Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Задачі та вправи № 202-238. Електричні явища. Електричний струм

Рівень А

202. Сила струму в колі електричної плитки дорівнює 1,4 А. Який електричний заряд проходить крізь спіраль за 10 хв?

203. Обчисліть силу струму в провіднику, крізь поперечний переріз якого за одну хвилину проходить заряд 36 Кл.

204. У ввімкненому в електричне коло приладі сила струму дорівнює 6 мкА. Який заряд проходить крізь цей прилад за 10 хв?

205. За який час крізь поперечний переріз провідника пройде заряд 10 Кл при силі струму 2 А?

206. Амперметр, увімкнений в електричне коло, показує силу струму 4 А. За який час крізь цей амперметр пройде заряд 20 Кл?

207. Виразіть в амперах силу струму, яка дорівнює: 2000 мА; 100 мА; 55 мА; 3 кА.

208. На малюнку 176 зображено шкали двох амперметрів. Визначте для кожного амперметра межі вимірювання і ціну поділки шкали. Яку силу струму показує кожний амперметр?

Мал. 176

209. Під час вимірювання сили струму в електричному колі один учень увімкнув амперметр у коло послідовно, а другий - паралельно. Який з учнів неправильно приєднав амперметр? Чому?

210. На малюнку 177 зображено електричні кола. Які прилади ввімкнуті в електричні кола? Накресліть електричні схеми цих кіл. Яку силу струму зафіксував кожний з амперметрів?

Мал. 177

211. Унаслідок переміщення заряду 12 Кл по спіралі електричної лампи виконана робота 240 Дж. Яка напруга на затискачах лампи?

212. Визначте напругу на ділянці електричного кола, на якій струм виконав роботу 10 кДж при перенесенні заряду 10 Кл.

213. Визначте напругу на автомобільній лампі, якщо для переміщення в ній заряду 100 Кл треба виконати роботу 1200 Дж.

214. На малюнку 178 зображено шкали трьох вольтметрів. Для кожного вольтметра визначте межі вимірювання і ціну поділки шкали. Визначте, яку напругу показує кожний вольтметр.

Мал. 178

215. Один учень увімкнув вольтметр в електричне коло послідовно, а другий - паралельно. Який вольтметр увімкнено правильно?

216. Треба виміряти напругу на електролампі, увімкненій в освітлювальну мережу. Який з двох вольтметрів: на 300 чи на 150 В має вибрати учень? Напруга в мережі становить 220 В.

217. Виміряйте напругу на виводах гальванічного елемента та батареї гальванічних елементів. Які покази ви зафіксували?

218. На малюнку 179, а показано, як потрібно з’єднати елементи, щоб вимірювати силу струму в електричному колі, а на малюнку 179, б - напругу. У чому полягає відмінність між вимірюванням сили струму і напруги в електричному колі?

219. Потрібно виміряти силу струму в електродвигуні й напругу, під якою він працює. Накресліть схему вмикання приладів.

220. В електричній лампі, розрахованій на напругу 220 В, сила струму дорівнює 0,5 А. Визначте опір нитки лампи в робочому стані.

Мал. 179

221. Електрична плитка розрахована на напругу 220 В. Опір її спіралі дорівнює 75 Ом. Визначте силу струму в ній.

222. Визначте силу струму в електричній лампі кишенькового ліхтаря, якщо опір нитки розжарювання дорівнює 15 Ом і приєднана вона до батареї гальванічних елементів, напруга якої 4,5 В.

223. Вольтметр показує напругу 120 В. Який опір вольтметра, якщо крізь нього проходить струм 10 мА?

224. Визначте опір електричної лампи, сила струму в якій дорівнює 0,5 А при напрузі 120 В.

225. При напрузі 1,2 кВ сила струму в колі одного із блоків телевізора дорівнює 50 мА. Визначте опір кола цього блока.

226. Яку напругу треба прикласти до провідника, опір якого 1000 Ом, щоб отримати в ньому силу струму 8 мА?

227. У паспорті амперметра написано, що його опір дорівнює 0,1 Ом. Визначте напругу на затискачах амперметра, якщо він показує силу струму 10 А.

228. Визначте напругу на кінцях провідника, опір якого дорівнює 20 Ом, якщо сила струму в провіднику 0,4 А.

Рівень Б

229. Крізь одну електричну лампу проходить заряд 450 Кл за кожні 5 хв, а через другу - 15 Кл за 10 с. У якій із ламп сила електричного струму більша?

230. Скільки електронів проходить за секунду крізь поперечний переріз провідника, якщо сила струму в ньому дорівнює 5 А?

231. Крізь поперечний переріз провідника в електричному колі щосекунди проходить 3,1 • 1018 електронів. Визначте силу струму в колі. Скільки електронів проходить крізь поперечний переріз спіралі електричної лампи в цьому колі?

232. На малюнку 180 зображено шкали вимірювальних приладів. Як називаються ці прилади? Для вимірювання якої фізичної величини їх використовують? На яке максимальне значення вимірюваної величини розрахований кожний із приладів? Яка ціна поділки шкал приладів? Яке значення вимірюваної величини показує кожний із приладів?

Мал. 180

233. Як за допомогою вольтметра визначити полюси джерела постійного струму?

234. Чому опір є однією з найважливіших характеристик провідників?

235. Чому всі провідники певною мірою спричиняють опір напрямленому руху зарядів усередині провідника?

236. Чи можна від батареї акумуляторів напругою 12 В отримати у провіднику силу струму 140 мА, якщо опір провідника дорівнює 100 Ом?

237. У електромережу напругою 220 В увімкнули електричний чайник і настільну лампу. Опір нагрівального елемента чайника дорівнює 22 Ом, опір нитки розжарення лампи - 240 Ом. Визначте силу струму в кожному із приладів.

238. Під час опосередкованих вимірювань опору резистора сфотографували амперметр і вольтметр (мал. 181). Визначте опір резистора.

Мал. 181