Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Перевірте свої знання. Електричні явища. Електричний струм

Контрольні запитання

1. Чому про деякі частинки говорять, що вони мають електричний заряд?

2. Чому заряджені тіла можуть притягуватися одне до одного або відштовхуватися?

3. Заряд яких частинок дорівнює за значенням мінімальному (елементарному) заряду?

4. Чому тіла заряджаються позитивно або негативно?

5. Незаряджені тіла називають електрично нейтральними. За яких умов при контакті відбувається повна нейтралізація наелектризованих тіл?

6. Яким дослідом з двома електрометрами можна підтвердити закон збереження електричного заряду?

7. Що дає змогу стверджувати, що навколо зарядженого тіла існує електричне поле?

8. Які ви знаєте основні властивості електричного поля?

9. На що вказують силові лінії електричного поля?

10. Чому під час формулювання закону Кулона слід обов’язково вживати термін «точковий заряд»?

11. Чому за одиницю заряду не був прийнятий заряд електрона?

Що я знаю і вмію роботи

• Я знаю, які заряди існують у природі.

1. Який заряд має ебонітова паличка (мал. 130)?

Мал. 130

Мал. 131

2. Як зарядилася стрілка електрометра (мал. 131)?

3. На малюнку 132 зображено кульки синього, рожевого, жовтого кольорів, які взаємодіють. Який заряд має жовта кулька в усіх випадках?

Мал. 132

4. Скляну паличку натерли шовковою тканиною. Який заряд отримала паличка? Шовкова тканина? Поясніть взаємодію між паличкою та кулькою; між тканиною та кулькою (мал. 133).

• Я вмію пояснювати явище електризації тіл.

5. Струмінь піску, що висипається з вузького отвору, відхиляється в різні боки, якщо до нього піднести заряджену ебонітову або скляну паличку. Як пояснити це явище?

6. Чи будуть електричні заряди взаємодіяти на Місяці, де немає атмосфери?

Мал. 133

• Я вмію виконувати досліди.

7. Наелектризуйте об волосся гребінець, після чого торкніться ним маленької пір’їнки. Що при цьому відбудеться з пір’їнкою? Стряхніть пір’їнку з гребінця і, коли вона перебуватиме в повітрі, примусьте її залишатися на одній і тій самій висоті, підставляючи знизу на деякій відстані наелектризований гребінець. Чому пір’їнка перестає падати? Що втримує її в повітрі?

8. Наповніть повітряну кульку повітрям, після чого потріть її об вовну, хутро або своє волосся. Поясніть, чому кулька починає «прилипати» до різних предметів і навіть до стелі.

• Я вмію застосовувати закон збереження електричного заряду.

9. Дві однакові металеві кульки підвішено на шовкових нитках. Заряд однієї дорівнює 4 нКл, заряд другої - (-10 нКл). Кульки зіткнули і розвели. Який заряд матимуть кульки після цього?

• Я вмію обчислювати силу взаємодії двох точкових зарядів.

10. З якою силою взаємодіятимуть два точкових заряди по 1 Кл кожний, якщо їх розмістити на відстані 1 км один від одного?

11. Дві маленькі кульки із зарядами 2,0 • 10-7 Кл і 4,5 • 10-7 Кл у вакуумі взаємодіють із силою 0,1 Н. Визначте відстань між кульками.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Вам відомо, що тертям об вовну заряджаються палички з гуми, сірки, ебоніту, пластмаси, капрону. Чи заряджається при цьому вовна?

 • А так, тому що в електризації тертям завжди беруть участь два тіла, при цьому електризуються обидва тіла
 • Б хоча в електризації тертям беруть участь два тіла, але в дослідах завжди використовують тільки палички, тому можна вважати, що заряджаються тільки палички
 • В правильної відповіді немає

2. Що відбуватиметься з підвішеною на шовковій нитці незарядженою легкою кулькою, якщо до неї піднести заряджене тіло?

 • А кулька притягнеться до зарядженого тіла
 • Б кулька відштовхнеться від зарядженого тіла
 • В кулька спочатку притягнеться до зарядженого тіла, а після контакту з ним - відштовхнеться

3. Для чого використовують електроскоп?

 • А тільки для визначення значення заряду
 • Б тільки для визначення знака заряду
 • В тільки для виявлення заряду
 • Г для виявлення заряду, визначення його значення і знака

4. Який заряд у кульки електроскопа, до якої піднесли, не торкаючись її, позитивно заряджену паличку?

 • А позитивний
 • Б негативний
 • В заряду немає

5. Чи можна ділити електричний заряд необмежено?

 • А можна
 • Б не можна
 • В тільки до заряду електрона

6. Наелектризовану паличку поклали на дерев’яний стіл. Чи розрядиться паличка?

 • А розрядиться, заряди перейдуть у стіл
 • Б усі заряди збережуться на паличці
 • В у місцях дотику частина зарядів з палички перейде у стіл

7. До зарядженого електроскопа почали підносити з досить великої відстані негативно заряджену паличку. З наближенням палички листочки спочатку опускалися, а потім стали знову розходитися. Заряд якого знака був на електроскопі?

 • А позитивний
 • Б негативний
 • В електроскоп був незаряджений

8. Три однакові металеві кульки підвішено на шовкових нитках. Заряд однієї дорівнює 2 нКл, другої - (-10 нКл), а третьої - 5 нКл. Кульки зіткнули і розвели. Який заряд матимуть кульки після цього?

 • А 1 нКл
 • Б 5,6 нКл
 • В -1 нКл
 • Г -3 нКл

9. Середня відстань між двома хмарами становить 10 км. Електричні заряди їх відповідно дорівнюють 10 Кл і 20 Кл. З якою електричною силою взаємодіють хмари?

 • А 9 кН
 • Б 200 кН
 • В 180 кН
 • Г 18 кН

10. Заряд однієї з двох однакових металевих кульок у 5 разів більший, ніж іншої. Однією кулькою доторкнулися до іншої, а потім знову відвели на попередню відстань. У скільки разів змінилася сила взаємодії, якщо заряди кульок однойменні?

 • А збільшилась у 5 разів
 • Б збільшилась в 1,8 раза
 • В зменшилась в 1,25 раза
 • Г не змінилася

Варіант 2

1. Як взаємодіють одна з одною скляна паличка, потерта об шовк, і ебонітова паличка, потерта об сукно?

 • А відштовхуються одна від одної
 • Б притягуються одна до одної
 • В правильної відповіді немає

2. На чому ґрунтується дія електроскопа?

 • А на взаємодії різнойменних зарядів
 • Б на взаємодії однойменних зарядів
 • В на взаємодії нейтральних і заряджених частинок

3. Позитивно заряджена скляна паличка притягує підвішену на нитці суху соняшникову стеблину. Які із цього можна зробити висновки про заряд стеблини?

 • А стеблина заряджена негативно
 • Б стеблина заряджена позитивно
 • В стеблина незаряджена

4. Чи можуть дві однойменно заряджені бузинові кульки, підвішені на нитках, притягуватися?

 • А не можуть, оскільки однойменно заряджені тіла відштовхуються
 • Б можуть у випадку, коли значення зарядів кульок малі
 • В можуть тоді, коли заряд однієї з кульок значно перевищує заряд іншої

5. Чи можна наелектризувати металевий стержень тертям, якщо тримати його в руці?

 • А усі тіла під час тертя електризуються, наелектризується і металевий стержень
 • Б не можна, тому що метал і тіло людини - провідники
 • В можна, якщо його електрично ізолювати від руки

6. Для чого легкі гільзи або кульки, з якими демонструють досліди із взаємодії зарядів, підвішують на шовкових нитках?

 • А шовкові нитки легкі й гнучкі
 • Б шовкові нитки тонкі й міцні
 • В шовкова нитка не проводить електричні заряди

7. До стержня зарядженого електроскопа піднесли, не торкаючись його, незаряджений металевий стержень. Як при цьому зміниться кут розходження листочків?

 • А збільшиться
 • Б зменшиться
 • В не зміниться

8. Три однакові металеві кульки підвішено на шовкових нитках. Заряд однієї дорівнює -2 нКл, другої - 10 нКл, а третьої - (-5 нКл). Кульки зіткнули і розвели. Який заряд матимуть кульки після цього?

 • А 1 нКл
 • Б 5,6 нКл
 • В -1 нКл
 • Г -3 нКл

9. Середня відстань між двома хмарами становить 20 км. Електричні заряди хмар відповідно дорівнюють 20 Кл і 20 Кл. З якою електричною силою взаємодіють хмари?

 • А 9 кН
 • Б 200 кН
 • В 180 кН
 • Г 18 кН

10. Заряд однієї з двох однакових металевих кульок у 5 разів більший, ніж іншої. Однією кулькою доторкнулися до іншої, а потім знову відвели на попередню відстань. У скільки разів змінилася сила взаємодії, якщо заряди кульок різнойменні?

 • А збільшилась у 5 разів
 • Б збільшилася в 1,8 раза
 • В зменшилася в 1,25 раза
 • Г не змінилася