що призведе до пожежі. 4. Із зупинками. 5. Тому що вони втратили б свою міцність унаслідок нагрівання під час тертя об повітря. 6. Під час посадки. 7. У мідній, тому що теплопровідність міді більша, ніж чавуну. 8. Алюміній має більшу теплопровідність, ніж порцеляна. 9. При температурі тіла людини. 10. Вологий. 11. Жир має низьку теплопровідність і захищає організм тварини від надмірного охолодження в полярних водах. 12. Вода має набагато більшу теплопровідність, ніж повітря, тому у воді тіло людини охолоджується швидше. 13. Коли лід покласти на кришку чайника. 14. Плівка затримує повітря певної температури біля рослин. 15. За рахунок вертикальних висхідних потоків повітря. 16. Щоб забезпечити природну циркуляцію води в системі водяного опалення. 17. Краще фарбувати в чорний колір. 18. Щоб зменшити поверхню випромінювання тепла з тіла. 19. Круглий термос має меншу поверхню, тому він меншою мірою поглинає і віддає теплоту. 20. Разом із процесом випромінювання енергії в космічний простір відбувається і процес поглинання енергії Сонця. 23. Пісок має малу питому теплоємність, тому швидко нагрівається і охолоджується. 24. Мала питома теплоємність, велика теплопровідність, не змочує скло, порівняно легко одержати в чистому вигляді, висока температура кипіння, нижча порівняно з водою, точка тверднення. 28. Вода всередині солі, перетворюючись у пару, розриває кристали. 29. Нанести подряпину одним тілом на поверхні іншого. 30. Розплавиться. 31. На тротуарі, посипаному сіллю. 32. Під час морозу сіль у вигляді розчину «покидає» лід. 33. Метал має більшу теплопровідність, ніж дерево, тому він відводить від тонкої плівки води тепло так швидко, що вона охолоджується нижче від точки плавлення льоду і замерзає. 34. Великою питомою теплоємністю води. 35. Під час тертя лиж об сніг він плавиться, а потім знову твердне. 36. Ні. 37. Гаряча вода «розплавляє» тонкий шар льоду, не так швидко замерзає, встигає розтектися, і поверхня льоду стає гладкою. 38. Вода, замерзаючи під час сильних морозів, розриває волокна деревини. 39. Випаровується з поверхні листя дерев. 40. Унаслідок випаровування води. 41. Чай. 42. Постійне випаровування води із серветки спричиняє охолодження молока. 43. У сухому повітрі піт випаровується і охолоджує тіло людини. 44. У низинах температура повітря нижча, ніж на підвищенні. 45. Для виходу пари. Без дірочки у кришці пара може витіснити воду через носик чайника. 46. Потужність нагрівника не впливає на температуру кипіння води, у якій вариться картопля. 47. Деяку кількість теплоти необхідно затратити на випаровування води, яка міститься в сирих дровах. 48. Потік повітря зриває полум’я зі свічки і сірника, охолоджує горючі речовини. 49. Тому що метал набагато швидше забирає енергію від вугілля, ніж дерево. 50. Після проскакування іскри. 51. Можна. 52. Ні. 53. Електризація хмар. 56. За рахунок тертя великої кількості сніжинок за низької вологості. 57. Скористатися методом електризації впливом. 58. Ні. 63. 8 • 1018 Вт. 64. Зменшився опір спіралі. 65. Тому що енергія електронагрівального елемента плитки віддається навколишньому середовищу. 66. За рахунок поганого контакту або перевантаження в електромережі. 68. Немає вільних носіїв заряду. 69. Так. 70. Так. 73. Побутові прилади мають різний електричний опір. 74. 5,45 А; 0,5 А. 76. 120 В. 79. Це залежить від часу проходження струму. 80. 1000 А; 20 МВт. 81. 37 лампочок. 82. З меншим. 85. Тому що вода (не дистильована) є провідником електричного струму.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст