Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

§ 23. Електричне коло і його складові частини

Електрична енергія, що зосереджена у джерелах електричного струму, є дуже вигідним і зручним видом енергії, яка широко використовується у промисловості, техніці, побуті. Відомі вам електродвигуни, електричні лампи, нагрівачі, електричні плити, телевізори і комп’ютери називають приймачами, або споживачами електричної енергії.

Мал. 146

Мал. 147

Щоб доставити електричну енергію від джерела до споживача, їх з’єднують між собою провідниками електричного струму. Для цього використовують переважно мідний або алюмінієвий провід (дріт).

Найпростіше електричне коло складається з джерела струму (мал. 146), споживача електричної енергії (лампа, електродвигун), з’єднувальних провідників і пристрою для замикання та розмикання кола - вимикача. Для того щоб у колі проходив струм, воно має бути замкненим, тобто складатися тільки з провідників електричного струму. Якщо в будь-якому місці від’єднати провід або він обірветься, то струм у колі припиниться. На цьому ґрунтується дія вимикачів.

Креслення, на якому зображують різні способи з’єднання елементів електричного кола, називають схемою електричного кола.

На малюнку 147 зображено схему найпростішого електричного кола.

Прилади і з’єднання на схемах зображують за допомогою умовних позначень. Деякі з них подано в таблиці 8.

Таблиця 8

Умовні позначення елементів електричних кіл

Продовження таблиці

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

  • 1. Що потрібно для існування електричного струму в електричному колі?
  • 2. Назвіть відомі вам споживачі електричної енергії.
  • 3. Які види енергії перетворюються на електричну в джерелах струму в процесі роботи з розділення заряджених частинок? Наведіть приклади.
  • 4. Із чого складається найпростіше електричне коло?
  • 5. Що таке схема електричного кола?
  • 6. Накресліть можливі схеми електричних кіл, що складаються з батареї гальванічних елементів, електричної лампи, електродвигуна, електричного дзвінка і ключа.