Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Задачі та вправи № 70-81. Теплові явища

Рівень А

70. У воді плаває лід (температура води і льоду однакова - 0 °С). Один учень стверджує, що вода замерзне, а другий - що лід розтане. Вирішіть суперечку.

71. Чому олово можна розплавити в полум’ї свічки, а залізо - ні?

72. Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб розплавити 2 кг срібла, взятого за температури плавлення?

73. Яку кількість теплоти треба затратити, щоб розтопити 10 кг льоду, взятого за температури 0 °С? Поясніть розв’язок.

74. Яку масу золота можна розплавити, затративши 125 кДж теплоти?

75. Яка кількість теплоти виділиться під час замерзання води масою 5 кг за температури 0 °С?

Рівень Б

76. Весною, коли температура повітря набагато вища за 0 °С, лід ще тривалий час не тане і, навпаки, восени, коли температура повітря нижча від 0 °С, вода не відразу замерзає. Чому?

77. Чи можна розплавленим металом заморозити воду?

78. Яку кількість теплоти треба затратити, щоб розплавити 2 кг олова, взятого за температури 0 °С?

79. Яку кількість теплоти треба затратити, щоб повністю розплавити свинцеву штабу масою 4 кг, температура якої 7 °С?

80. Алюмінієва штаба, маса якої 5 кг, має температуру 20 °С. Чи можна повністю розплавити таку штабу, надавши їй 500 кДж енергії?

81. Для якої речовини на графіку (мал. 80) зображено процеси нагрівання і плавлення?

Мал. 80