Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Мета роботи: дослідити електричні кола з послідовним з’єднанням провідників, перевірити закони послідовного з’єднання провідників.

Прилади і матеріали: джерело струму, набір дротяних резисторів: 1, 2, 4 Ом, низьковольтна лампа на підставці (на 2,5 або 3,6 В), амперметр, вольтметри, реостат лабораторний (6 Ом), ключ, з’єднувальні проводи.

Хід роботи

Ознайомтеся з правилами безпеки життєдіяльності під час виконання роботи.

1. Визначте ціну поділки шкал амперметра і вольтметра.

2. Накресліть схему електричного кола, що складається з джерела струму, двох резисторів і електричної лампи, з’єднаних послідовно, амперметра, вольтметрів і ключа.

3. Складіть електричне коло за накресленою схемою.

4. Виміряйте силу струму в електричному колі й напругу на резисторах та електричній лампі. Результати вимірювань запишіть у таблицю.

№ досліду

Сила струму

I, А

Напруга, В

Опір, Ом

U1 на резисторі R1

U2 на резисторі R2

U3 на лампі R3

U на резисторах і лампі R

R1

R2

R3

R

5. Визначте опори резисторів, електричної лампи та загальний опір кола.

6. Перевірте закони послідовного з’єднання провідників. Зробіть висновки.

Для допитливих

  • З’єднайте послідовно три однакової довжини та за площею поперечного перерізу провідники, наприклад мідний, залізний і алюмінієвий. Приєднайте електричну лампочку по черзі до кінців кожного із провідників. У якому випадку й чому спіраль лампочки розжарюється найбільше? На кінцях якого з трьох провідників найбільша напруга, якщо ви використали як джерело струму батарею гальванічних елементів напругою 4,5 В?