Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

§ 31. Послідовне з’єднання провідників

Електричні кола, з якими доводиться мати справу електрикам, складаються не з одного споживача електроструму, а з кількох різних, які можуть бути з’єднані між собою послідовно, паралельно або послідовно й паралельно (змішане з’єднання).

При послідовному з’єднанні споживачів (провідників) їх з’єднують по черзі один за одним без розгалужень проводів між ними.

Мал. 186

Дослід. До джерела струму приєднаємо послідовно дві лампи (мал. 186, а), накреслимо схему цього електричного кола (мал. 186, б). Якщо вимкнемо одну лампу, то коло розімкнеться, й друга лампа також погасне (мал. 186, в).

Послідовно з’єднані, наприклад, прилади в електричному колі, зображеному на малюнку 177 (див. с. 129).

При послідовному з’єднанні провідників сила струму в будь-якій частині електричного кола однакова, тобто

І = I1 = I2.

Повна напруга U в колі при послідовному з’єднанні, або напруга на полюсах джерела струму, дорівнює сумі напруг на всіх окремих ділянках кола, тобто (для двох ділянок)

U = U1 + U2.

Тоді згідно із законом Ома можна дійти висновку, що загальний опір кола R при послідовному з’єднанні дорівнює сумі всіх опорів окремих провідників або окремих ділянок кола, тобто (для двох провідників)

R = R1 + R2.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

  • 1. Чому один з видів з’єднання провідників називають послідовним?
  • 2. Поясніть, чому сила струму при послідовному з’єднанні провідників на всіх ділянках однакова.
  • 3. Чому при послідовному з’єднанні двох споживачів справджується формула R = R1 + R2?
  • 4. Поясніть, чому напруги на провідниках та їх опори при послідовному з’єднанні для будь-якої пари провідників пов’язані співвідношенням: