Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Задачі та вправи № 184-201. Електричні явища. Електричний струм

Рівень А

184. Чи може проходити електричний струм у колі, у якому немає вимикача?

185. На малюнку 158 показано різні джерела струму. Як називають кожне із цих джерел? Де їх використовують?

186. Розгляньте кишеньковий ліхтарик. Накресліть схему його електричного кола.

187. Електричне коло складається з електродвигуна і лампи. Джерелом струму в ньому слугує батарея акумуляторів. Накресліть схему цього кола.

188. У якому джерелі струму на електричну енергію перетворюється: а) хімічна; б) теплова; в) світлова енергія?

189. Як треба з’єднати проводами полюси джерел струму, зображені на малюнку 159, щоб скласти з них батарею для яскравішого світіння лампи?

Мал. 158

Мал. 159

190. У якому напрямку рухатиметься в електричному полі між двома протилежно зарядженими паралельними пластинами: електрон, позитивний йон, негативний йон?

Рівень Б

191. Електричне поле поширюється у вакуумі зі швидкістю 300 000 км/с. За який час воно пошириться на відстань, що дорівнює земному екватору (середній радіус Землі R3 = 6,4 • 106 м), та на відстань від Землі до Сонця (R3C = 1,5 • 1011 м)?

Мал. 160

192. На яку відстань переміститься електрон від джерела струму за 1 год, якщо швидкість його руху проти напрямку електричного поля у провіднику дорівнює 0,006 см/с?

193. Складіть з вимикача, електричної лампи, мікроелектродвигуна, з’єднувальних проводів електричне коло. Накресліть схему кола.

194. Потрібно зарядити акумулятор від джерела струму. На малюнку 160 покажіть, який з проводів, що йдуть від клем акумулятора, треба приєднати до позитивного полюса джерела струму, а який - до негативного.

195. Чому акумулятори називають іноді вторинними елементами?

196. Електричне коло складається з гальванічного елемента, електричної лампи, вимикача, з’єднувальних провідників. Яка дія струму свідчить про те, що коло замкнуте? Намалюйте схему електричного кола.

197. Укажіть, яка дія струму використовується в кожному з перелічених випадків: а) приготування їжі на електроплиті; б) освітлення кімнати лампою денного світла; в) хромування та нікелювання деталей; г) нагрівання води електричним кип’ятильником; д) піднімання деталей за допомогою електромагніту.

198. У якій з посудин (мал. 161, а, б) міститься дистильована вода (вода, звільнена від домішок)?

Мал. 161

199. Відкриття французького фізика Франсуа Араго (1820 р.) полягало в наступному: якщо тонкий мідний провід, з’єднаний з джерелом струму, занурити у сталеві ошурки, то вони прилипають до нього. Як пояснити це явище?

200. Чи має значення для теплової дії електричного струму його напрямок?

201. Накресліть схеми заряджання і розряджання акумулятора, укажіть для обох випадків напрямок електричного струму всередині і зовні акумулятора.